Jong Nederland 2023: Feiten waar je niets voor koopt, maar die toch leuk zijn om te weten

1030
0

De Jong Nederland is een partij met een lange traditie. Op 7 augustus 1910 vond de eerste editie plaats in Franeker. Er staan dan 35 verschillende afdelingen op de lijst. Het is niet altijd vanzelfsprekend geweest, dat de partij in Franeker verkaatst wordt. De tweede editie in 1911 vond bijvoorbeeld plaats in Achlum. In de jaren twintig werd de partij ook gespeeld in Berltsum en Sint Jacobiparochie. Na de tweede wereldoorlog keerde de partij permanent terug naar Franeker. Op de foto de finalisten van 1972 op it Sjûkelân: Sint Jacobiparochie en Wommels.

It Sjûkelân
Gevoelsmatig hoort de partij dus in Franeker thuis. Dat is de laatste jaren ook weer het geval, nadat het daarvoor een soort rondreizend circus was. Meestal mocht een jublierende vereniging gastheer zijn van de kaatsbond. Wier was de laatste in 2017. Sindsdien wordt de partij weer in Franeker verkaatst. Dat is gevoelsmatig correct, en het komt de publieke belangstelling meestal ten goede, maar historisch gezien is dat dus lang niet altijd zo geweest.

Een Klaverblaadje
Om het Klavertje Vier te verdienen, moet een kaatser vier partijen winnen: de Freulepartij, de Jong Nederland, de Bondspartij en de PC. Dat lukte in de geschiedenis van het kaatsen tot nu toe dertien keer. De PC en de Bondspartij kun je in principe op je veertigste nog winnen. De Freulepartij (jongens) en de Jong Nederland (junioren) zijn aan leeftijdscategoriën gebonden. Daarom is het zaak om na winst op de Freulepartij zo snel mogelijk ook de Jong Nederland te winnen. Aan de editie van 2023 doen de volgende Freulewinnaars mee:

Hessel Postma (Winsum)
Gosse de Haan (Winsum)
Jelle Cnossen (Bolsward)
Jorrit Palma (Tzum)
Robin Benders (Tzum)
Steven Koster (Tzum)

Zij wonnen al eerder

Deelnemers Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wonnen de Jong Nederland in 2022 (foto) en hebben hun tweede klaverbaadje al binnen. Pieter Jan Leijenaar won in 2021 namens Exmorra, maar won de Freule niet. Hij werd in Wommels derde in 2016 en 2018 en verloor de finale in 2017.

Vier op een rij
In het redelijk recente verleden won Sint Annaparochie de Jong Nederland drie keer op rij: in 2011, 2012 en 2013. Sjoerd de Jong was steeds van de partij. Dat is geen record. Eerder won Berltsum al vier keer op rij: in 1996, 1997, 1998 en 1999.

Favorieten
Dronryp lijkt opnieuw een van de favorieten, al is Mark Minnesma er dit jaar vanwege ziekte niet bij. Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma kaatsen dit jaar met opslager Jorrit Nanninga. Het partuur van Tzum wordt nergens genoemd, maar alledrie kaatsers bewezen in het verleden dat ze een grote partij kunnen winnen. Het is het enige nog complete winnende Freulepartuur op de Jong Nederland. Outsiders? Bolsward. Witmarsum.

Maar we weten allemaal… De kaatsbal is (bijna) rond.

Lees ook: Jong Nederland 2023: De Loting

Lees ook: Jong Nederland: 22 parturen op eerste lijst(kaatsnieuws.com)