Home laatste nieuws Frouljus PC 2022: De Loting

Frouljus PC 2022: De Loting

413
0

In Weidum is geloot voor de 46e editie van de Froulju PC. Favorieten zijn de parturen van Nynke Sijbrandij en Ilse Tuinenga. Het partuur van Nynke won dit seizoen tien keer de krans. Het partuur van Ilse Tuinenga won zes keer. Voor Sietske Okkema, Anna-Brecht Bruinsma en Anne Monfils is het de laatste PC. Zij stoppen met kaatsen.

De 46e PC heeft zes debutanten: Anna Ennema, Noa Elzinga, Gerde Lycklama à Nijeholt, Anna-Dieuwke Dijkstra, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Al is het voor Gerde niet echt haar debuut. Vorig jaar werd ze uit het publiek geplukt om in te vallen voor Fiera de Vries. 

1.Inge Jansma   
Larissa Smink 
Noa Elzinga    
2.Anna-Brecht Bruinsma          
Anne Monfils 
Gerde Lycklama à Nijeholt
3.Serena Hovenga
Mintje Meintema      
Aluca Bouma 
4.Annet de Haan          
Margriet Bakker        
Jeska Terpstra
5.Wybrig Bakker           
Corrie Kroondijk        
Fiera de Vries 
6.Ilse Tuinenga 
Louise Krol     
Sjanet Wijnia 
7.Anna Ennema
Andrea Kroes 
Marije Hellinga
8.Nynke Sijbrandij        
Manon Scheepstra    
Marrit Zeinstra
9.Sietske Okkema         
Hiske Zeinstra
Melissa Rianne Hiemstra      
10.Anna-Dieuwke Dijkstra         
Rixt Wijnia     
Annelien Broersma
11.Aletta van Popta       
Lisanne Scharringa    
Senne Idsardi
12.Roelie Kroondijk        
Amarins de Groot      
Jennie Terpstra