Home Verslagen Douwe Leijenaar wint 50+ in eigen stad

Douwe Leijenaar wint 50+ in eigen stad

364
0

30 augustus 50+ dag in Bolsward. De KNKB 50+-ers kwamen op bezoek. 68 kaatsers op de lijst verdeeld in een A- en B-klasse. De wedstrijd werd geteisterd door (langdurige) regenbuien terwijl een paar kilometer verderop geen drup viel. De wedstrijd was hierdoor pas om half vijf afgelopen.

A-klasse

De 8 acht parturen in de A-klasse kaatsten in twee poules. Winnaar in poule A werden Peter Hilverda, Bennie Hof en Johan Hiemstra vlak voor Piet Machiela, Piet Zondervan en Klaas Kramer. Beide parturen hadden 19 punten voor, maar Hilverda cs. hadden minder eersten tegen.

In poule was de situatie duidelijker. Hans Felkers, Wietse Punter en Ibo Nicolay wonnen hun drie poulepartijen. Nummer 2, Nanning Seepma, Harmen Holwerda en Jarig Katsma kwamen tot 16 punten. De strijd om de derde plaats tussen partuur Machiela en Seepma was spannend. Hoe spannend. De strijd was pas gestreden op 5-5 en 6-2. Dit was in het voordeel van partuur Seepma. Was de strijd om de derde plaats al spannend; de finale sloeg alles. Pas op 5-5 6-6 werd de winnaar bekend. Op deze alles om niets stand trok partuur Hilverda aan het langste eind.

B-klasse

In de B-klasse deed zich een bijzonder situatie voor. Door bijloten en uitvallen van deelnemers verdween partuur 13 zomaar van de lijst. De finale ging tussen Eddy Sjollema, Joop Bootsma en Klaes Gerbrandy en Hielke Portena, Douwe Leijenaar en Ate Bierma. De laatst genoemden trokken pas op de stand 5-5 6-4 aan het langste eind. Derde prijzen waren er voor Teake Koster, Roel Sijbesma en Herman Radelaar en Eric Ypma, Maikal Versnel en Germ Hallema. Koster cs. verloren in de halve finale van de latere premiewinnaars (5-2 6-6) en Ypms cs. konden hun draai niet vinden tegen de latere prijswinnaars (5-3 6-4).

In de verliezersronde was de prijs voor Roel Venema, Gerrie Otter en Tjerk Okkema. Zij wonnen met 5-4 6-2 van Lieuwe Althof, Jan de Jong en Anne Brouwer.

Uitslagen:

A-klasse:

1ste prijs:        Peter Hilverda (Winsum), Bennie Hof (Franeker) en Johan Hiemstra.

2de prijs:         Hans Felkers (Stiens), Wietse Punter (Grou) en Ibo Nicolay (Britsum)

3de prijs:         Nanning Seepma (Harkema), Harmen Holwerda(Woudsend) en Jarig Katsma (St.-Jabik)

B-klasse:

1ste prijs:        Hielke Postma (Bontebok), Douwe Leijenaar (Bolsward) en Ate Bierma (Stiens)

2de prijs:         Eddy Sjollema (Harlingen), Joop Bootsma(Reahûs) en Klaes Gerbrandy

3de prijs:         Teake Koster (Harlingen), Roel Sijbesma (Easterein) en Herman Radelaar (Rolde)

3de prijs:         Eric Ypma (Bolsward), Maikal Versnel (St.-Anne) en Germ Hallema (Jorwert)

B-klasse verliezersronde:

1ste prijs:        Tjerk Okkema (Easterein), Gerrie Otter (Goutum) en Roel Venema (Bolsward)

2de prijs:         Lieuwe Althof (Stiens), Jan de Jong (Menaam) en Anne Brouwer (Wommels)

Verslag: Lammer Leeuwen