Jong Nederland: 22 parturen op eerste lijst

1442
0

Aan de Jong Nederland (de belangrijkste afdelingspartij voor heren junioren) doen dit jaar 22 parturen mee. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. De partij werd in 1910 voor het eerst gehouden in 1910, op initiatief van de afdeling Pingjum.

De afdelingen van Dronryp en Sint Annaparochie sturen twee parturen naar Franeker. Het aantal deelnemende afdelingen komt daarmee per saldo uit op twintig. Bovendien staan er vier parturen met minstens twee kaatsers in de jongenscategorie op de lijst. Dat brengt het aantal juniorenparturen op zestien. In, we noemen maar wat, stonden er in Franeker nog 27 parturen op de lijst. Toen mocht een afdeling echter maar een partuur inschrijven. De deelname van junioren is dus in iets meer dan een decennium met meer dan 30% verminderd.

Dat neemt niet weg, dat het voor de heren junioren nog steeds de belangrijkste partij van het jaar is. Heel uitgesproken favorieten zijn er niet, maar als we er toch een paar moeten tippen… Exmorra en Dronryp (vorig jaar ook al winnaar) zijn op papier sterk. Bolsward, Witmarsum en Ingelum rekenen we tot de outsiders.

(kaatsnieuws.com)

Lees ook: Jong Nederland 2023: De Loting

Vorig artikelDe kaatsagenda van week 21 (2023)
Volgend artikelKaatsweek 20 (2023) in een halve minuut