7 februari 2023

De winnaars van 30 augustus 2020

Een kaatsloze zaterdag, maar genoeg te beleven op zondag. We zetten de winnaars voor je op een rijtje. Aanvullingen kun je mailen naar: kaatsnieuws@gmail.com of appen naar 06-51322689

  Huizum | Herenhoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Enno Kingma | Hessel Postma| Erwin Zijlstra
   
  Huizum | Dames hoofdklasse
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Tineke Dijkstra | Marte Altenburg | Louise Krol
3. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
   
  Menaam | Heren eerste klasse
1. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda 
2. Daniël Iseger | Jelle Attema | Patrick Scheepstra 
3. Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Willem Heeringa 
   
  Menaam | Heren tweede klasse
1. Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
2. Aizo Veltman | Ignas Dijkstra | Sytse Koree
3. Johan Diertens Jacob Tijmersma, Dronryp en Wytze Wassenaar
3. Redmer Zaagemans | Michel Nesse | Jan Jelle Jongsma
   
  Sexbierum | Dames eerste klasse
1. Annet de Haan | Lotte Delgrosso |Annelien Broersma
2. Andrea Kroes | Sigrid de Jong |Marije Hellinga
  Herkansing
1. Melanie van der Mossel |Angela Donga |Simone Oppedijk
   
  Bolsward | Heren 50+ A klasse
1. Pieter Hilverda |  Bennie Hof | Johan Hiemstra
2. Hans Felkers | Wietse Punter | Ibo Nicolay
3. Nanning Seepma | Harmen Tj. Holwerda | Jarig Katsma
   
  Bolsward | Heren 50+ B klasse
1. Hielke Postma | Douwe Leijenaar | Ate Bierma
2. Eddy Sjollema | Joop Bootsma | Klaes Gerbrandy
3. Teake Koster | Roel Sijbesma | Herman Radelaar
  Eric Ypma | Maikal Versnel | Germ Hallema
  Herkansing
1. Tjerk Okkema | Gerrie Otter | Roel Venema
2. Lieuwe Althof | Jan de Jong | Anne Brouwer
   
  Ingelum | Jongens A klasse
1. Johan Sipma | Verry van der Meer | Rutger Torensma
2. Thom Stellingwerf | Jurrit Osinga | Yoram Elzinga
   
  Ingelum | Jongens B klasse
1. Rutger Kumbangsila | Galil-Taeke Moufakkir | André de Vries
2. Redmer van Netten | Jelmer Foppe Drijfhout | Justin Krottje
3. Wesley van der Vaart | Rink Sterk | Redmer Cnossen
3. Leon Wijning | Luka van der Weg | Haye Tseard van der Hem
   
  Herkansing
1. Jorrit Nanninga | Harmen Zuidema | Elmer Feenstra
2. Jan Bandstra | Jurjen Fokkema | Daniël Meesters
   
  Sexbierum | Meisjes 
1. Anna-Dieuwke Dijkstra | Romy Postma | Lieke van Loon,
2. Rixt Blanke | Janneke Posthumus| Ilse Marije van Beem
3. Senne Idsardi | Gonnie Schilstra | Geertje Bijlsma
   
  Herkansing
1. Foke Jil Bakker |  Ilse Zwaagstra |  Jessie Rekker
   
  Easterlittens | Schooljongens
1. Nick van der Walt | Thijs Lanting | Marijn Mossel
2. Remco Post | Jaimy Koel | Milan van der Weg
3. Jelvin Kaper | Douwe Faber | Hidde Reitsma
   
  Herkansing
1. Jan Yntema | Tjitte Reitsma | Remco Ysma
2. Iwan Hiddinga | Riemer Postma | Hjalmar Dijkstra
   
  Easterlittens | Schoolmeisjes
1. Gerbrich Koster | Maud Hellinga | Berber van der Goot
2. Lisanne Scharringa | Dido Iedema | Fiannah Dijkstra
3. Inge Blanke | Noëlle Hiddinga | Monique Postma
   
  Herkansing
1. Selma van der Wal | Ilse Kooistra | Nina Claire Wijning
   
  Balk | Pupillenjongens A klasse
1. Jesse Vrieswijk | Lieuwe van der Kamp
2. Dennis Bida | Ruurd Oosterbaan
3. Bauke Jetze Kalsbeek | Frans Oosterbaan
   
  Balk | Pupillenjongens B klasse
1. Rudmer Faber | Ryan Wieggers
2. Allart van der Meer | Harmen Faber
3. Allon Elzinga | Marten Jan Koree
3. Stijn de Haas | Sverre Stobbe
   
  Herkansing
1. Gjalt van Klink | Ruben Hendriks
2. Harmen Zijlstra | Siete Wassenaar
   
  Balk | Pupillenmeisjes A klasse
1. Linda van der Meer | Amber Goedbloed
2. Manouk Scharringa | Maud Scheffer
   
  Balk | Pupillenmeisjes B klasse
1. Fenna Cuperus | Marije Keegstra 
2. Rianne van der Walt | Hendrika Stegenga
3. Jiska Altenburg | Minke Tjalsma
4. Janet Adema | Lieke Tuinier
4. Rens Bos | Inez Bakker
   
  Herkansing
1. Froukje Westgeest | Marit Steigenga
2. Lotte-Ytsje Hoekstra | Mariska Stegenga
   
  Scharnegoutum | Welpenjongens
1. Sigert Bouma | Auke Pieter Kalsbeek
2. Jorrit Kroondijk | Roan Bruinsma
3. Jan Willem Koopal | Sem van der Wei
   
  Herkansing
1. Frank de Kroon | Merwin Koree 
   
  Scharnegoutum | Welpenmeisjes
1. Anna Miedema | Sygrid Bosch 
2. Fenna Koster | Ilse Lanting 
   
  Herkansing
1. Iris Verhoeven | Marrit de Witte 
   
   
   
   
   

Subscribe To Our Newsletter