Home laatste nieuws Wie gaat naar de 44e Frouljus PC. Analyse Henk Hempenius

Wie gaat naar de 44e Frouljus PC. Analyse Henk Hempenius

327
0

Het is een vreemd jaar. Ook voor het kaatsen. Nadat er eerst niet gekaatst kan worden vanwege de Corona, werd in juli dan toch het sein gegeven dat er weer gekaatst mag worden.

Ondertussen is de tijd niet stil blijven staan en geeft de kalender alweer half september aan. De dames hoofdklas hebben ondanks de corona al weer 9 vrije formaties gekaatst. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad maar op zondag 13 september kwam het verlossende woord uit Weidum. De 44ste Frouljus P.C. zal dit jaar worden verkaatst op zondag 27 september.

Wie gaan naar de PC

Zondagavond 20 september wordt bekend wie er naar Weidum gaan zodra de rankingslijst is opgemaakt. De dames 1ste klas verkaatsen op zondag 20 september een onbeperkte vrije formatie met 12 partuur op de lijst in Poppenwier dit is een samenwerking tussen de KNKB en Wez Wis Raerd/De Lege Geaen. De dames hoofdklas reizen op dezelfde dag naar Goënga zij zijn daar met 8 partuur te gast bij kaatsvereniging De Lege Geaen. Zij organiseren deze dag eveneens samen werking met de KNKB. De 44ste Froulju’s PC zal een hele speciale editie worden naast de corona maatregelen is het eveneens de laatste wedstrijd van het seizoen, de dames vormen dus het slot akkoord van dit vreemde kaats seizoen. Het is dit seizoen een van de 2 hoofdprijzen bij de dames naast de Froulju’s PC is de Jong Famme Partij in Mantgum al verkaatst waar de afdeling Groningen met Aletta van Popta, Hiske Zeinstra en Anne Monfils de sterkste was.

Frouljus PC

We proberen door middel van een blik in de glazen bol even voor uit te gaan kijken naar zondag 27 september 2020. De belangrijkste datum op dit moment in de kaats agenda van de dames, zij pakken op die dag hun kaatstas in om op weg te gaan naar Weidum. De dames zijn dan voor de 44ste keer te gast in Weidum bij kaatsvereniging “Nije Kriich”, het zal anders zijn dan anders de Froulju’s P.C. heeft voor het eerst in jaren een nieuwe dag voorzitter mevrouw Feikje Toering. Zij heeft het stokje overgenomen van Jan Zuijerveld, hij is een van de grond leggers van het heden daagse dames kaatsen en is er al vanaf de eerste Froulju’s P.C. nauw bij betrokken. Hij heeft vorig jaar afscheid genomen als dag voorzitter van de Froulju’s P.C. Kaatsvereniging “Nije Kriich trekt elk jaar weer alle registers open om er weer een prachtige kaatsdag van te maken. Het zal nu echter veel soberder van aard zijn, er staat geen feest op het veld en in plaats van +/- 1500 zullen het maximaal 650 toeschouwers zijn die om het veld heen zitten.  

Seizoen 2020

In dit vreemde seizoen hebben we tot nu toe 9 vrije formaties (d.d. 16-0-2020) gehad bij de dames hoofdklas. Het wordt een van de vreemdste Froulju’s P.C.’s die ik tot nu toe heb mee gemaakt maar we gaan er met zijn allen ondanks al protocollen en maatregelen een van de mooiste dagen van dit vreemde seizoen van maken. In deze voorbeschouwing gaan we kijken welke parturen behoren tot de favorieten voor de eindoverwinning behoren op deze dag, welke debutanten er zijn en welke formaties tot de outsiders behoren en eventueel voor een verrassing kunnen zorgen.  Op de vraag wie er op einde van zondagmiddag 27 september 2020 in de kransen voor de tent zullen staan moet ik jullie helaas het antwoord schuldig blijven dat moet gaan blijken op de wedstrijddag zelf. Onder leiding van de heren J. Winkel en H. Tolsma begint deze dag om klokslag 10:30. Hoe de wedstrijdlijst er uit komt te zien dat zal worden bepaald woensdag 23 september op het kaatsveld van Weidum vanaf 20:00. Hoe de loting er komt uit te zien wordt nog een klein beetje een verrassing of de dames zelf hun lot mogen trekken is afwachten met wat voor idee Nije Kriich zal komen om de loting corona proof te laten verlopen.  

Ranking

De Froulju’s P.C. bij de dames is een vrije formatie wedstrijd, de dames mogen daarvoor zelf een partuur samenstellen waarvan zij denken dat ze de meeste kans te hebben om een overwinning of prijzen te pakken tijdens een van de vrije formatie wedstrijden in het seizoen. Wie mee wil doen bij de vrije formatie en in aanmerking wil komen voor plaatsing voor de Froulju’s P.C. moet zich opgeven voor de ranking cyclus. Waar de voorgaande seizoenen altijd 2 cycli van vrije formatie wedstrijden waren is dat er dit seizoen een de deadline voor de opgave verliep op 17 juli 2020. In totaal hebben 16 formaties zich opgegeven, zij gaan met zijn allen op jacht naar een van de 12 tickets die voor hun klaar liggen en toegang geven tot de 44ste Froulju’s P.C. in Weidum.  Het belooft voor veel van de dames parturen die onder in de ranking staan nog zeer spannende dag te worden op zondag de 20ste september in Poppenwier en Goënga.

Eerste in de ranking

In deze voorbeschouwing nemen we de rankingslijst van week 38 met d.d. 12 september 2020 als uitgangspunt er zijn op dit moment 9 vrije formaties verkaatst bij het schrijven van deze route op weg naar Weidum. Op de eerste plek in deze tussenbalans en een van de grote favorieten voor de eindoverwinning in Weidum bestaat uit Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het is een van de topformaties binnen het dames kaatsen en zij staan op dit moment aan de leiding van de ranking met 1800. Manon is degene met de meeste PC overwinningen binnen dit partuur zij stond al 5x op de hoogste trede en was ook al 2x Koningin (2013,2015) in Weidum. Nynke en Marrit  zijn bij elkaar gebleven dit seizoen maar hebben nog nooit de Froulju’s P.C. op hun naam kunnen schrijven. Manon Scheepstra uit Leeuwarden heeft het plekje in het voorperk over genomen van de gestopte Imke van der Leest. De van best opslag binnen deze formatie is in handen van Nynke Sijbrandij zij is eveneens woonachtig in Leeuwarden. Het achterperk is het domein van Marrit Zeinstra zij woont in Groningen. Zij en Manon verzorgen de van minst opslag binnen deze formatie. Het is voor het eerst dat zij een vrije formatie vormen. De formatie van Nynke is een zeer compleet partuur waar alle drie de dames op meerdere posities uit de voeten kunnen. Nynke laat in de afdelingswedstrijden ook regelmatig zien dat zij naast de opslag ook het plekje in het perk wel aan kan.  Voorinse Manon Scheepstra (is gewisseld van functie stond tot vorig seizoen in het achterperk) heeft de beschikking over een goede opslag en voelt zich op beide posities in het perk thuis. Achterinse Marrit Zeinstra heeft eveneens de opslag goed onder controle en voelt zich op haar best in het achterperk maar kan ook prima het voorperk verdedigen. Nynke kent met haar maten tot nu toe een goed seizoen, zij stonden tot nu toe 4 keer in de finale van de in totaal 9 verkaatste vrije formaties. Van deze finales wisten zij alle 4 te winnen (St. Annaparochie, Wommels, Huizum en Wergea). Zij misten tot nu toe een keer het podium en dat was in Franeker tijdens de vrije formatie op 13 september 2020 toen werd er op de 1ste lijst verloren van een van de andere favorieten de formatie van Ilse Tuinenga. Naast de 4 kransen hebben zij nog 4 derde prijzen (Morra Ljussens, Burchwerd, Berlikum en Wjelsrijp) gewonnen dat brengt het totaal op 8 gewonnen prijzen. Zij stonden tot nu toe 3x in de finale tegenover een van de andere topfavorieten bestaande uit Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. 1x vormde de formatie van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol de tegenstand.

Tweede in de ranking

Tweede in de ranking staat de topformatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia (vervangen door Imke van der Leest vanaf Huizum 30-08-2020). Zij staan op een duimbreedte afstand van partuur Nynke met 1760 punten.  Sjanet moest dit seizoen Berlikum aan zich voorbij laten gaan en zij kaatste haar laatste wedstrijd in Huizum op 30-08-2020 vanwege het beginnen van het volleybal seizoen bij VC. Sneek waar ze met het team in de Eredivisie speelt. Het was een moeilijke keuze tussen kaatsen en volleybal maar zij geeft er de voorkeur aan om te gaan volleyballen waardoor zij de Froulju’s P.C. op zondag 27 september gaat missen. Het is een succesvolle formaties waarin Ilse Weidum al 4x op haar naam weten te schrijven waarvan 3x de koninginneprijs mee mocht nemen (2016,2018,2019). Sjanet heeft hem 3x gewonnen en was 1x koningin in 2017. Margriet heeft nog nooit op de hoogste podium trede in Weidum gestaan. Vervangster van Sjanet Imke van der Leest (was gestopt) weet wel wat het is om de Froulju’s PC te winnen, zij heeft hem in 2012 en 2017 weten te winnen. De van best opslag binnen deze formatie is in handen van Ilse Tuinenga zij woon tegenwoordig in Franeker, maar ook zij kan eventueel een perkfunctie vervullen. Voorinse Sjanet verzorgt meestal de van minst opslag, zij is van oorsprong achterinse maar staat nu al voor het 2de jaar in het voorperk. Ze kan dus eventueel ruilen van plek met Margriet Bakker. Het achterperk en de verdediging van de boven is in dit partuur in handen van Margriet Bakker, zij heeft dat vrije gekomen plaatsje van Manon Scheepstra over genomen. Margriet voelt zich zowel in het voorperk als het achterperk thuis en kan zelfs eventueel de opslag verzorgen binnen deze formatie.

Ilse kende met haar maten een zeer goed start want zij weten gelijk de eerste vrije formatie van het seizoen bij kaatsvereniging Warber Bliuwe in Morra Ljussens op hun naam  te schrijven. Zij stonden tot nu toe 7 keer in de finale van de in totaal 9 verkaatste vrije formaties. Van deze wisten zij er 2 te winnen (Morra Ljussens en Wjelsrijp). Met daarnaast 5x een tweede prijs en 2x een derde prijs hebben zij zich toe nu toe bij alle vrije formaties in de prijzen gekaatst. Zij stonden tot nu toe 3x in de finale tegenover een van de andere topfavorieten Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. 2x was de formatie van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum de tegenstander. In de andere finales stonden zij tegenover de formaties van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma en die van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol.

Spannende PC

Het belooft een mooie Froulju’s P.C. te gaan worden want er zijn in 9 verkaatste vrije formaties 4 verschillende parturen geweest die aan het einde van de dag met de kransen er vandoor gingen. Een daarvan vormt daarnaast ook een gevaarlijke outsider voor de winst in Weidum. Zij komen vervolgens op de 3de positie van de ranking tegen met 1520 punten. Deze formatie wordt gevormd door Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Zij zijn bij elkaar gebleven en kaatsen al 3 seizoenen samen. De taken binnen dit partuur zijn als volgt verdeeld. Tineke Dijkstra woonachtig in Wjelsrijp neemt de van best opslag voor haar rekening. Sandra Hofstra woont net als Tineke in  Wjelsrijp en zij verdedigt het voorperk en meestal is zij op de boven te vinden. Het seizoen van Sandra duurde slechts 4 vrije formatie wedstrijden, het is zaterdag 15 augustus 2020 als voor haar het noodlot toe slaat, in een uiterste poging om de bal nog weer te retourneren tot in het perk gaat het mis. Ze komt niet goed terecht en zij loopt na onderzoek een zware knieblessure op een scheurtje in de kruisband. Zij komt dit seizoen niet meer in actie. Achter Sandra in het perk vinden we Louise Krol woonachtig in Ee. Na het blessure leed bij Sandra moesten Tineke en Louise op zoek naar een vervangster zij zijn uiteindelijk uitgekomen bij  de min of meer gestopte Marte Altenburg. Zij vervangt tot aan het einde van het seizoen Sandra in het voor perk. Het is ook een afscheidstoernooi voor Marte zij kan het werk en de kaatssport niet meer combineren en heeft definitief aangegeven te stoppen na dit seizoen.  Het is een mooi compleet partuur zij hebben tot nu toe tot 3x keer toe in de finale van een vrije formatie wedstrijd gestaan waarvan zij 2x weten te winnen met Marte in de gelederen in Berlikum en Franeker. Verder hebben zij beslag weten te leggen op 1x een 2de prijs en 2x een 3de prijs wat het totaal brengt op 6 gewonnen prijzen tijdens 9 verkaatste wedstrijden. Dit seizoen is al gebleken dat zij het iedereen heel erg moeilijk kunnen maken als alle puzzel stukjes te plek vallen. Ze vormen dan ook een gevaarlijke outsider. Zij stonden 1x tegenover Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Margriet Bakker, 1x vormde Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de tegenstand en keer moesten zij aan de bak tegen Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Froulju’s P.C. dat is een dag apart en kan er van alles gebeuren. Hierbij is het lot zeer bepalend en dat bied deze formatie volop kansen.

Top 4

In de top 4 vinden we ook de formatie van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries terug. Voor Wybrig is het de 2de PC zij verzorgt de van best opslag binnen deze formatie. Het voorperk en de boven is het domein van Corrie Kroondijk en het achterperk en de van minst opslag is in handen Fiera de Vries. Corrie en Fiera zijn deze dag debutanten zij staan voor de eerste keer op het heilige gras van de Frouljus PC in het hard van Weidum. Het is een vrij jonge formatie waarin Wybrig dus meeste ervaring heeft op de Froulju’s P.C. Zij hebben de eerste wedstrijden vooral op de dames 1ste klas gekaatst en dat heeft hun geen windeieren gelegd zij wisten maar liefst 5x de finale te bereiken waarvan zij 4 in winst om wisten te zetten in Dronrijp, Peins, Makkum en Berlikum stonden zij met de kransen om de hals op het hoogste podium alleen in Goënga moesten zij de krans laten aan Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. Het is een jong partuur die deze dag niets te verliezen heeft en dus vrije uit kan kaatsen.

Nummer 5 in de ranking

Een van de andere outsiders staat op dit moment nummer 5 in de ranking en heeft tot nu toe 1160 punten weten te verzamelen ook zij zouden deze 44ste Frouljus PC  voor een verrassing zouden kunnen zorgen wordt gevormd door Anna Brecht Bruinsma,  Anne Monfils en Harmke Siegersma. Anne en Harmke zijn bij elkaar gebleven en zijn uiteindelijk na een zoek tocht uitgekomen bij Anna Brecht Brecht die weer volledig hersteld is van een zware knie blessure die zij vorig jaar tijdens het NK in Easterein opliep. De taken zijn dit seizoen als volgt verdeeld in dit partuur. Aan de van best opslag is het Anna Brecht Bruinsma die sinds kort in Leeuwarden woont. Het plekje in het voorperk word verdedigt door Anne Monfils die woont en studeert in Groningen. Zij heeft samen met Aletta van Popta en Hiske Zeinstra de titel weten te prolongeren tijdens de 17de Jong Fammen Partij, het is de 3de voor Groningen op rij. Anne is dit seizoen van functie veranderd waar ze vorig jaar nog aan de opslag te bewonderen verdedigt zij nu met verve het plekje voorin. Zij neemt eveneens de van minst opslag voor haar rekening en ruilt met Anna Brecht aan de opslag als daar een reden voor is. Het achterperk binnen dit partuur komt  voor rekening van de uit Berlikum afkomstige Harmke Siegersma. Het is een formatie met veel ervaring en ze maken zelf weinig fouten. Ook binnen dit partuur zijn er meerdere opties om eventueel omzettingen te kunnen doen. Anna Brecht zou eventueel ook nog een plekje in het perk kunnen overnemen van Anne of Harmke. Ook aan de opslag zouden de dames omzettingen kunnen doen want ook Harmke is prima in staat om de opslag voor haar rekening  te nemen. Anne en Harmke zij nu 2 ½ seizoen bij elkaar en ze weten het samen met Anna Brecht de andere parturen goed lastig te maken. Zij weten uiteindelijk in 2 van de 9 verkaatste vrije formatie wedstrijden door te dringen tot de finale. In  Burchwerd weten zij een prachtige overwinning te boeken waarna zij in Franeker er nog een 2de prijs aan het totaal weten toe te voegen. De dames blijven altijd rustig en zijn  in staat om het iedereen inclusief de topparturen heel erg moeilijk te maken. Afhankelijk van de loting kunnen ze wel eens een heel eind komen in Weidum.

Zesde in de ranking

De formatie van Anna Brecht Bruinsma wordt gevolgd door het partuur van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga zij staan op dit moment op een 6 plek in de ranking met 961,4 punten. Deze dames kaatsen nu al 2 seizoen met elkaar. Zij vormen nu al 2 seizoenen een vrije formatie partuur en dit “seizoen”. Andrea Kroes woont in Gauw en zij verzorgt de van best opslag binnen dit partuur. Sigrid de Jong woont in Blauwhuis en neemt de van minst opslag voor haar rekening. Het achterperk en de boven is domein van Marije Hellinga zij woont in Deinum. De formatie van Andrea slaagde er tot nu toe in om 2x de finale te bereiken bij de dames 1ste klas. In Sexbierum-Pietersbierum moesten zij nog genoegen nemen met een 2de prijs maar in  Ijlst was het wel raakt want daar wisten zij het hoogste podium te bereiken en de kransen mee te nemen. Aan het totaal wisten zij nog een 3de prijs in Berlikum toe te voegen. Het krachtsverschil met de topparturen op de hoofdklas is te groot maar zij kunnen het de andere parturen knap lastig maken. Het is spannend bij de plekken 6 t/m 8 op de ranking want het maximale verschil is 20,9 punten en daar kan dus nog wel wat veranderen met de laatste wedstrijd voor de boeg de plaatsing voor Weidum lijkt behoorlijk zeker alleen de positie op de eindstand kan nog veranderen.

Waar Serena Hovenga en Aluca Bouma vorig jaar nog kaatsend met Lobke Vlasblom toen nog op de 13de plek van de tussensbalans toen in de gevaren zone nu wel veilig in de strijd om een fel begeerd ticket voor de 44ste Frouljus P.C.  komen we nu tegen op plek 7 in de ranking. Serena Hovenga uit Marsum is de van best opslager binnen deze formatie. Het plekje in het voorperk wordt nu verdedigt door Amarins de Groot uit Mantgum zij is de opvolgster van Lobke Vlasbloem. De positie in het achterperk is in handen van Aluca Bouma uit Grou. De van minst opslag wordt verzorgt door Amarins. Serena en Aluca zijn bij elkaar gebleven maar moesten alleen op zoek naar een nieuwe voorinse. Zij hebben tot nu toe 1x de krans weten binnen te halen op de 1ste klas, in Goenga was het raak. Zij lijken zeker te zijn van de Froulju’s P.C. want het verschil met de 12de plek in de ranking is op dit moment 285 punten. Het verschil met de formatie van Andrea bedraagt slecht 0,8 punten dus dat kan nog een mooie strijd worden om de positie op de ranking.

Het verschil tussen de formatie van Sietske Okkema en die van Andrea  Kroes bedraagt 960,6 – 940,2 = 40,4 punten. Sietske Okkema is dit seizoen de nieuwe van best opslager bij het perk van Jeska Terpstra uit Easterein en Martzen Deinum uit Wommels. Zij staan op dit moment op de 8ste plek in de ranking en lijken ook verzekerd van een ticket voor de 44ste Frouljus P.C.  Jeska en Martzen kaatsten vorig seizoen ook al met elkaar, zij moesten echter op zoek naar een nieuwe opslager en zijn uiteindelijk bij Sietske Okkema woonachtig in Easterein uit gekomen. Zij verzorgt binnen deze formatie de van best opslag. Het voorperk en de boven is het domein van Jeska Terpstra, zij is eveneens afkomstig uit Easterein. Martzen Deinum uit Wommels beheerst beide zowel de opslag als uitslag en staat in het achterperk. Zij wist dit seizoen een 3de prijs op de Jong Fammen te winnen. Sietske en haar maten zijn het seizoen zeer goed begonnen zij weten gelijk een 2de prijs binnen te slepen in Morra Ljussens, het blijft echter niet bij deze enige prijs ook in Wjelsrijp is het weer raak ook daar winnen ze de 2de prijs. Door de ranking kwamen ze ook even in actie op de dames 1ste klas in Reduzum daar werd Martzen Deinum die geblesseerd was aan de rug vervangen door Simona Kootstra en dat bleek op dat moment even een gouden wissel, zeer vervelend voor Martzen, ik hoop dat ze de resterende wedstrijden vol aan de bak kan, zonder al te veel last te hebben van haar rug maar ook Martzen is al weer aan het volleyballen.  Sietske, Jeska en Simona stonden aan het einde van de dag met de Kransen om de hals in Reduzum. Het is een formatie die de strijd nooit opgeeft en het daardoor veel parturen zeer lastig kan gaan maken.

Annet de Haan moest dit seizoen op zoek naar nieuwe maten en zij is uiteindelijk uitgekomen bij Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. Zij hebben in de tussenbalans 780,4 punten weten binnen te slepen en staan op de 9de en veilige plek van de ranking maar het verschil met de nummer 12 is 780,4 – 675 = 105,4 punten. Bij de dames 1ste klas szijn er altijd maximaal 110,1 punten te verdienen dus de formatie van Annet moet nog vol aan de bak komende zondag de 20ste september. Deze nieuwe formatie bestaat uit Annet de Haan de van best opslagster uit St. Annaparochie, voorinse Lotte Delgrosso sinds heel kort wonend in Minnertsga en achterinse Annelien Broersma uit Leeuwarden. Annelien is de dame met de meeste ervaring binnen deze formatie en zij neemt de van minst opslag voor haar rekening. Zij wisten tot nu toe een keer de hoogste trede van het podium te betreden bij de dames 1ste klas. Zij wisten de eerste prijs en de krans te winnen in Sexbierum-Pietersbierum. Veel zal voor dit partuur van de loting op 23 september gaan afhangen. Inzet is er genoeg maar tegen de topformaties komen zij te kort. Het zal nog spannend genoeg worden om zich rechtstreeks te plaatsen voor Weidum.

Kleine onderlinge verschillen

Naar mate we naar de posities 10 t/m 12 op de ranking gaan kijken des te kleiner worden de onderlinge verschillen. Als Inge Jansma uit Dronrijp samen met Elly Hofman uit Dronrijp en Ineke van der Ploeg uit Ried in slaagt om de 10de en huidige plek in de ranking vast te houden staan ook zij op de lijst in Weidum, dan komt er wederom een debutante in actie namelijk Inge Jansma. Zij zal dan met haar meer ervaren maten voor het eerst de groene arena in het hart van Weidum betreden. Inge en haar maten zullen alle registers open moeten trekken om zich te handhaven op de 10de plek zij hebben op dit moment 721 punten dus het verschil met de nummer 12 is 721-675 is slechts 46 punten met de nog 110,1 punten in het spel op zondag de 20ste september wordt het nog een zeer spannende dag voor partuur Inge. De formatie van Inge heeft tot nu toe al hun wedstrijden verkaatst bij de dames 1ste en daar hebben zij 2 derde prijzen weten te bemachtigen. Zij stonden in Berlikum en Ijlst op de 3de trede van het podium. Daarnaast was er nog een 1ste prijs  in de Herkansing. Als Inge en haar maten zich weten te plaatsen voor de 44ste Froulju’s P.C. zullen hopen op een gunstig lot, zij moeten alle zeilen bij zetten om op weg naar succes te gaan in Weidum.

Gevarenzone

Langzaam maar zeker komen we in de gevaren zone van het wel of niet plaatsen voor Weidum, de verschillen zijn extreem klein want Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra staan op dit moment slechts 25 punten voor op de nummer 12. Dat is een erg klein verschil. Roelie is woonachtig in Easterein en is 1ste jaars dame . Zij heeft echter al de nodige P.C. ervaring want het word haar 3de Froulju’s P.C. al , zij stond in 2018 al een keer op de Froulju’s P.C. zij verving toen de geblesseerde Marije van der Meer. Roelie en Klasine zijn dit seizoen bij elkaar gebleven maar moesten op zoek naar een nieuwe achterinse. Zij zijn uiteindelijk uitgekomen bij Jennie Terpstra. Het wordt nog zeer spannend voor deze formatie. De van best opslag is in handen van Roelie Kroondijk uit Easterein. Het voorperk en de boven is binnen dit partuur in handen van Klasine Huistra uit Reduzum. De van minst opslag en het achterperk wordt door Jennie Terpstra verzorgt. De formatie van Roelie was dit seizoen pas een keer succesvol en wist een mooie 3de prijs te winnen in Wommels. Roelie en haar maten proberen het wel degelijk maar het lijkt er niet uit te komen wat er in zit en daardoor moeten ook zij nog vol aan de bak.  

De laatste plek die op dit moment rechtstreeks recht geeft op plaatsing voor de 44ste Froulju’s P.C. is de 12de plek op de ranking en deze wordt op dit moment (bijgewerkt tot 12 september 2020 ) bezet door Anna Ennema, Anouk Smink en Melissa Rianne Hiemstra. Zij hebben tot nu al hun vrije formaties gekaatst op de eerste klas. Het is mooi partuur met de ervaring van Melissa Rianne en de jonge talenten van Anna en Anouk. Het komt er dit seizoen echter niet uit. Ze hebben tot nu toe 1x een 3de prijs weten te verzilveren in Dronrijp. Zij moeten echter wel naar beneden kijken want het verschil met de nummer 13 de formatie is slechts 33,4 punten en dat is een overbrugbaar verschil. Anna en haar maten zullen komende zondag de 20ste september boven zich zelf moeten uitstijgen om zich rechtstreeks te plaatsen. De kansen zijn er wel degelijk want het verschil met de formatie van Roelie is maar 25 punten. Dus het beloofd in Poppenwier een extreem spannende dag te gaan worden.

Het partuur van Nicole Hempenius, Mintsje  Meintema en Miranda Scheffer zit op het vinketouw om toe te slaan. Nicole heeft in Berlikum 22-08-2020 aangegeven dat zij niet lekker in haar vel zat en zij in onderling overleg hadden bepaald dat het voor Nicole en de formatie misschien wel beter was om niet verder te kaatsen. Mintsje en Miranda moesten daarom midden in zo’n vreemd seizoen op zoek naar een vervangster en zij zijn uitgekomen bij Alette van Popta. Aletta wist dit seizoen samen met Hiske Zeinstra en Anne Monfils de krans te winnen tijdens de Jong Fammen Partij in Mantgum. Aletta woont in Groningen en zij neemt de resterende wedstrijd de van best opslag binnen dit partuur voor haar rekening. In het voorperk staat Mintsje Meintema uit Dronrijp. Zij slaat meestal ook voor minst op. Het achterperk is het domein van Miranda die ook de boven verdedigt, zij kan eventueel de opslag ook overnemen. Mintsje en Miranda hebben samen met 2 verschilende opslagers wel 2x een derde prijs weten te bemachtigen. De eerste was in het eigen dorp van Mintsje (Dronrijp) samen met Anna Rixt Iedema en ook met Aletta was het raak ditmaal in Reduzum. Zij zullen op zondag ook boven zich zelf moeten uitstijgen om zich te kunnen plaatsen voor Weidum.

Voor de nummers 14 t/m 16 is het plaatsen voor deze editie van de Frouljus P.C. al uit zicht. Boukje Houtsma vormt dit seizoen met de jeugdige kaatsters en eerste jaars dames Jildou Ekema en Rixt Fokkema een vrije formatie. Boukje woonachtig in Groningen is de dame met ervaring in dit partuur en zij is bezig aan een afscheidstoernee zij stopt na dit seizoen met kaatsen. Ook Jildou is al bezig aan de laatste wedstrijden in haar kaatscarrierre want ook zij hangt de kaats wand aan de wilgen. Boukje verzorgt de van best opslag binnen dit partuur, Jildou neemt het voorperk en de boven voor haar rekening en het plekje in het achterperk en de van minst opslag is in handen van Rixt. Om het seizoen nog een mooi slot te geven kunnen zij alleen nog gaan voor de dag prijs in Poppenwier zij hebben 531,5 punten weten te verzamelen. Nummer 15 op de ranking zijn Melanie van der Mossel uit Vrouwenparochie en Angela Donga uit Hallum.  Zij hadden zich met zijn tweeen op gegeven voor de ranking en hebben uiteindelijk met hulp van onder andere Simone Oppedijk en Hendrieke van der Schoot nog 517,9 punten weten te bemachtigen. Partuur 16 is uiteindelijk helemaal afgehaakt Fenna Kramer zou de opslag verzorgen bij het perk van Noami Wiersma en Kim Dijkstra. Maar uiteindelijk is Fenna al heel snel gestopt met kaatsen en hebben Kim en Noami het nog wel geprobeerd om een vervanger te vinden maar zij ook al snel daarna het seizoen gelaten voor wat het is. De kaatssport raakte wel in een keer weer 2 dames kwijt want naast Fenna Kramer heeft ook Kim Dijkstra de beslissing genomen om te stoppen. Met Boukje en Jildou een behoorlijke aderlating voor de  dames 1ste klas. Het seizoen van 2020 zit er bijna op maar het seizoen van 2021 wordt nog spannender niet alleen vanwege de corona maatregelen maar welke dames zien we terug op de velden bij zowel de dames eerste als hoofdklas.

Het blijft natuurlijk een glazen bol waarin we kijken maar het is een seizoen waarin we uiteindelijk bij de dames 4 formaties hebben die een vrije formatie dus ook de Frouljus P.C. zouden kunnen winnen, waarvan de beste papieren in handen zijn van de 2 topformaties. Of het partuur van Ilse of van Nynke er ook daadwerkelijk met de hoofdprijs vandoor zal gaan moet gaan blijken op zondag 27 september in Weidum. Er zijn meerdere kapers op de kust de formatie van Tineke Dijkstra en die van Anna Brecht Bruinsma . Het is mede van de loting op woensdag 23 september om 20:00 op het veld in Weidum. Iedereen weet dan wie er bij wie in het blokje zit en is het de vraag of de favorieten elkaar pas op het laatste moment van de dag tegen. Het belooft in eerste instantie eerst nog een mooie en zeer spannende kaatsdag te gaan worden komende zondag de 20ste september in Poppenwier en Goenga.

Het is nu langzaam maar zeker af tellen richting Weidum. De dames moeten nog vol aan de bak om zich dit jaar te plaatsen. Ik wens alles dames heel veel succes de komende tijd.

Henk Hempenius