Home laatste nieuws Freule 2020: Dronryp wint

Freule 2020: Dronryp wint

324
0

Dronryp heeft de 118e editie van de Freulepartij in Wommels gewonnen. In de finale was Dronryp te sterk voor Jellum/Bears: 2-5 en 2-6. Dronryp liep snel uit naar 0-3. Jellum/Bears knokte zich nog terug naar 2-3, maar daarna was het Dronryp wat de klok sloeg. In de vierde omloop tegen Franeker kroop Dronryp nog door het oog van de naald. Die wedstrijd werd pas met alles oan’e hang beslist.

De derde prijs was voor Sint Jacobiparochie, dat het de latere winnaars in de finale nog knap lastig maakte. Vierde prijzen waren er voor Franeker en Bolsward.

 

1.

Folsgare

2-5
2-6
2.

Franeker

         
3.

Grou

0-5
6-6
4.

Witmarsum

         
5.

Sint Anne

5-3
6-6
6.

Reahûs-Turns

         
7.

Easterwierum

0-5
4-6
8.

Stiens

         
9.

Morra

5-4
6-4
10.

Leeuwarden

         
11.

Baard

5-1
6-4
12.

Heerenveen

         
13.

Wommels

2-5
6-6
14.

Dronryp

         
15.

Easterein

0-5
4-6
16.

Spannum

         
17.

Arum

2-5
4-6
18.

Raerd

         
19.

Bolsward

5-2
6-4
20.

Niawier

         
21.

Exmorra

4-5
6-6
22.

Tzum

         
23.

Ingelum

5-0
6-0
24.

Kimswerd

         
25.

Ried

0-5
4-6
26.

Bitgum

         
27.

Itens

3-5
0-6
28.

Hommerts

         
29.

Gaast-Ferwoude

0-5
2-6
30.

Jellum-Bears

         
31.

Makkum

1-5
2-6
32.

Reduzum

         
33.

Menaam

5-2
6-2
34.

Winsum

         
35.

Sint Jabik

5-0
6-2
36.

Sexbierum

         
37.

Balk

2-5
4-6
38.

Lollum

         
39. Berltsum      
         
  2e Omloop      
39.

Berltsum

5-5
6-6
2.

Franeker

         
4.

Witmarsum

5-0
6-4
5.

Sint Anne

         
8.

Stiens

5-5
6-6
9.

Morra

         
11.

Baard

1-5
6-6
14.

Dronryp

         
16.

Spannum

1-5
6-6
18.

Raerd

         
19.

Bolsward

5-5
6-4
22.

Tzum

         
23.

Ingelum

5-3
6-0
26.

Bitgum

         
28.

Hommerts

2-5
0-6
30.

Jellum

         
32.

Reduzum

5-4
6-2
33.

Menaam

         
35.

Sint Jabik

5-2
6-6
38.

Lollum

         
  3e Omloop      
2.

Franeker

5-5
6-2
4.

Witmarsum

         
8.

Stiens

0-5
0-6
14.

Dronryp

         
18.

Raerd

3-5
4-6
19.

Bolsward

         
23.

Ingelum

2-5
4-6
30.

Jellum

         
32.

Reduzum

3-5
0-6
35.

Sint Jabik

         
  4e Omloop      
2.

Franeker

5-5
6-6
14.

Dronryp

         
19.

Bolsward

3-5
4-6
30.

Jellum

         
35. Sint Jabik      
         
  Halve Finale      
35.

Sint Jabik

4-5
2-6
14.

Dronryp

         
30. Jellum      
         
  Finale      
         
30.

Jellum

2-5
6-6
14.

Dronryp