Home laatste nieuws Deze dames kaatsen de 44e Froulju’s PC

Deze dames kaatsen de 44e Froulju’s PC

232
0

Op zondag 27 september wordt de 44e PC voor de dames in Weidum verkaatst. Een Keats Off is er dit jaar niet en dus is nu al bekend welke parturen mee mogen doen.  

 

1.


Ilse Tuinenga
Imke van der Leest
Margriet Bakker
2.


Nynke Sybrandy
Manon Scheepstra
Marrit Zeinstra
3.


Tineke Dijkstra
Marte Altenburg
Louise Krol
4.


Anne-Brecht Bruinsma
Anna Monfils
Harmke Siegersma
5.


Wybrig Bakker
Corrie Kroondijk
Fiera de Vries
6.


Andrea Kroes
Sigrid de Jong
Marije Hellinga
7.


Sietske Okkema
Jeska Terpstra
Martzen Deinum
8.


Serena Hovenga
Amarins de Groot
Aluca Bouma
9.


Annet de Haan
Lotte Delgrosso
Annelien Broersma
10.


Roelie Kroondijk
Klasine Huistra
Jennie Terpstra
11.


Inge Jansma
Elly Hofman
Ineke van der Ploeg
12.


Aletta van Popta
Mintje Meintema
Miranda Scheffer