Home Verslagen Groningen wint Jong famme partij voor derde keer op rij

Groningen wint Jong famme partij voor derde keer op rij

362
0

2020 het blijft een vreemd jaar zo ook voor de sportwereld. De thermometer steeg op zaterdag 8 augustus naar tropische waarden van meer dan 30 graden. Op deze warme dag vormde kaatsveld “De Wjukken” in Mantgum de arena voor de dames in de leeftijdscategorie tot en met 21 jaar.

Jong famme partij

In deze vreemde tijd is het voor veel verenigingen wikken en wegen welke wedstrijden zij door laten gaan in verband met alle protocollen en regels met betrekking tot het corona virus. Kaatsvereniging “Jacob Klaver” heeft uit eindelijk besloten om voor de 17de keer weer alle registers open te trekken om de Jong Famme Partij weer te kunnen organiseren. Dit is een afdelingswedstrijd voor dames.  Speciaal voor deze wedstrijd zijn er door kunstenares Hennie Broers prijzen ontworpen en vervaardigd van edelmetaal. De Jong Famme partij maakt deel uit van de Wimpel van 4 de tegen hanger van het klavertje 4 bij de heren.

Aukje van Kuiken, Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser en Sjanet Wijnia hebben tot nu toe de onderscheiding ‘4 Wimpels’ ontvangen. Zij hebben deze prijs in ontvangst mogen nemen omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden bij de dames op hun naam hebben geschreven. De Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Froulju’s PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De ‘4 Wimpels’ is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren. Sinds 2016 is Manon Scheepstra de beschermvrouw van de Jong Famme Partij. Manon heeft de Jong Famme Partij vijfmaal gewonnen en wordt ook wel de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij genoemd.

Bolsward – Minnertsga

Bolsward met Femke Folkerts, Rixt Blanke en Noa Elzinga in de gelederen betraden als eerste de arena om de strijd aan te gaan met Minnertsga gevormd door Anke Wassenaar, Lotte Delgrosso en Simona Kootstra. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar aan het begin van de partij geen duimbreedte ruimte waardoor de telegraaf in balans bleef tot aan 1-1 vanaf dat moment weet Anke met haar maten het initiatief even te nemen en slagen erin om op voorsprong te komen met 1-2. Als Bolsward op dat moment even geen passend antwoord kan vinden loopt het verschil verder op naar de 1-3. De strijd bleek verre van gestreden want Femke weet samen met Rixt en Noa de draad weer op te pakken en zetten de achtervolging in eerst voor eerst weten zij van de achterstand af te halen en zelfs op 3-3 langszij te komen. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin het alle kanten op kan gaan. Nadat de telegraaf de 4-4 heeft bereikt is het alsnog Minnertsga wat aan het langste eind weet te trekken en de 2de omloop weet te bereiken als het perk van Rixt en Noa er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 4-5 2-6.

Easterein – Berltsum

Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra verdedigden deze dag de kleuren van kaats vereniging Easterein en stonden op de eerste lijst tegenover Berltsum met Hester Zijlstra, Esther de Vries en Jildou Felkers. Het begin is voor de formatie van Easterein zij gaan vliegend uit de startblokken en weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Berlikum probeert gelijk aan te sluiten maar wat ze ook proberen het lijkt niet echt hun dag te zijn want zij weten maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder en verder oplopen via de 3-0 naar de 4-0. Er zijn kleine kansjes voor Hester, Esther en Jildou om iets terug te doen in de strijd maar als ook dat niet wil lukken blijft het eenrichtingverkeer met het verschijnen van de eersten aan de telegraaf. Roelie en haar maten komen niet in de problemen en stellen de 2de lijst veilig door een 5-0 6-0 overwinning.

Ried – Ee

Klaas Mug uit Ried met Ineke van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Janneke Posthumus gaan de strijd in hun eerste partij van de dag aan met de Kaatsvereniging De Trochsetters. Willianka Sipma, Louise Krol en Lolkje de Jong dragen deze dag het oranje groen uit Ee. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Ried wat de beste start heeft. Onder leiding van Louise knokken de dames uit Ee zich terug in de wedstrijd en weten langszij te komen op de 1-1 waarna zij gelijk door weten te drukken en op voorsprong komen met 1-2. Het verschil loopt zelfs op naar de 1-3. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst van deze 17de Jong Famme Partij te bereiken. Via de 2-4 is het weer Ineke die samen met Joanne en Janneke de aansluiting weet te herstellen en het belangrijke zevende eerst naar zich toe weten te trekken. De strijd is daarmee volledig terug in de wedstrijd maar Willianka, Louise en Lolkje slagen er als eerste in om het 5de bordje te bereiken en zij geven dit buitenkansje niet meer uit handen en weten de winst veilig te stellen op 3-5 4-6.

Dronryp – Mantgum

V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Inge Jansma, Mintje Meintema en Iris Veltman gaan de strijd aan met de lokale favoriet het partuur van Jacob Klaver uit Mantgum gevormd door Hedwig Dijkstra, Amarins de Groot en Jennie Terpstra. Beide parturen gingen goed van start en wisten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf de 1-1 weet Hedwig met haar maten op de belangrijke momenten toe te slaan en daardoor via de 1-2 uit te lopen naar de 1-3. Inge en haar maten proberen gelijk het tij te keren en zich terug te knokken in de wedstrijd maar zij zien al hun pogingen daartoe in rook op gaan waardoor het verschil groter en groter wordt via de 1-4 naar zelfs de 1-5. De strijd is dan gestreden want als Mintje de opgeslagen bal van Amarins op de 1-5 2-6 niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt gaat Mantgum naar de 2de omloop.

Workum – Groningen

Kaatsvereniging “De Pripper” uit Workum winnaar van de Ald Meijers Partij 2019 met Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama a Nijeholt moesten op de eerste lijst gelijk vol aan de bak zij stonden tegenover kaatsvereniging “Wezon / De Sterke Earm uit Groningen” die de afgelopen 2 edities op hun naam hadden weten te schrijven. Het enigste verschil met die formatie is dat Marrit Zeinstra er dit jaar niet meer bij is zij mocht niet meer mee doen. Anne Monfils en Hiske Zeinstra waren overgebleven en zij hadden Aletta van Popta benaderd. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Groningen maar al snel weet Nynke met haar maten hun eerste bordje binnen te halen waardoor de balans terug keert in deze partij. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden maar het krachtsverschil bleek te groot te zijn. Anne slaagt er samen met Hiske en Aletta in om een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Nynke, Naomi en Gerde proberen het wel maar zien de achterstand verder oplopen naar de 1-4. De strijd lijkt vervolgens nog weer even op te bloeien als Workum de achterstand weet te verkleinen tot de 2-4 maar zij slagen er niet in om het tij definitief te doen keren. Er wordt wel fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf maar het is Anne die hun formatie naar de 2de omloop weet te loodsen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-5 6-6.

Grou – Goënga

Spannendste partij van de eerst omloop tijdens deze tropische 17de editie van de Jong Famme Partij gaat tussen It Wetterlan uit Grou met Ymkje Yntema, Aluca Bouma en Rixt de Vries en de formatie van De Lege Geaen uit Goenga met Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Andrea Kroes. De vliegende start is er voor Goënga zij weten nadat zij het opening eerst hadden binnen gehaald een gaatje te slaan naar de 0-2. Langzaam maar zeker krijgt de Ymkje met haar maten meer en meer grip op de wedstrijd en knokken zij zich terug. Eerst voor eerst wordt er van de achterstand afgehaald tot dat de telegraaf weer in evenwicht hangt op de 2-2. Het partuur van Afke Marij lijkt vervolgens even de grip compleet kwijt te zijn want de partij lijkt volledig te kantelen in het voordeel van Grou wat na de 3-2 uit weet te lopen naar de 4-2. Zij lijken daarmee goede zaken te doen maar het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Het is Afke Marij die dit samen met Moniek en Andrea weet binnen te slepen en daarmee ligt de strijd weer geheel open. Sterker nog voor de 2de keer in deze partij keert het evenwicht terug ditmaal op de 4-4. Even lijkt het er op dat Goenga er met de winst vandoor zal gaan als zij als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen maar Grou weet van geen wijken en blijft knokken voor elke 2 punten wat hen uiteindelijk ook het 5de eerst op levert. Het laatste te verkaatsen eerst dient uiteindelijk de beslissing te brengen wie er naar de 2de omloop zal gaan. Als Aluca op de volle telegraaf de 5-5 6-6 de bal zo naar het perk weet te sturen dat Moniek en Andrea deze niet kunnen verwerken gaat Grou dankzij deze zitbal naar de 2de omloop.

Makkum – Marsum

Larissa Smink, Anouk Smink en Kim Dijkstra staan voor de afdeling Makkum op papier en gaan in hun eerste partij van de dag de strijd aan met kaatsvereniging Foar Ut uit Marsum bestaande uit Serena Hovenga en Marije Hellinga. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn om en om blijven de bordjes aan de telegraaf verschijnen via de 1-1 naar de 2-2. Serena en Marije weten dan even de leiding in handen te nemen door het 3de eerst als eerste naar zich toe te trekken. Zij slagen er niet in om dit vast te houden want het is Larissa die samen met Anouk en Kim erin slaagt om na hun 3de eerst ook het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken en een 4-3 voorsprong op de telegraaf te zetten. Beide parturen weigeren om de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten wat voor de 4de keer deze wedstrijd leidt tot evenwicht ditmaal op de 4-4. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken de winst ook weleens in deze partij kon gaan binnenslepen. Het is Makkum wat op 5-4 6-2 naar de 2de lijst gaat als Serena en Marije er niet in slagen om de kaats te passeren.

Jirnsum – Wommels

In de laatste partij van de 1ste omloop onder tropische warmte met het zonnetje aan de blauwe lucht staat de afdeling Jirnsum met Wybrig en Foke Jil Bakker en Marije Bodde tegenover de formatie van Wommels met Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Het begin van deze partij komt in handen van Rixt en haar maten nadat zij het eerste eerst aan de telegraaf hadden weten te hangen weten zij gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. Wybrig, Foke Jil en Marije krijgen meer en meer grip de wedstrijd en weten hun eerste eerst uit het vuur te slepen. Het blijft een mooie strijd want Wommels slaagt er maar niet in om een definitief gaatje te slaan wel blijven zij op voorsprong. Het verschil van 2 eersten blijft via de 1-3 naar de 2-4 aan de telegraaf. Jirnsum lijkt de partij even te doen kantelen als zij het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen en het verschil terugloopt naar een eerst. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd en het is Rixt met Sjanet en Martzen die de winst alsnog veilig weten te stellen op de 3-5 0-6 als het perk van Sjanet en Martzen de kaats weet te passeren. Door deze overwinning konden de dames van Wommels de schaduw even gaan opzoeken en wat eten en wat drinken zij hoefden door een staand nummer op de 2de lijst niet in actie te komen.

Sexbierum – Minnertsga

De nummer 17 van de lijst Kaatsvereniging “De Twa Doarpen / D.I.O.S” uit Sexbierum met Judith Zuidema, Anna Ennema en Fiera de Vries hadden de eerste omloop even lekker in de schaduw naar de andere partijen kunnen kijken want zij hadden een vrije doorgang naar de 2de omloop door een staand nummer. Zij betraden vervolgens als eerste de mooie arena om tijdens de eerste partij van de 2de lijst in actie te komen en de strijd aan te gaan met Anke Wassenaar, Lotte Delgrosso en Simona Kootstra in de kleuren Rood Geel van de afdeling Minnertsga. Beide parturen beginnen goed aan de partij even geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de eerste bordjes om en om aan de telegraaf verschijnen. Vanaf de 1-1 neemt langzaam maar zeker Judith met haar maten de touwtjes in handen en zij weten eerst voor eerst weg te lopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Minnertsga probeert het wel en blijft knokken voor elke 2 punten maar slagen er niet in om echt grip op de wedstrijd te krijgen. Judith, Anne en Fiera hebben de touwtjes stevig in handen en zij komen ook niet echt meer in de problemen en weten als eerste de 3de lijst te bereiken door de winst veilig te stellen op de 5-1 6-2.  

Easterein – Ee

De afdeling Easterein met in de gelederen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra betreedt vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met Kaatsvereniging De Trochsetters uit Ee met Willianka Sipma, Louise Krol en Lolkje de Jong. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Roelie, Corrie en Jeska. Het is Ee wat gelijk de aansluiting weet te herstellen en de balans keert terug op de 1-1. De formatie van Willianke slaagt er niet in om de leiding over te nemen zien het 2de eerst weer als eerste richting Easterein gaan. Ondanks verwoede pogingen van de formatie van de Trochsetters weet Roelie samen met haar maten elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor het verschil langzaam oploopt via de 1-3 naar de 1-4. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn, Easterein komt niet echt in de problemen en weet zich als 2de te plaatsen voor de 3de lijst in Mantgum.

Mantgum – Groningen

De thuis formatie van Jacob Klaver gevormd door Hedwig Dijkstra, Amarins de Groot en Jennie Terpstra stond op de 2de lijst tegenover een tegenstander van formaat de winnaressen van de vorige 2 edities van de Jong Famme Partij de formatie van Wezon / De Sterke Earm uit Groningen met Aletta van Popta, Hiske Zeinstra en Anne Monfils. Het werd een mooie strijd waarin met enige regelmaat de beslissing in een eerst op de 6-6 moest plaats vinden. Het is Aletta die er samen met Hiske en Anne in slaagt om elke keer op de juiste momenten toe te slaan waardoor zij via de 0-1 uitlopen naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Het lijkt een eenzijdige strijd te gaan worden maar niets bleek minder waar de formatie van Hedwig weigert de strijd op te geven en blijven voor elke 2 punten aan de telegraaf knokken en weten eerst voor eerst dichter en dichterbij te komen via de 1-3 wordt het zelfs 2-3 en lijkt er weer van alles mogelijk breekpunt in deze partij is op de 2-3 6-6 als Anne goed onder de bal weet te stappen en de bal over de boven slaat en daarmee hun 4de eerst weet binnen te halen. Mantgum blijft het proberen maar slagen er niet meer in om een passend antwoord te vinden en moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 2-5 0-6.

Grou – Makkum

Kaatsvereniging It Wetterlan uit Grou met Ymkje Yntema, Aluca Bouma en Rixt de Vries had op de eerste lijst al een zwaarbevochten overwinning geboekt en moesten in hun 2de partij van de dag de strijd aan gaan met Larissa Smink, Anouk Smink en Kim Dijkstra van Makkum. De vliegende start is er voor Makkum, zij slagen er gelijk in om een gaatje te slaan via de 0-1 lopen zij uit naar de 0-2. Wat Ymkje, Aluca en Rixt ook proberen op dat moment zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien de achterstand vervolgens nog verder oplopen via de 0-3 naar zelfs 0-4. Langzaam maar zeker lijkt de strijd alsnog op gang te komen als Ymkje met haar maten hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Als het verschil vervolgens terugloopt naar de 2-4 lijkt er voor Grou weer alles mogelijk maar Kim, Larissa en Anouk pakken daarna de draad weer op en weten als eerste het 5de bordje te bemachtigen en zij geven dit niet meer uit handen en plaatsen zich als voor de 3de omloop in Mantgum als zij de winst veilig gesteld zien worden op 2-5 0-6 als de door Aluca opgeslagen bal buiten het perk beland. Wommels met Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum hadden het vanuit de schaduw mooi even kunnen bekijken want zij hadden een staand nummer op de 2de lijst in Mantgum.

Wommels – Sexbierum

Wie de 3de omloop van deze 17de editie van de Jong Famme Partij wist te bereiken was nog een stap van de ½ finale verwijderd. Het is Rixt Wijnia die samen met Sjanet Wijnia en Martzen Deinum voor Wommels als eerste de arena weer betrad om de strijd aan te gaan met het partuur van “De Twa Doarpen / D.I.O.S” uit Sexbierum met Judith Zuidema, Anna Ennema en Fiera de Vries. Het belooft een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist als Martzen erin slaagt om de kaats te passeren neemt Wommels de leiding 1-0. Het verschil loopt vervolgens snel op als ditmaal Fiera het vizier niet op scherp heeft staan en zij de bal niet de goede richting mee weet te geven en deze op 0-1 2-6 buiten het perk beland. Strijd zit er volop in de partij want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar wederom de 6-6 maar als ditmaal Sjanet prachtig onder de bal stapt en deze over de boven slaat op 0-2 6-6 loopt het verschil verder en verder op. Wommels weet op de belangrijke momenten even toe te slaan waardoor de eersten een kant over blijven gaan waardoor het zelfs 4-0 wordt. Judith, Anna en Fiera halen alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 3de keer dient er een eerst te worden beslist op de 6-6 en als wederom Sjanet goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven doet vliegen lijkt de strijd te zijn gestreden met een verschil van 5 eersten op de telegraaf. De zijde van Sexbierum blijft echter niet leeg want het is Anna die met haar opslag in een zwaar bevochten eerst alsnog weet toe te slaan en weet te voorkomen dat Sjanet op 0-5 6-6 de kaats weet te passeren. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want en is Wommels die de winst niet meer uit handen laat glippen en naar de ½ finale gaat als Sjanet een prachtige zitbal weet te plaatsen op 1- 5 2-6.

Easterein – Groningen

In de strijd tussen de formatie van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra en die van titelverdediger Wezon / De sterke Earm uit Groningen met Aletta van Popta, Hiske Zeinstra en Anne Monfils stond er gelijk meer op het spel want de winnaar van deze onderlinge confrontatie had een staand nummer in de halve finale en zou zich dus als eerste plaatsen voor de finale van deze 17de editie van de Jong Famme Partij op zaterdag 8 augustus 2020. Het eerste bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van Groningen te hangen die daarmee gelijk de touwtjes in handen weten te nemen want via een snel verkaatst eerst weten zij voor de 2de keer toe te slaan op de 0-1 2-6 en daarmee al een verschil van 2 eersten te creëren. De spanning keert vervolgens terug in de wedstrijd als Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op 0-2 6-0. Langzaam maar zeker krijgt Roelie samen met haar maten Corrie en Jeska even meer grip op de wedstrijd waardoor het volgende eerst op de 6-6 beslist moest worden. Als het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten de lijnen van het perk beland loopt het verschil weer verder op naar de 1-3. Aletta, Hiske en Anne blijven de touwtjes in handen houden en weten de voorsprong verder uit te bouwen door goed werk van Hiske zij weet hun 4de eerst te bemachtigen als zij de kaats weet te passeren op de 1-3 2-6. De formatie van Easterein blijft het proberen maar ziet alle pogingen om het tij te doen keren stranden en moeten zelfs toezien dat het 5de bordje als eerste naar Aletta en haar maten gaat door goed op slag werk van Anne zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-4 4-6. Het blijkt de beslissing te zijn want zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en stellen hun plekje in de finale veilig door goed werk van Anne in het tussenspel zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-5 4-6. Wie de tegenstandsters gingen moest gaan blijken uit de halve finale van deze 17de editie van de Jong Famme Partij.

Makkum – Wommels

Het werd een klapper de strijd om het 2e finale plekje waarin Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Kim Dijkstra aan de opslag begon, zij hadden een staand nummer op de 3de omloop en daarmee een vrije doorgang tot de halve finale, zij gingen de strijd aan met Wommels bestaande uit Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Het is Rixt die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 4-6. De balans keert al snel weer terug in de partij door goed werk van Kim in het tussenspel als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 6-4. Langzaam maar zeker lijkt Makkum het initiaftief naar zich toe te trekken en zij nemen de leiding wanneer Anouk prachtig onder de bal stapt en de bal over de boven laat vliegen op 1-1 6-2. De strijd is er niet minder om beide parturen halen alles uit de kast om de finale te gaan halen maar het is Larissa die in een zwaar bevochten eerst weet toe te slaan als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 6-6 en daarmee het verschil doet oplopen naar de 2 eersten. Rixt, Sjanet en Martzen moeten dan een tandje bijschakelen om bij te blijven. Martzen weet de achterstand te verkleinen wanneer zij ditmaal de boven weet te vinden op de 3-1 2-6. Het evenwicht keert op dat moment niet terug in de partij want als ditmaal Rixt het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 3-2 6-2 loopt het verschil weer op naar de 2 eersten. Breekpunt lijkt op de 4-2 6-6 te ontstaan als Larissa in het voorperk even springt naar de bal maar wel de handschoen er goed achter weet te krijgen en de boven weet te vinden Makkum weet daarmee als eerste het 5de eerst te bereiken en daarmee komt de finale wel heel dichtbij. Wommels geeft de strijd niet op en blijft knokken voor elke 2 punten en door goed opslag werk van Rixt zij weet met haar opslag de kaats te behouden op de 5-2 4-6 keert de spanning terug. Het lijkt niet voldoende te zijn want het is Makkum die op hun eerste wedstrijd punt komt in een zeer zwaar bevochten eerst de 3de 6-6 van deze halve finale. Als Rixt wederom op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren loopt het verschil terug naar 5-4. Als Larissa, Anouk en Kim er maar niet in slagen om de winst veilig te stellen keert de spanning verder en verder terug. Als in een zwaar bevochten eerst voor de 4de keer de 6-6 verschijnt en de bal van uit de handschoen van Anouk net langs de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat komt Wommels langszij op de 5-5 en dient het laatste te verkaatsen eerst de beslisssing te gaan brengen wie er als 2de naar de finale zal gaan. Met 2x boven slagen van Larissa en een van Anouk en een zitbal nog van Sjanet is daar de 5-5 6-2 voorsprong van Makkum. Het is Kim die de winst en finale veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Sjanet en Martzen. Wommels is het niet eens met de beslissing van de keurmeester maar scheidsrechter Sipke Hiemstra geeft aan hij kon het niet zien stond er te ver vanaf en neemt de beslissing van de keurmeester dus over en daarmee gaat Makkum dus naar de finale van deze 17de editie van de Jong Famme Partij.

Groningen – Makkum

Nadat de dames even hadden kunnen rusten en even kunnen bij tanken werden de parturen van Groningen en Makkum verzocht om zich op te stellen voor de bestuurstent. Zangeres en actrice Doete Stenekers uit Jorwert had speciaal toestemming om het Fries Volkslied even ten gehore te brengen voor dat de laatste strijd los barstte. Aletta van Popta begon samen met Hiske Zeinstra en Anne Monfils namens de Wezon / De Sterke Earm uit Groningen aan de opslag om de strijd aan te gaan met Larissa Smink, Anouk Smink en Kim Dijkstra uitkomend voor Makkum. Het eerste bordje wordt binnen gehaald door Anne als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Anouk deze niet goed raakt en deze over kwaadlijn vliegt op 6-2. Het begin van deze finale is voor Groningen want voor de 2de keer op rij gaat er een eerst met 6-2 naar Aletta en haar maten als de opgeslagen bal van Kim net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. Larissa, Anouk en Kim proberen op jacht te gaan naar de aansluiting maar zien voor de 3de keer het eerst naar Groningen gaan door ditmaal goed werk van Aletta als zij de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-2. Eindelijk verschijnt er ook een eerst aan de zijde van Makkum als Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal over het perk heen vliegt op de 3-0 2-6. Het verschil van 3 eersten verschijnt echter al weer snel aan de telegraaf als Anne er met haar opslag wederom in weet te slagen om Anouk tot een kwaadslag te dwingen op de 3-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt nog op gang te komen als de beslissing voor de 1ste keer op de 6-6 dient te vallen met een prachtige uithaal weet Larissa de boven te vinden en daarmee hun 2de eerst binnen te halen. Beide parturen halen vervolgens alles uit de kast en geven elkaar niets meer toe waardoor voor de 2de keer op rij de 6-6 verschijnt maar als ditmaal Anne goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden komt zij met haar maten als eerste op het 5de bordje. Larissa, Anouk en Kim proberen het nog wel maar het is Anne die de winst op deze 17de editie van de Jong Fammen partij veilig weet te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 5-2 6-2. Wezon / De Sterke Earm uit Groningen pakt daarmee voor de 3de keer op rij de winst in Mantgum een echte hattrick. Het is een mooie overwinning van Anne Monfils want het was haar laatste keer dat zij aan de Jong Fammen mee mocht doen. Aletta was eigenlijk al gestopt met kaatsen vanwege de studie en voor Hiske was het de eerste wedstrijd van het seizoen. Met een gezamenlijke training levert het een prachtig resultaat op voor de dames van Groningen.

Uitslag 17de Jong Famme partij:

1e prijs:

Groningen (Wezon / De Sterke Earm): Aletta van Popta, Hiske Zeinstra en Anne Monfils

2e prijs:

Makkum                                                                      Larissa Smink, Anouk Smink en Kim Dijkstra

3de prijs:

Wommels                                                                   Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum

Tekst en foto’s Henk Hempenius

Meer foto’s bekijken. Klik dan hier

Vorig artikelDe winnaars van 8 en 9 augustus 2020
Volgend artikelPartuur Bruinsma verrast in Burgwerd