Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van van 12 en 13 mei 2018

Kaatsen: De winnaars van van 12 en 13 mei 2018

359
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van 12 en 13 mei.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Paesens Moddergat | Junioren en 2e klas
1. Remmelt Bouma | Marco de Groot | Sil Leystra
2.  Hein Rodenhuis | Wierd Baard | Laas Pieter van Straten
3. Willem Jan Postma | Jan Sipke Tuinman | Feiko Broersma
Hilversum | 50 + 
1. Ludwig Seerden | Jan van der Meulen | Henk Woppenkamp
2. Jan de Jong | Johannes Siegersma | Henk Porte
Herkansing
 1. Ype Tiemersma | Harmen Tjalling Holwerda | Gerrie Otter
  Sint Annaparochie | Heren hoofdklasse
1. Marten Bergsma (k) | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
2. Auke Boomsma | Hendrik Bouwhuis | Laas Pieter van Straten
3. Peter van Zuiden | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Grou | Heren eerste klasse 
1. Hans Wassenaar | Renze Hiemstra | Johan van der Meulen
2. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot  | Tsjerk Elsinga
3. Patrick van Dellen | Hendrik Jan v.d. Velde | Aloys Freitag
  Kimswerd | Dames hoofdklasse
1.  Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
3. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
  Stiens | Dames eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Mintje Meintema | Ineke van der Ploeg
2. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
3. Andrea Kroes | Ymkje Yntema | Aluca Bouma
3. Sjoukje Stuiver | Hester Bruinsma | Anneke Smid
Herkansing
1. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Melissa Rianne Hiemstra
Holwerd | Jongens afdeling 
1. Exmorra : Jelmer Dijkstra | Pieter Jan Leijenaar | Christiaan Stremler
2. Mantgum: Gjalt Sjirk de Groot | Ignas Dijkstra | Jelle Terpstra
3. Bolsward: Detmer Kuperus | Yoram Elzinga | Jelle Cnossen
  Sexbierum | Meisjes afdeling 
1. Easterein: Roelie Kroondijk | Selma de Boer | Corrie Kroondijk
2. Sexbierum:  Anna Ennema | Berber Bruinsma | Fiera de Vries
3. Wommels: Marrit Meijer | Rixt Wijnia
3. Folsgare: Marije Sweering | Marit Folkertsma
Sexbierum | Meisjes afdeling  del
1. Larissa Smink | Famke Zijlstra | Baukje Heeringa
2. Tineke Terpstra | Chantal de Witte | Marlies Bonnema
  Oude Leije | Schooljongens A klasse
1. Rick Minnesma | Jorrit Nanninga
2. Marten Leijenaar | Leon Wijning
 Oude Leije | Schooljongens B klasse
1. Thom Dijkstra | Rein Breuker
2. Sjouke Beimers | Johan Cnossen
3. Stijn Vincken | Wesley van der Vaart
Oude Leije | herkansing Schooljongens 
1. Daniël Meesters | Rutger Kumbangsila
2. Brent Timmerman | Fedde Hansma
3. Jarno Feenstra | Marten Algra
Hommerts | Schoolmeisjes A klasse 
1.
Gerde Lycklama à Nijeholt | Anna-Dieuwke Dijkstra
2. Senne Idsardi | Lieke van Loon
Hommerts | Schoolmeisjes B klasse 
1. Anke Wassenaar | Romy Postma
2. Marije Hiemstra | Maureen Dijkstra
3. Hilde Stremler | Ilse Marije van Beem
Hommerts | Herkansing Schoolmeisjes
1. Marrit Wielinga | Rixt Blanke
2. Nadya Rinske Mouffakir | Sacha van Vugt
   
  Akkrum | Pupillenjongens A klasse
1. Iwan Hiddinga | Brent Jesse van Beem
2. Jelvin Kaper | Stijn Scheffer
Akkrum | Pupillenjongens B klasse
1. Remco Post | Monse Hansma
2. Remco Yska | Eelco Meyer
3. Enrico Post | Jelte de Jong
3. Milan van der Weg | Jelle Jongsma
Herkansing
1. Nick van der Walt | Sjoerd van der Schaar
2. Stijn Tolsma | Silvan Elzinga
Herbayum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Dido Iedema | Lisanne Scharringa
2. Elske van Straten | Marit Feenstra
Herbayum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Elbrich Kooistra | Jelly Hiemstra
2. Rianne Poelstra | Inez Bosch
3. Lisanne Venema | Sophie Kroondijk
Cornwerd | Welpenjongens
1. Lieuwe van der Kamp | Ruurd Oosterbaan
2. Frans Oosterbaan | Julian Klok
3. Niek Dijkstra | Stijn de Haas
  Herkansing 
1. Jurre Dijkstra | Stijn Feenstra
2. Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
Cornwerd | Welpenmeisjes
1. Jeldau Koopmans | Karina Mollema
2. Lieke Tuinier | Lotte-Ytsje Hoekstra
3. Marrit Bruinsma | Klaske Gaastra
  Herkansing
1. Britt Joustra | Noëlle Hiddinga
2. Fenna Cuperus | Rianne Osinga
Vorig artikelDames Berltsum winnen in Dronryp
Volgend artikelHistorisch kaatsen in Dronryp