De Bondspartij 2017 in beeld. Leeuwarden won en dat niet alleen. Hans Wassenaar veroverde het Klavertje Vier.
VVV Concordia in Holwerd heeft een nieuw bestuur  gekregen. Het bestuur bestaat uit Rutger Kuipers (kaatszaken), Berber Rinskje Ferwerda (2e penningmeester/kaatszaken). Theun Vrieswijk (penningmeester), Marten Slager (Jeu de Boulle/gebouwen/terrein), Afie Dol (secretaris/vice voorzitter),  Metske van der Ploeg (voorzitter) en...
In Wergea wordt zaterdag 10 juni het NK voor jongens gekaatst. Op de lijst staan 43 parturen. Dat zijn er meer dan er de afgelopen jaren geweest zijn. Vorig jaar stonden er 39 parturen op papier. In 2015 41...
In Makkum staan zaterdag 21 parturen op de lijst van het NK meisjes. Het aantal parturen schommelt de laatste jaren wat.  In 2014 waren het er 25, in 2015 21, in  2016 24. En nu dus weer 21. Makkum...
Hans Wassenaar won op Pinkstermaandag 2017 het Klavertje Vier, maar eigenlijk was het nog meer een (niet bestaand) Klavertje Acht. Een prestatie, die geen enkele kaatser voor hem leverde. Wassenaar won in zijn jongere jaren, hij woonde toen nog in...
Kaatsvereniging “Wommels” organiseerde op zaterdag 3 juni 2017 naast een afdelingswedstrijd ook een door elkaar loten wedstrijd. Voor deze wedstrijd hadden zich in totaal 13  meisjes zich los opgegeven en daar kwamen 24 meisjes bij die de eerste...
Hans Wassenaar schaarde zich op Pinkstermaandag 2017 in een illuster gezelschap. Met de winst op de Bondspartij is hij nu bezitter van een Klavertje Vier en dat kunnen niet veel kaatsers zeggen. Met Leeuwarden zegevierde hij met de kaatsers...
In Franeker wordt vandaag op it Sjûkelân en de Hertog van Saksenlaan de Bond gekaatst. 48 parturen strijden om het Nederlands Kampioenschap. (Foto: Henk Bootsma) Eerste omloop  1. Easterein  2. Menaam 5-2 / 6-2  3. Weidum  4. Leeuwarden 0-5 / 6-6  5. Tzummarum  6.  Ee 5-0 / 6-4  7. Heerenveen  8. Hartwerd 5-2 / 6-2  9. Itens 10. Ingelum 5-2 / 6-2 11. Goënga 12. Morra-Lioessens 0-5 / 2-6 13. Tzum 14. Schettens-Longerhouw 5-4 / 6-2 15. Huizum 16. Sint...
Een week voor het Nederlands Kampioenschap in Makkum waren de meisjes op zaterdag 3 juni 2017 te gast bij kaatsvereniging “Wommels”. Onder leiding van 2 clubscheidsrechters gingen in totaal 16 afdelingen met elkaar de strijd aan om de fel...
De dames zijn traditioneel getrouw al sinds jaar en dag op de eerste pinksterdag te gast in Jorwert. Kaatsvereniging Hald Moed organiseert dan de Wiebe Koldijk partij een uitnodigingswedstrijd voor de dames hoofdklas. Ditmaal reisden de dames op zondag...