Home Verslagen Van Aisma Keatsklau voor Manon Scheepstra bij Van Aisma Frouljus Partij

Van Aisma Keatsklau voor Manon Scheepstra bij Van Aisma Frouljus Partij

303
0

De dames zijn sinds een paar traditioneel getrouw op de vrijdag na de Frouljus PC te gast bij kaatsvereniging O.K.K. Beetgum. Zij openen dan de van Aisma dagen. In dit weekeinde zijn de dames en heren hoofdklas te gast op sportcomplex It Bosk. De dames gingen ditmaal op vrijdag 25 augustus 2017 richting Beetgum. Onder leiding van de heer J. Bergsma kaatsten zij vanaf 15:00 de Van Aisma Frouljus Dei. Een uitnodigingswedstrijd met 8 partuur op de lijst.

Het werd een mooie kaatsmiddag in Beetgum met veel mensen rondom de lijnen en prachtige kaatsomstandigheden niet te koud en niet te warm. De Van Aisma Frouljus Dei is een van de klassiekers bij de dames. In een prachtig aangeklede arena beet Louise Krol samen met Maaike Osinga en Martzen Deinum het spits af tegen Jeanette Jansma, Marte Altenburg en Jeske de Boer. Het eerste bordje aan de telegraaf in Beetgum verschijnt aan de zijde van partuur Louise als Maaike er in slaagt om de kaats te passeren op 6-4. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen als het daarop verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als de opgeslagen bal van Jeanette buiten de perklijnen belandt, loopt het verschil op naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en wanneer Louise er niet in slaagt om de bal ver genoeg te retourneren keert de spanning terug. Het evenwicht keert daarna ook al weer snel terug in de wedstrijd door een prachtige bovenslag van Marte op de 2-1, 4-6.

De wedstrijd lijkt vervolgens in het voordeel van Jeanette, Marte en Jeske te kantelen als zij de leiding over weten te nemen door goed werk van Jeske, zij weet de kaats te passeren op de 2-2, 2-6. De formatie van Louise probeert uit alle macht om het tij te doen keren maar het is Marte die de voorsprong uit weet te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 2-3, 2-6. Louise, Maaike en Martzen weigeren de strijd op te geven zodat het daarop verkaatste eerst weer op de 6-6 beslist moet worden. Door goed werk in het tussenspel van Jeanette, zij weet in een trik trak situatie de bal als nog over de boven te slaan, kunnen zij hun 5de eerst verzilveren. Er wordt gestreden tot de laatste slag maar het is Jeanette die aan het langste eind weet te trekken door een zitbal te plaatsen op de 2-5 6-6 en daarmee gaan zij als eerste naar de 2de lijst in Beetgum.Anne Monfils was deze dag via loting gekoppeld aan Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Zij stonden op de eerste lijst in Beetgum tegenover het partuur van Elly Hofman, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Het begin van deze partij is voor Elly en haar maten als zij het eerste bordje zien verschijnen als Marrit de bal kwaad retourneert op de  4-6. Het verschil loopt vervolgens snel op als ditmaal Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 0-1, 4-6. De strijd lijkt echt op gang te komen wanneer Marrit de aansluiting weet binnen te halen als zij de bal weet te retourneren tot voor de kaats op de 0-2 6-2. De balans keert als snel terug in deze confrontatie door goed werk van Imke zij weet het 2de eerst te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-2 6-4. Anne, Imke en Marrit slagen er niet in om de partij in hun voordeel te kantelen en zien Manon met haar opslag Marrit tot een kwaadslag dwingen op 2-2 2-6. Elly en haar maten slagen er niet in om de voorsprong lang vast te houden als in het daarop verkaatste eerst de bal van Manon te veel gang heeft en deze over het perk vliegt op de 2-3 6-2. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagd en ze geven elkaar geen duimbreed toe. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten. Anne, Imke en Marrit weten de leiding over te nemen als ditmaal de bal van Manon buiten de perklijnen beland op de 3-3 6-4. Het evenwicht keert echter weer terug in de wedstrijd als ditmaal Anne het vizier niet op scherp heeft staan en zij de bal buiten het perk plaatst op de 4-3 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst neemt partuur Elly een 0-6 voorsprong en dit wordt door Manon in het 5de eerst omgezet als zij de kaats weet te passeren op de 4-4 0-6. Ondanks verwoedde pogingen moet partuur Anne de handdoek gooien op de 4-5 4-6 door een retourslag van Wiljo tot in het perk.

Het partuur van Ilse Tuinenga, Hermine Sytema en Annelien Broersma betreedt vervolgens de arena in Beetgum om het op te gaan nemen tegen de formatie van Nicole Hempenius, Marije Hiemstra en Harmke Siegersma. Het eerste verkaatste eerst verschijnt hier aan de zijde van Nicole en haar maten als de opgeslagen bal van Ilse over het perk heen vliegt op de 2-6. Ilse weet zelf daar de balans te herstellen als zij de kaats weet te behouden op de 0-1 6-4. Ilse slaagt er met haar partuur niet in om de partij over te nemen en komen weer op achterstand als Marije erin slaagt om de kaats te passeren in een zeer snel verkaatst eerst op de 1-1 0-6. De spanning neemt vervolgens toe in de verkaatste eersten want ook hier verschijnt de 6-6 door goed werk van Nicole in het tussen spel zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren weten zij een 1-3 voorsprong te nemen. Ilse probeert met Hermine en Annelien het tij te keren maar ze zien de achterstand nog verder oplopen. Door goed werk aan de opslag door Nicole kan ze  voorkomen dat Annelien de kaats weet te passeren op de 1-3 2-6. Er lijkt daarmee niets aan de hand en de tweede lijst lijkt dichtbij voor partuur Nicole maar zij zien in een zwaar bevochten eerst de spanning langzaam maar zeker terug keren als de bal van Harmke te kort blijkt te zijn op de 1-4 6-6. De strijd komt geheel open te liggen als Hermine de achterstand weet terug te brengen tot een eerst als zij de boven weet te vinden op de 2-4 6-0. Nicole ziet met haar maten de 4-1 voorsprong in rook opgaan en partuur Ilse langszij komen als de opgeslagen bal van Nicole te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op de 3-4 6-4. Beide formaties geven elkaar niets meer toe vanaf dat moment zodat de telegraaf uitkomt op 4-4 6-6 en als Marije de boven weet te vinden. Op dat moment weten zij als eerste het 5de bordje te bereiken. Zij weten dit niet om te zetten in winst en zien Ilse zelf het vijfde eerst binnen halen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-5 6-4. De beslissing valt daarmee in het laatste te verkaatsen eerst. Het is Hermine die haar partuur naar de tweede lijst brengt ondanks de 1-4 achterstand winnen zij met 5-5 6-2.

Als laatste betrad Tineke Dijkstra de arena samen met Klasine Huistra en Sjanet Wijnia de arena. Zij gingen met Joukje Kuperus, Imke van der Leest (bijgeloot voor de afwezige en zieke Sandra Hofstra) en Melissa Rianne Hiemstra de strijd aan om het laatste ticket voor de tweede omloop in Beetgum. Joukje weet zelf deze partij open te breken als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-6. Het verschil loopt daarna verder op wanneer ditmaal Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 0-1 2-6. Tineke weet met Klasine en Sjanet de achtervolging in te zetten en hun eerste bordje te bemachtigen als zij Melissa tot een kwaad slag weet te dwingen op de 0-1 6-0. De balans keert echter op dat moment niet terug in de wedstrijd als Tineke er niet in slaagt om in een zwaar bevochten eerst de bal binnen de perklijnen te doen belanden op de 1-2 6-6. De spanning keert terug in de wedstrijd als ditmaal Tineke een eerst weet binnen te halen door goed werk in het tussenspel en de bal voor de kaats te keren op de 1-3 6-4. Het evenwicht keert zelfs daarna weer terug in de wedstrijd door een prachtige uithaal van Sjanet op de 2-3 6-2 zij weet dan de boven te vinden. Het belangrijke zevende eerst in deze partij werd een zeer zwaar bevochten eerst als de opgeslagen bal van Joukje te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 3-3 6-6. Beide parturen halen alles uit de kast om de tweede lijst te halen in Beetgum want voor de tweede keer op rij is daar weer de 6-6. Met een prachtige zitbal weet Joukje zelf haar partuur langszij te zetten op de 4-4. Het is daarna wederom Joukje die er in slaagt om een bordje aan hun totaal toe te voegen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-4 4-6. Tineke, Klasine en Sjanet hebben daar geen passend antwoord op en moeten de handdoek in de ring gooien op de 4-5 2-6 als Melissa er in slaagt om de bal voor de kaats te keren.

De dames maakten er een prachtige strijd van gedurende deze dag wat er toe leidde dat na 3 uren kaatsen de tweede lijst op gang kwam van deze editie van de Van Aisma Frouljus Dei. Het partuur van Jeanette Jansma, Marte Altenburg en Jeske de Boer ging de strijd aan met Elly Hofman, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra om het eerste finale ticket in Beetgum. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden toen gelijk het eerste bordje op de 6-6 beslist moest worden. Als de opgeslagen bal van Jeanette buiten het perk beland neemt partuur Elly de leiding. De strijd is er niet minder om want voor de tweede keer op rij is er in deze strijd de 6-6. Het is Jeanette die de stand weer in balans weer te brengen als zij Wiljo tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-1 6-6. Vanaf dat moment weet de formatie van Elly de leiding over te nemen als Elly zelf het tweede eerst weet te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 0-6. Jeanette probeert met haar maten gelijk weer aan te sluiten maar moeten het antwoord schuldig blijven als Manon Jeske tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-2 4-6 het verschil oploopt naar de 1-3. Jeanette, Marte en Jeske slagen er maar niet in het tij te keren waardoor Manon het verschil kan vergroten als zij de boven weet te vinden op de 1-3 0-6. De strijd lijkt te zijn gestreden als Wiljo er in slaagt om gelijk daarna hun vijfde eerst er aan vast te plakken als zij de kaats weet te passeren op de 1-4 4-6. Jeanette weigert met Marte en Jeske om de handdoek te werpen en blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten nog een tweede zeer zwaar bevochten eerst uit het vuur te slepen als de opgeslagen bal van Manon buiten het perk belandt op de 1-5 6-6. De inhaal race zal te laat komen want het is Manon die de finale veilig weet te stellen met een bovenslag op de 2-5 4-6.

De tegenstandsters komen uit de tweede partij op de tweede lijst in Beetgum. Hierin staat Ilse Tuinenga samen met Hermine Sytema en Annelien Broersma tegenover Joukje Kuperus, Imke van der Leest en Melissa Rianne Hiemstra. De opening is voor Ilse en haar maten als in een snel verkaatst eerst de bal van Joukje buiten het perk belandt op de 6-0. Zij weten gelijk daarna de voorsprong te verdubbelen door goed werk van Ilse aan de opslag, zij laat het perk van Imke en Melissa Rianne kansloos op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker krijgt Joukje met Imke en Melissa grip op de wedstrijd en weten de aansluiting te herstellen als Melissa de boven weet te vinden op de 2-0 2-6. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Joukje de beide parturen op gelijke hoogte te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen.

Vanaf dat moment ontstaat er een gelijk opgaande strijd waarin de eersten om en om worden binnengehaald. Het is Ilse met Hermine en Annelien die als eerste het derde eerst weten binnen te halen als Ilse met haar opslag Melissa tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-2 6-4. Het partuur van Ilse kan echter maar kort van de voorsprong genieten want het is Imke die de balans doet herstellen met een bovenslag op de 3-2 4-6. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is een zeer zwaar bevochten eerst wat door Hermine wordt binnen gehaald met een bovenslag op de 3-3 6-6. Beide formaties ontlopen elkaar niets in deze fase van de partij en zo verschijnt voor de 2de keer op rij de 6-6 en is het ditmaal Melissa die de boven weet te vinden op de 4-3 6-6. De strijd blijft tot het einde van deze partij gelijk opgaan en bijna alle eersten worden op de 6-6 verkaatst, zo ook het negende eerst. Als de opgeslagen bal van Joukje buiten het perk belandt, lijkt de formatie van Ilse de beste papieren in handen te hebben.

Wie er naar de finale van deze editie van de Van Aisma Frouljus Dei zal gaan moet blijken in het laatste te verkaatsen eerst als ook Ilse het perk mist met haar opslag op de 5-4 6-6. Het zijn Joukje, Imke en Melissa Rianne Hiemstra die als nog beslag weten te leggen op het tweede finale ticket als ditmaal de bal van Ilse over het perk heen vliegt op de 5-5 4-6. Voordat de finalisten de prachtige arena op sportcomplex It Bosk betraden was er eerst de strijd om de derde prijs of niets tussen Jeanette Jansma, Marte Altenburg en Jeske de Boer en de formatie van Ilse Tuinenga, Hermine Sytema en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als het eerste te verkaatsen eerst op de 6-6 beslist moet worden. Jeanette weet haar partuur aan de leiding te zetten met een prachtige zitbal. Het begin in deze partij is duidelijk voor Jeanette, Marte en Jeske als het weer Jeanette is die een bordje met een zitbal aan hun totaal weet toe te voegen ditmaal op de 1-0 6-4. Ilse, Hermine en Annelien proberen het tij te keren en verzetten zich met hand en tand wat leidt tot de tweede 6-6 in drie verkaatste eersten, maar zien ook dit bordje naar partuur Jeanette gaan door een bovenslag van Marte. De strijd lijkt eindelijk als nog op gang te komen door goed werk van Annelien in het tussenspel, zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-0 2-6 en daarmee weet zij hun eerste eerst te bemachtigen. Het verschil loopt vervolgens nog verder op als de opgeslagen bal van Ilse over het perk heen vliegt op de 3-1 6-4.

 

De partij ligt vervolgens even stil voor een blessure behandeling van Ilse aan het enkel maar zij kan de strijd voortzetten en weet zelfs hun tweede eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 4-6. Zij kan echter niet voorkomen dat Jeske de voorsprong weet uit te bouwen en hun vijfde eerst weet binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-2 6-6. Ilse weigert met Hermine en Annelien de handdoek te werpen en ziet het verschil terug lopen als zij weer zelf een eerst weet binnen te halen door de kaats te behouden met haar opslag op de 5-2 2-6. De spanning loopt zelfs verder op als het verschil terug loopt naar een eerst wanneer de opgeslagen bal van Jeanette te kort blijkt te zijn op de 5-3 4-6. Het partuur van Ilse komt echter niet meer langszij want het is Jeanette die de derde prijs tijdens de Van Aisma Frouljus partij veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-4 6-4.

In de finale bij O.K.K. Beetgum tijdens deze editie van de Van Aisma Frouljus Partij staat Elly Hofman samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra tegenover de formatie van Joukje Kuperus, Imke van der Leest en Melissa Rianne Hiemstra. Het is Manon die de finale weet open te breken met haar opslag als zij het perk van Imke en Melissa met lege handen achterlaat op de 6-4. Het verschil loopt via een snel verkaatst eerst snel op als ditmaal Elly weet toe te slaan met haar opslag en eveneens een zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-0. Joukje, Imke en Melissa Rianne knokken zich vervolgens terug in de finale als zij een zwaar bevochten eerst weten te bemachtigen door goed werk van Melissa als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-0 6-6. De balans keert echter niet terug in de partij want het is Wiljo die de voorsprong verder uit kan bouwen als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 6-2. Joukje, Imke en Melissa Rianne weten even geen passend antwoord te vinden waardoor het verschil verder oploopt als ditmaal Manon een eerst met haar opslag weet te verzilveren zij plaatst een zitbal op de 3-1 6-2. De strijd laait vervolgens weer op want er verschijnt weer een 6-6 en als Manon ditmaal Melissa tot een kwaadslag weet te dwingen loopt het verschil op naar de 5-1. De strijd wordt er niet minder om want beide parturen halen alles uit de kast en als ditmaal Melissa de kaats weet te passeren op de 5-1 6-6 weet zij voor hun het tweede bordje binnen te halen. Het zal echter te laat komen want Elly weet met haar maten de winst vervolgens veilig te stellen als op de 5-2 6-4 de bal van Joukje buiten het perk belandt.

O.K.K. Beetgum stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar, de Van Aisma Keatsklau. Na overleg bij de betreffende commissie werd Manon Scheepstra gekroond tot koningin van deze editie van de Van Aisma Frouljus Dei.

Uitslagen Beetgum: 1e prijs: Elly Hofman Dronrijp, Wiljo Sybrandy Leeuwarden, Manon Scheepstra Huizum, 2e prijs: Joukje Kuperus Oentsjerk, Imke van der Leest Easterein, Melissa Rianne Hiemstra Stiens, 3e Prijs:Jeanette Jansma Dronrijp, Marte Altenburg Grou, Jeske de Boer Leeuwarden

Tekst en foto’s Henk Hempenius.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in