Home laatste nieuws Historisch kaatsen in Dronryp

Historisch kaatsen in Dronryp

450
0
Ca. 1925 - Kaatsen in Dronryp (foto; Wurkgroep Histoarysk Dronryp)

In Dronryp op de Tsjerkebuorren wordt woensdag 30 mei vanaf 19.00 uur een historische kaatspartij gehouden. Roemruchte kaatshelden uit het verleden zoals Kor Zittema, Dirk Jan vd Woud, Tjerk de Groot, Coos Veltman, Pieter Scharringa, Durk van der Leest, André Tolsma , Sipke Saakstra en Johannes Brandsma betreden passend gekleed nogmaals de kaatsarena. De wedstrijd is onderdeel van het 125-jarig jubileum van VvV Sjirk de Wal.

Rond 1880 is er al gekaatst op het veld naast d’Alde Wite. De ‘Vereeniging voor Volksvermaken’, opgericht in 1868, organiseerde er kaatspartijen en ook de kastelein van het Wapen Van Dronrijp deed dat toen al. Sjirk de Wal, 7x winnaar van de PC , was een echte ‘broodkaatser’, die hier jarenlang heeft gekaatst.

,,Met kaatsers, scheidsrechter en keurmeesters in oude kledij, met oude kaatsballen en wanten en met een zo origineel mogelijk perk op het grasveld naast de d’ Alde Wite gaan we terug in de tijd. Rondom het veld zullen versnaperingen voor jong en oud te verkrijgen zijn.” aldus VvV Sjirk de Wal.

De prijsuitreiking is op het veld, daarna is er een gezellige nazit in café de Posthoorn.

Op de foto: Ca. 1925 – Kaatsen in Dronryp (foto Wurkgroep Histoarysk Dronryp)