Jong Nederland 2023: De Loting

786
0

In Franeker is geloot voor de Jong Nederlandpartij. Die wordt zaterdag verkaatst op it Sjûkelân in Franeker. Er staan 22 parturen op de eerste lijst.

1.Ingelum2.Arum
3.Bitgum4.Winsum
5.Mantgum6.Hommerts
7.Franeker8.Dronryp 2
9.Baard10.Leeuwarden
11.Bolsward12.Sint Annaparochie 1
13.Akkrum14.Exmorra
15.Goutum16.Menaam
17.Nijewier18.Sint Annaparochie 2
19.Witmarsum20.Sexbierum
21.Tzum22.Dronryp 1

Lees ook: Bondspartij 2023: De Loting

Lees ook: Jong Nederland: 22 parturen op eerste lijst

Vorig artikelKaatsweek 20 (2023) in een halve minuut
Volgend artikelBondspartij 2023: De Loting