Home laatste nieuws Dit zijn de winnaars van de partij in Makkum op maandag

Dit zijn de winnaars van de partij in Makkum op maandag

1234
0

De dames en heren 1ste klas waren op maandag 18 juli 2023 te gast op kaatsveld de Seize tijdens de Makkumer Merke. Het zijn de traditionele door elkaar loten wedstrijden

Dames Eerste klasse
1.Anna Ennema | Corrie Kroondijk| Jennie Terpstra (koning)
2.Roelie Kroondijk | Lotte Delgrosso | Rixt Wijnia
3.Wybrig Bakker | Andreas Kroes | Noa Elzinga
Heren
1.Jan Johannes van der Kamp | Marten Leijenaar | Riemer Hoekstra (koning)
2.Thom Stellingwerf | Hessel Postma | Thomas Dijkstra
3.Auke Boomsma | Jeroen de Boer | Jan-Tymen Eisma