Home Verslagen Partuur Andrea Kroes pakt krans in Itens

Partuur Andrea Kroes pakt krans in Itens

298
0

De dames eerste pakte op zaterdag 26 augustus 2017 de kaatstas in om op weg te gaan naar Itens. Zij waren deze dag te gast bij K.V. Itens e.o. Zij hadden de organisatie in handen van een door elkaar loten wedstrijd. Onder prachtige weersomstandigheden betraden in totaal 6 partuur de arena in Itens. Onder leiding van een clubscheidsrechter werd er een poule systeem gespeeld met 2x 3 partuur. De winnaars van de poules gingen met elkaar de degens kruisen om de fel begeerde kransen. Om klokslag 10:00 brachten de opslagsters de eerste ballen richting de perken.

Boukje Houtsma – Wybrig Bakker

Boukje Houtsma vormde deze dag een formatie met Hester Bruinsma en Anneke Smid en zij namen het in hun eerste poulewedstrijd op tegen het partuur van Wybrig Bakker, Martine Tiemersma en Hiske Zeinstra. Het werd de spannende strijd van de dag. Het begin van de partij was voor Wybrig en haar maten. Zij weten de leiding te nemen en dit uit te bouwen via de 0-1 naar de 0-2. Het partuur van Boukje weet vervolgens meer grip op de wedstrijd te krijgen. Zij knokken zich terug in de wedstrijd en weten de aansluiting te herstellen via de 1-2. De telegraaf komt zelfs weer in balans wanneer Boukje, Hester en Anneke ook hun tweede eerst weten te bemachtigen. Zij slagen er niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Het 3de eerst verschijnt als eerste aan de zijde van de formatie van Wybrig. Zij lijken de controle weer over de partij weer in handen te hebben als zij er in slagen om een gaatje te slaan naar de 2-4. De strijd is verre van gestreden want Boukje weigert samen met haar maten de handdoek te werpen en knokt zich voor de 2de keer terug. Zij slagen er in om het belangrijke zevende eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Het evenwicht keert vervolgens weer keer terug in de wedstrijd op de 4-4. Nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld dient de beslissing te vallen in het laatste te verkaatsen eerst. Boukje ziet met Hester en Anneke een 6-2 voorsprong verschijnen in het laatste te verkaatsen eerst maar ze slagen er niet in om dit vast te houden. Martine en Wybrig ruilen op dat moment van opslag en dat lijkt het passende antwoord te zijn want dankzij 2 zitballen van Martine op rij is er de volle telegraaf de 5-5 6-6. Martine mag vervolgens wederom de bal naar het perk sturen als zij er in slaagt om voor de 3de keer het perk van Hester en Anneke met lege handen achter te laten pakken zij de eerste 7 punten van deze mooie kaatsdag in Itens.

Akkelyna de Haan – Boukje Houtsma

In de 2de poulewedstrijd stond Akkelyna de Haan samen met Mintje Meintema en Anna-Brecht Bruinsma tegenover  Boukje Houtsma, Hester Bruinsma en Anneke Smid. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van de formatie van Akkelyna. Zij weten gelijk het heft in handen te nemen en de voorsprong langzaam maar zeker uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Boukje en haar maten proberen de achtervolging in te zetten maar moeten wachten tot het verschil is opgelopen naar de 4-0. Boukje geeft met haar maten de strijd niet op en zij weten een eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning keert terug in de partij als het verschil terug loopt naar de  4-2. Akkelyna komt samen met haar maten niet echt in de problemen en weet als eerste het 5de bordje te bereiken en daarmee nemen zij een 5-2 voorsprong. Het blijft een mooie strijd want Boukje weet met Hester en Anneke een derde bordje uit het vuur te slepen voordat zij als nog de handdoek moesten werpen op de 5-3 6-6. Het is Anna Brecht Bruinsma die de volle winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren.

Wybrig Bakker – Akkelyna de Haan

In de laatste confrontatie van deze eerste poule wordt beslist wie er naar de finale mag gaan in Itens. Beide parturen hebben elk een overwinning geboekt deze dag. Het werd een mooie wedstrijd tussen Wybrig Bakker, Martine Tiemersma en Hiske Zeinstra en het partuur van Akkelyna de Haan, Mintje Meintema en Anna-Brecht Bruinsma. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe. Ze verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet de formatie van Akkelyna de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. De wedstrijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen wanneer Wybrig met haar maten de achtervolging in weet te zetten. Zij weten eerst voor eerst dichterbij en dichterbij te komen en via de 2-3 keert de balans zelfs terug op de 3-3. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak te zorgen. Akkelyna weet met haar maten het bordje binnen te slepen en dit uit te bouwen naar de 3-5. Spanning zat er volop in alle partijen deze dag want diverse eersten moesten op de 6-6 worden beslist. Het partuur van Wybrig geeft de strijd niet op en weigert de handdoek te werpen. Zij weten nog een bordje aan hun totaal toe te voegen voordat Mintje de deur in het slot weet te gooien als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren in een zeer zwaar bevochten eerst op de 4-5 6-6.

Eerste finalisten

Akkelyna de Haan wint samen met Mintje Meintema en Anna Brecht Bruinsma de poule met 14 punten voor en 7 tegen. Als tweede eindigde het partuur van Wybrig Bakker, Martine Tiemersma en Hiske Zeinstra zij weten deze dag 11 punten voor en 11 punten tegen te behalen. Als laatste is er Boukje Houtsma met Hester Bruinsma en Anneke Smid. Zij staan op de laatste plaats met 8 punten voor en 12 punten tegen.   De eerste finalist in Itens is dan bekend en zijn Akkelyna de Haan, Mintje Meintema en Anna Brecht Bruinsmna.

Mirjam Beeksma – Andrea Kroes

De tegenstandsters komen uit de 2de poule in Itens waarin Mirjam Beeksma via het lot deze dag is gekoppeld aan Baukje Terpstra en Everdyna de Haan. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Andrea Kroes, Leila Janneke Moufakkir en Margriet Bakker. De vliegende start is er voor Andrea en haar maten zij weten het initiatief te nemen. Zij weten het eerste en 2de op rij verkaatste eersten te verzilveren en een gaatje te slaan. Het verschil van twee eersten blijft vervolgens gehandhaafd op de 3-1 en zelfs de 4-2. Mirjam probeert het wel degelijk met Baukje en Everdyna om de aansluiting te herstellen en hebben daar ook wel kansen voor maar Andrea, Leila Janneke en Margriet hebben de controle over de partij in handen en geven dat ook niet zonder slag of stoot uit handen. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld kwam de formatie van Andrea op een 5-3 voorsprong. Wat Mirjam, Baukje en Everdyna vervolgens ook nog proberen zij moeten de handdoek uiteindelijk werpen op de 5-3 6-2 als Andrea de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal.

Fenna Kramer – Mirjam Beeksma

In de tweede poule wedstrijd begint de formatie van Fenna Kramer, Lusanne Klaver en Corina de Vries aan de opslag en zij nemen het op tegen Mirjam Beeksma, Baukje Terpstra en Everdyna de Haan. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Fenna en haar maten. Ondanks verwoede pogingen van partuur Mirjam om het tij te keren loopt het verschil snel op via de 2-0 naar de 3-0. Er zijn nog wel degelijk kansen op een bordje maar het krachtsverschil blijkt in deze confrontatie te groot te zijn want Fenna weet met Lusanne en Corina de voorsprong verder en verder uit te bouwen naar de 4-0 en zelfs de 5-0. Het is Fenna zelf die hun aan de eerste poule overwinning weet te helpen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-0 6-4.

Andrea Kroes – Fenna Kramer

Net als in de eerste poule kwam de finalist uit de laatste confrontatie in deze 2de poule. Andrea Kroes betreedt de arena met Leila-Janneke Moufakkir en Margriet Bakker zij beginnen aan de opslag en staan tegenover Fenna Kramer, Lusanne Klaver en Corina de Vries. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide hadden een overwinning achter hun naam staan. De winnaar gaat naar de finale in Itens. Andrea en haar maten gaan het best van start en weten gelijk de touwtjes in handen te nemen als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Fenna, Lusanne en Corina proberen gelijk aan te sluiten maar moeten toe zien dat het verschil oploopt naar de 2-0. De strijd lijkt dan op gang te komen als ook de formatie van Fenna een bordje weet te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen. Andrea weet samen met Leila Janneke en Margriet de draad weer op te pakken en de voorsprong verder uit te bouwen als zij op het juiste moment weten toe te slaan en zo uitlopen via de 3-1 naar de 4-1. De formatie van Fenna probeert door omzettingen het tij te doen keren. Fenna gaat naar het achter perk en neemt de positie van Corina over. Het lijkt even effect te hebben als het verschil terug loopt naar de 4-2. Zij kunnen niet voorkomen dat de winst met 5-2 6-4 gaat naar partuur Andrea want het is Leila Janneke die de laatste 2 punten en de winst veilig weet te stellen met een passeerslag van de kaats.

Na deze laatste poule wedstrijd kon ook hier de punten worden opgeteld. Het is Andrea Kroes met Leila Janneke Moufakkir die de winst pakken met 14 punten voor en 5 tegen. Als tweede eindigde Fenna Kramer met Lusanne Klaver en Corina de Vries. Zij wisten 9 punten voor en 6 punten tegen te verzamelen. De laatste positie was er voor Mirjam Beeksma, Baukje Terpstra en Everdyna de Haan met 3 punten voor en 12 punten tegen.

Akkelyna de Haan – Andrea Kroes

De finale van deze dames eerste klas door elkaar loten wedstrijd in Itens ging tussen Akkelyna de Haan, Mintje Meintema en Anna Brecht Bruinsma en het partuur van Andrea Kroes, Leila Janneke Moufakkir en Margriet Bakker. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Andrea en haar maten zij zien de opgeslagen bal van Akkelyna buiten de perklijnen verdwijnen. De strijd komt daarna gelijk op gang want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor er voor de eerste keer een 6-6 verschijnt. Het is Leila Janneke die hun voorsprong weet te verdubbelen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-6. Akkelyna probeert met Mintje en Anna Brecht op jacht te gaan naar de aansluiting maar zien het verschil verder oplopen als Akkelyna het vizier niet op scherp heeft staan op de 0-2 2-6 en deze buiten het perk beland. Het lijkt een eenzijdige finale te gaan worden in het voordeel van Andrea, Leila Janneke en Margriet als zij de voorsprong weten uit te bouwen naar de 4-0 door een passeerslag van Leila Janneke op de 0-3 0-6. Anna Brecht en Akkelyna ruilen dan even van opslag en dat lijkt goed uit te pakken want in het daarop zeer zwaar bevochten eerst weet Anna Brecht hun eerste bordje binnen te halen met een zitbal op de 4-0 6-6. De strijd lijkt echt los te zijn gebarsten want beide parturen halen alles uit de kast en geven geen krimp voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Het is Andrea die hun formatie in een zetel weet te plaatsen als zij een zitbal weet te plaatsen en daarmee het 5de bordje weet te bemachtigen en uit weet te lopen naar de 1-5. Akkelyna, Mintje en Anna Brecht nemen daar geen genoegen mee en blijven knokken voor de punten en weer is het Anna Brecht die een eerst weet toe te voegen aan hun totaal met een zitbal op de 1-5 6-6. De spanning loopt verder en verder zeker wanneer Andrea, Leila Janneke en Margriet er niet in slagen om de winst veilig te stellen. Door een passeerslag van Anna Brecht op de 2-5 6-2 loopt het verschil terug tot 2 eersten. De finale is een prachtig slot van deze mooie kaatsdag in Itens bij de dames eerste klas. Voor de 5de keer in deze finale verscheen er een 6-6 aan de telegraaf. Als ditmaal Andrea het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 5-3 6-6 is de aansluiting daar. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst in Itens was daar wederom de 6-6 maar als Andrea op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren stelt zij de winst en de kransen veilig in Itens.

Uitslag Itens:

Andrea Kroes

1e prijs:

Andrea Kroes                                         Gauw

Leila Janneke Moufakkir             Reduzum

Margriet Bakker                            Easterlittens

2e prijs:

Akkelyna de Haan                               Wier

Mintje Meintema                               Dronrijp

Anna Brecht Bruinsma                    Wommels

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in