Home Verslagen Jongens Winsum terechte winnaars in Kimswerd

Jongens Winsum terechte winnaars in Kimswerd

272
0

Zaterdag 9 juni organiseerde Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ de KNKB wedstrijd voor Jongens afdeling. Met maar liefst 36 parturen uit heel Friesland op de lijst stonden de kaatsers uit Winsum verdiend met de fraaie kransen aan het einde van de dag.

Met grote dank aan Feikje van der Duim voor de mooiste kransen van Friesland. Gosse de Haan, Hessel Postma en Wessel Hilverda kaatsten de hele dag degelijk en wisten te winnen van Workum, Mantgum, Kimswerd, pas op 5-5 en 6-6 van Bolsward, Dronrijp en in de finale van Arum.

Als enige partuur kaatsten ze zes partijen, de overige prijswinnaars speelden minder omlopen door een staand nummer of ze waren al eerder uitgeschakeld. Al met al zijn de jongens van Winsum terecht de winnaars. Arum, de tweede prijs winnaar in Kimswerd,  won verrassend in de derde omloop van Exmorra, dat tot nu toe alle afdelingswedstrijden wist winnen. Dronrijp won de derde prijs en kon in de halve finale niet verder komen dan een spel tegen Winsum. De twee vierde prijzen zijn gewonnen door Grou en Bolward.

In de opstapwedstrijd stonden 14 parturen op de lijst en de prachtige kransen gingen naar Colin Baarda, Thomas Dijkstra en Harold de Boer. Zij wonnen in de finale eenvoudig met 5-1 en 6-4.

Met hulp van de vele vrijwilligers, ouders en de kaatsers zelf is er weer een fantastische kaatsdag in Kimswerd georganiseerd. Iedereen bedankt!

De uitslag:


Afdeling (36 partuur)
1e prijs: Winsum (Gosse de Haan, Hessel Postma en Wessel Hilverda)
2e prijs: Arum (Germ Epema, Jorrit Tolsma en Dirk-Henk Kuipers)
3e prijs: Dronrijp1 (Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Lucas Postma)
4e prijs: Grou (Rinse Jan Groot, Stan van den Berg en Tjardi Hoeksma)
4e prijs: Bolsward (Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen)

Opstapwedstrijd (14 partuur)
1e prijs: Colin Baarda (Witmarsum), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Harold de Boer (Jellum-Bears)
2e prijs: Luka van der Weg (Wommels), Gerrit Hendriks (Lollum-Waaxens) en Jelmer Kuiken (Winsum)
3e prijs: Youri de Groot (Menaam), Jelle Sieperda (Wommels) en Sil Nota (Workum)
4e prijs: Jesper Tolsma (Reduzum), Sietze Bouma (Lollum-Waaxens) en Jelmer Miedema (Goutum)