Home laatste nieuws De uitslagen van zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2022

De uitslagen van zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2022

337
0

De dames kaatsen hun generale voor de PC. Deze en andere uitslagen hebben we voor je verzameld. Heb je aanvullingen? App dan naar 06-51322689 of mail Kaatsnieuws@gmail.com

Dokkum | Heren Hoofdklasse
1.Patrick van Dellen | Daniël Iseger | Hans Wassenaar
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Erwin Zijlstra
3.Youri de Groot | Hessel Postma | Evert Pieter Tolsma
Burgwerd | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna Ennema | Larissa Smink | Jennie Terpstra
Vrouwenparochie | Heren eerste klasse
1.André van Dellen | Verry vd Meer | Jurrit Osinga
2.Auke Boomsma | Marten Feenstra | Arne Tigchelaar
3.Germ Epema | Yoram Elzinga | Yannick Hielkema
Franeker | Heren 50  + A klasse
1.Dirk Machiela | Piet Zondervan | Nanning Seepma
2.Evert Tolsma | Piet Machiela | Klaas Kramer
3.Hilbrand Smit | Johannes Siegersma | Ibo Nicolai
Franeker | Heren 50  + B klasse
1.Haye Hempenius | Jan Vellinga | Tjeerd Bouma
2.Anne Brouwer | Sietse Lenters | Age van der Goot
2.Ale Mosselman | Roel Sijbesma | Jan Volbeda
Herkansing
1.Johannes Hinrichs | Lieuwe Althof | Siebe van Loon
Workum | Dames eerste klasse
1.Foke Jil Bakker | Inge Blanke | Fiera de Vries
2.Iris Jasper | Corrie Kroondijk | Senne Idsardi
Herkansing
1.Iris Veltman | Mintje Meintema | Marije Hellinga
Tirns | Schoolmeisjes A
1.Maud Scheffer | Noëlle Hiddinga
2.Nina-Claire Wijning | Wieke Schaap
Tirns | Schoolmeisjes B
1.Jetske Zijlstra | Marrit Bruinsma
2.Ineke de Vries | Brecht Stegenga
3.Maud van der Veen | Indy van der Meer
3.
Herkansing
1.Fianne Dijkstra | Karina Mollema
2.Lieke Tuinier | Geertje van der Weide
Reduzum | Pupillenjongens A
1.Allon Elzinga | Ruurd Oosterbaan
2.Ryan Wieggers | Siete Wassenaar
3.Joachim Schaaf | Melle Talsma (Achlum)
Reduzum | Pupillenjongens B
1.Hilwert Kuiper | Jorrit Kroondijk
2.Jimte Tilma | Sven Kingma
3.Mart Roersma | Roelof Schuiling
3.Rimar Kaper | Ytsen Tassebajof
Witmarsum | Pupillenmeisjes A
1.Rikst Grypstra | Anna Miedema
2.Anna Lotte van Beem | Emma Porte
Witmarsum | Pupillenmeisjes B
1.Janet Adema | Sygrid Bosch
2.Aisha Mahmoud | Jeline Bosch
3.Marloes Koops | Yellina Tilma
Kimswerd | Heren Hoofdklasse vf
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Marten Bergsma | Hendrik Kootstra | Menno van Zwieten
3.Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
Makkum | Heren Eerste klasse vf
1.Johan Sipma | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
2.Lieuwe v.d. Werf | Sip Jaap Bos | Yannick Hielkema
3.Corné Tuinenga | Michel van der Veen | Klaas Pier Folkertsma
3.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
Wommels | Generale PC
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Annet de Haan | Margriet Bakker | Jeska Terpstra
Franeker | Dames eerste klasse AFGELAST
Heerenveen | Jongens
1.Andre de Vries | Otte Algra | Jardo Sterkenburg
2.Stefan Yska | Rink Sterk | Brent Timmerman
3.Kees Bekema | Harmen Zuidema | Jildert Wijbenga
Herkansing
1.Jelmer Foppe Drijfhout | Pieter den Breejen | Jelmer Torensma
2.Jan Johannes van der Kamp | Jan Bandstra | Marten Daaf Alkemade
Holwerd | Meisjes
1.Romy Postma | Rikst Mulder | Berber van der Goot
2.Iris Veltman | Nina-Claire Wijning | Monique Postma
Herkansing
1.Marsha Broersma | Rigt van der Velde | Jelly Hiemstra
Bolsward | Schooljongens A
1.Pieter Miedema | Lieuwe van der Kamp | Sjoerd van der Schaar
2.Eelco Meijer | Tymen Bijlsma | Stijn Feenstra
Bolsward | Schooljongens B
1.Martijn Mossel | Kyano van Swinden Koopmans | Edwin Arjen Yska
2.Jorrit Bosch | Leon Smink | Tyme Jonker
3.Stef van Steen | Jurre Dijkstra | Hjalmar Dijkstra
3.Jesse Vrieswijk | Harmen Jacob Postma | Jorrit Buwalda
Herkansing:
1.Johan Gaastra | Sido Polet | Rudmer Faber
Mantgum | Welpenjongens A
1.Imro van der Meer | Geert Andringa
2.Gerlof Schuiling | Lars Haarsma
Mantgum | Welpenjongens B
1.Meint van der Zwaag | Ivar van Oostrum
2.
3.Arjen van der Meer | Jasper Dijkstra
Mantgum | Welpenmeisjes A
1.Lyset Westra | Marrit Hoekstra
2.Anna Lynn Keegstra | Marrit de Witte
Mantgum | Welpenmeisjes B
1.Froukje Anita Lei | Veerle vd Werf
2.Richt de Vries | Mette Tilma
Herkansing
1.Nynke Visser | Marije Eelkema