30 januari 2023

De uitslagen van zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2022

De dames kaatsen hun generale voor de PC. Deze en andere uitslagen hebben we voor je verzameld. Heb je aanvullingen? App dan naar 06-51322689 of mail Kaatsnieuws@gmail.com

Dokkum | Heren Hoofdklasse
1.Patrick van Dellen | Daniël Iseger | Hans Wassenaar
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Erwin Zijlstra
3.Youri de Groot | Hessel Postma | Evert Pieter Tolsma
Burgwerd | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna Ennema | Larissa Smink | Jennie Terpstra
Vrouwenparochie | Heren eerste klasse
1.André van Dellen | Verry vd Meer | Jurrit Osinga
2.Auke Boomsma | Marten Feenstra | Arne Tigchelaar
3.Germ Epema | Yoram Elzinga | Yannick Hielkema
Franeker | Heren 50  + A klasse
1.Dirk Machiela | Piet Zondervan | Nanning Seepma
2.Evert Tolsma | Piet Machiela | Klaas Kramer
3.Hilbrand Smit | Johannes Siegersma | Ibo Nicolai
Franeker | Heren 50  + B klasse
1.Haye Hempenius | Jan Vellinga | Tjeerd Bouma
2.Anne Brouwer | Sietse Lenters | Age van der Goot
2.Ale Mosselman | Roel Sijbesma | Jan Volbeda
Herkansing
1.Johannes Hinrichs | Lieuwe Althof | Siebe van Loon
Workum | Dames eerste klasse
1.Foke Jil Bakker | Inge Blanke | Fiera de Vries
2.Iris Jasper | Corrie Kroondijk | Senne Idsardi
Herkansing
1.Iris Veltman | Mintje Meintema | Marije Hellinga
Tirns | Schoolmeisjes A
1.Maud Scheffer | Noëlle Hiddinga
2.Nina-Claire Wijning | Wieke Schaap
Tirns | Schoolmeisjes B
1.Jetske Zijlstra | Marrit Bruinsma
2.Ineke de Vries | Brecht Stegenga
3.Maud van der Veen | Indy van der Meer
3.
Herkansing
1.Fianne Dijkstra | Karina Mollema
2.Lieke Tuinier | Geertje van der Weide
Reduzum | Pupillenjongens A
1.Allon Elzinga | Ruurd Oosterbaan
2.Ryan Wieggers | Siete Wassenaar
3.Joachim Schaaf | Melle Talsma (Achlum)
Reduzum | Pupillenjongens B
1.Hilwert Kuiper | Jorrit Kroondijk
2.Jimte Tilma | Sven Kingma
3.Mart Roersma | Roelof Schuiling
3.Rimar Kaper | Ytsen Tassebajof
Witmarsum | Pupillenmeisjes A
1.Rikst Grypstra | Anna Miedema
2.Anna Lotte van Beem | Emma Porte
Witmarsum | Pupillenmeisjes B
1.Janet Adema | Sygrid Bosch
2.Aisha Mahmoud | Jeline Bosch
3.Marloes Koops | Yellina Tilma
Kimswerd | Heren Hoofdklasse vf
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Marten Bergsma | Hendrik Kootstra | Menno van Zwieten
3.Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
Makkum | Heren Eerste klasse vf
1.Johan Sipma | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
2.Lieuwe v.d. Werf | Sip Jaap Bos | Yannick Hielkema
3.Corné Tuinenga | Michel van der Veen | Klaas Pier Folkertsma
3.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
Wommels | Generale PC
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Annet de Haan | Margriet Bakker | Jeska Terpstra
Franeker | Dames eerste klasse AFGELAST
Heerenveen | Jongens
1.Andre de Vries | Otte Algra | Jardo Sterkenburg
2.Stefan Yska | Rink Sterk | Brent Timmerman
3.Kees Bekema | Harmen Zuidema | Jildert Wijbenga
Herkansing
1.Jelmer Foppe Drijfhout | Pieter den Breejen | Jelmer Torensma
2.Jan Johannes van der Kamp | Jan Bandstra | Marten Daaf Alkemade
Holwerd | Meisjes
1.Romy Postma | Rikst Mulder | Berber van der Goot
2.Iris Veltman | Nina-Claire Wijning | Monique Postma
Herkansing
1.Marsha Broersma | Rigt van der Velde | Jelly Hiemstra
Bolsward | Schooljongens A
1.Pieter Miedema | Lieuwe van der Kamp | Sjoerd van der Schaar
2.Eelco Meijer | Tymen Bijlsma | Stijn Feenstra
Bolsward | Schooljongens B
1.Martijn Mossel | Kyano van Swinden Koopmans | Edwin Arjen Yska
2.Jorrit Bosch | Leon Smink | Tyme Jonker
3.Stef van Steen | Jurre Dijkstra | Hjalmar Dijkstra
3.Jesse Vrieswijk | Harmen Jacob Postma | Jorrit Buwalda
Herkansing:
1.Johan Gaastra | Sido Polet | Rudmer Faber
Mantgum | Welpenjongens A
1.Imro van der Meer | Geert Andringa
2.Gerlof Schuiling | Lars Haarsma
Mantgum | Welpenjongens B
1.Meint van der Zwaag | Ivar van Oostrum
2.
3.Arjen van der Meer | Jasper Dijkstra
Mantgum | Welpenmeisjes A
1.Lyset Westra | Marrit Hoekstra
2.Anna Lynn Keegstra | Marrit de Witte
Mantgum | Welpenmeisjes B
1.Froukje Anita Lei | Veerle vd Werf
2.Richt de Vries | Mette Tilma
Herkansing
1.Nynke Visser | Marije Eelkema

Subscribe To Our Newsletter