Home laatste nieuws Dirk Machiela, Piet Zondervan, Nanning Seepma winnen 50+ partij in Franeker

Dirk Machiela, Piet Zondervan, Nanning Seepma winnen 50+ partij in Franeker

358
0

Op een zonovergoten Sjûkelân werd zaterdag 20 augustus gestreden om de prachtige dinerbonnen
welke werden aangeboden door Grandcafé De Doelen. Ondanks wat afzeggingen door blessures, werd er in zowel de A- als de B-klasse fel gestreden om ieder punt.

B klasse

Dat er evenwichtige parturen uit de loting waren gekomen werd al snel duidelijk
meerdere partijen duurden méér dan 5 kwartier en er was één partij die meer dan 1,5 uur in beslag
nam. De winst in de B-klasse was uiteindelijk voor het partuur Haye Hempenius (Dronryp), Jan Vellinga
(Easterein) en Tjeerd Bouma (Leeuwarden), in de finale te sterk voor het partuur Anne Brouwer
(Wommels), Sietse Lenters (Allingawier) en Age van der Goot (Goënga). 5-2 6-4. De 3 e prijs was voor
Ale Mosselman (Goutum), Roel Sijbesma (easterein) en Jan Volbeda (Sexbierum. Terwijl de 1 e prijs in
de verliezersronde werd gewonnen door; Johannes Hinrichs (Harlingen), Lieuwe Althof (Stiens) en
Siebe van Loon (Heerenveen).

A klasse

In de A-klasse werd door 8 parturen in 2 poules gestreden om de Dinerbonnen van Grandcafé De
Doelen. Op een droog en in slechte staat verkerende Sjûkelângrasmat, werd partuur Hilbrand Smit
(Witmarsum), Johannes Siegersma (Berltsum) en Ibo Nicolai (Britsum) winnaar in de strijd om de 3 e
prijs tegen Jan Sipma en Tjipko Vellinga (Beiden Franeker) en Jan Fokke Mulder (Dronryp).
De finale werd een spannende waarbij Evert Tolsma (Dronryp), Piet Machiela (st.Jacob) en Klaas
Kramer (Dronryp) het met 4-5 0-6 moesten afleggen tegen Dirk Machiela (St. Jacob), Piet Zondervan
(Jorwert) en Nanning Seepma (Harkema).
De inzet van de dames en heer van de catering was geweldig, zodat het de kaatsers en keurmeesters
aan niets ontbrak. Hulde voor de vrijwilligers.