Home laatste nieuws De loting voor de Jong Nederland 2018

De loting voor de Jong Nederland 2018

137
0

Op it Sjûkelân in Franeker wordt zaterdag de Jong Nederland gekaatst. Op de lijst staan 21 parturen. Om 10:00 uur zal de eerste bal geslagen worden.

1. Weidum 2. Sexbierum
3. Wommels 4. Makkum
5. Franeker 6. Berltsum
7. Bitgum 8. Morra-Lioessens
9. Bolsward 10. Akkrum
11. Hijum-Finkum 12. Easterlittens
13. Menaam 14. Mantgum
15. Jelsum-Koarnjum-Britsum 16. Minnertsga
17. Witmarsum 18. Winsum
19. Easterein 20. Dronryp
21. Tzummarum

 

Vorig artikelHistorisch kaatsen in Dronryp
Volgend artikelDe loting voor de Bond