Home laatste nieuws De winnaars van 8 en 9 augustus 2020

De winnaars van 8 en 9 augustus 2020

289
0

Er stond genoeg op het spel dit weekeinde. Wat te denken van de Jong Fammepartij? Een partij, die door Dames Junioren gewonnen moet worden om kans te maken op Vier Wimpels. Groningen won voor de derde keer op rij. Deze en andere wedstrijden vind je in ons overzicht.

  Mantgum | Jong Fammepartij (Afd)
1. Groningen: Anne Monfils |Hiske Zeinstra | Aletta van Popta
2. Makkum: Larissa Smink | Anouk Smink | Kim Dijkstra
3. Wommels: Rixt Wijnia | Sjanet Wijnia | Martzen Deinum
   
  Raerd | Jongens afdeling
1. Dronryp: Rutger Kumbansila | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2. Tzum: Steven Koster | Robin Benders | Jorrit Palma
3. Berltsum: Thomas Dijkstra | Rink Sterk | Douwe Joostema
3. Jellum Bears: Harold de Boer | Jelmer Miedema
   
  Raerd jongens opstap del
1. Verry van der Meer | Marten Leijenaar | Ramon Raap
2. Jelmer Uithof | Marten Daaf Alkemade | Johan Sipma
3. Galil-Taeke Moufakkir | Sietze Muizelaar | Gosse de Haan
   
  Sexbierum | Schooljongens A klasse
1. Jelvin Kaper | Nick van der Walt
2. Jaimy Koel | Pieter Siebe Cuperus
   
  Sexbierum | Schooljongens B klasse
1. Jan Yntema | Thijs Lanting
2. Hjalmar Dijkstra | Stef van Steen
3. Enrico Post | Jelle Jan Dijkstra
   
  Herkansing
1. Eelco Meijer | Remco Yska
2. Mark Okkema | Sjoerd van der Schaar
   
  Minnertsga | Pupillenjongens A klasse
1. Melle Talsma | Pieter Miedema
2. Lieuwe van der Kamp | Frans Oosterbaan
   
  Minnertsga | Pupillenjongens B klasse
1. Allart van der Meer | Ryan Wieggers
2. Ruben Hendriks | Laas van Dalfsen
3. Bauke Jetze Kalsbeek | Pieter Hoogland
3. Niels Stoker | Jurre Dijkstra
   
  Herkansing
1. Stian Rinia | Sietse Kloosterman
2. Jelmar de Vries | Jelte Bruinsma
   
  Hitzum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Linda van der Meer | Britt Joustra
2. Jeldau Koopmans | Anna Lotte van Beem
   
  Hitzum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Maren de Vries | Wieke Schaap
2. Maud Scheffer | Karina Mollema
3. Fenna Cuperus | Iris Verhoeven
3. Hendrika Stegenga | Froukje Westgeest
   
  Herkansing
1. Klaske Gaastra | Inez Bakker
2. Marit Steigenga | Anke Bruinsma
   
  Burgwerd | Dames hoofdklasse
1. Anna Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Harmke Siegersma
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3. Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
   
  Goënga | Dames eerste klasse
1. Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
2. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
   
  Herkansing
1. Anna Rixt Iedema | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
   
   
  St Jacob | Heren 30+
1. Jan Jelle Jongma | Sander Drost| Willem Buurstra 
2. Keimpe Koldijk | Johan Talsma | Michel van der Veen 
3. Arjen Radix | Sjouke Stapersma | Nolke Bergstra 
   
  St Jacob | Heren 50 +  A klasse
1. Piet Machiela | Peter Dijkstra | Jacob Kamstra
2. Evert Tolsma | Nanning Seepma | Egbert Bootsma 
3. Hilbrand Smid | Johan Hiemstra | Siebe Tolsma 
   
  St Jacob | Heren 50 +  B klasse
1. Age van der Goot | Ate Bierma |  Jan de Boer 
2. Douwe Leijenaar | Jan Fokke Mulder | Eddy Sjollema
3. Lieuwe Althof | Simon de Groot | Gerke Draaistra 
  Hans Hilarides | Piet de Groot | Anco Elgersma 
   
  Makkum | Meisjes A klasse
1. Larissa Smink | Foke Jil Bakker |Anna-Dieuwke Dijkstra
2. Anke Wassenaar | Noa Elzinga | Rixt Blanke
   
  Makkum | Meisjes B klasse
1. Marsha Broersma | Hilde Stremler | Geertje Bijlsma
2. Femke Folkers | Marrit Wielinga | Amerins van Althuis
   
  Herkansing
  Julia Marthine Rienks | Sanne van Vilsteren | Chantal de Witte
   
  Goënga | Schoolmeisjes A klasse
1. Inge Blanke | Gerbrich Koster
2. Lisanne Scharringa | Sophie Kroondijk
   
  Goënga | Schoolmeisjes B klasse
1. Linda van der Meer | Jelly Hiemstra
2. Noëlle Hiddinga | Nathalie Andringa
3.  Nina-Claire Wijning |  Isabelle Sijtsma
   
  Herkansing
1. Ilse Baanstra | Berber van der Goot
2. Jennifer de Jong | Maud van der Veen
   
  Cornwerd | Welpenjongens
1. Thomas Zeinstra | Rinse Folkert Dijkstra
2. Roan Luimstra | Auke Pieter Kalsbeek
   
  Herkansing
1. Sigert Bouma | Rindert Douma
2. Jitse Jan Kroondijk | Jesse Moos
   
  Cornwerd | Welpenmeisjes
1. Iris Verhoeven | Marit Visser
2. Aïsha Mahmoud en Marrit Hoekstra