Home laatste nieuws De winnaars van zondag 20 september 2020

De winnaars van zondag 20 september 2020

231
0

De heren hoofdklassers sloten het seizoen af in Leeuwarden. Tjisse Steenstra zegevierde voor het eerst op de Oldehovedag.

Het was voor Triemstra de 189ste eerste prijs in zijn carrière op het hoogste niveau. Nog nooit won een kaatser zo vaak. 

Voor de dames was het een beslissend weekeinde, met het oog op de 44e Froulju’s PC. Die wordt volgende week zondag in Weidum verkaatst.

  Leeuwarden | Heren Hoofdklasse
1. Jelle Attema | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Marten Bergsma | Hillebrand Visser| Erwin Zijlstra
   
  Goënga | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Imke van der Leest
2. Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Harmke Siegersma,
3. Serena Hovenga, Marsum | Amarins de Groot | Aluca Bouma
   
  Raerd | Dames eerste klasse
1. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra |  Jennie Terpstra
2. Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annelien Broersma
3. Melanie van der Mossel | Angela Donga | Anna-Dieuwke Dijkstra
   
  Herkansing
  Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga