Ald Meierspartij 2023 | De Loting

1665
0

In Hitzum wordt zaterdag de 23e editie van de Ald Meierspartij verkaatst. Er staan 26 parturen op de eerste lijst, verdeeld over 22 afdelingen.

1.Easterein 22.Tzum
3.Exmorra4.Makkum
5.Dronryp 26.Goënga 2
7.Menaam8.Balk
9.Sint Annaparochie10.Sexbierum
11.Witmarsum 212.Nijewier
13.Witmarsum 114.Bolsward
15.Stiens16.Mantgum 2
17.Hijum18.Mantgum 1
19.Dronryp 120.Easterein 1
21.Lollum22.Franeker
23.Arum24.Ried
25.Reahûs26.Goënga 1