Home laatste nieuws De winnaars van 22 en 23 augustus

De winnaars van 22 en 23 augustus

259
0

Het coronavirus zorgde voor wat wijzigingen in de agenda, maar toch werd er weer gestreden om de kransen. Alle winnaars van dit weekeinde op een rijtje… Uitslagen kunnen naar kaatsnieuws@gmail.com, via FB gestuurd worden of geappt: 0651322689

  Sint Jabik | Heren Hoofdklasse (DEL)
1. Bauke Triemstra | Hendrik Jan v.d. Velde | Erwin Zijlstra
2. Menno van Zwieten | Kevin Jordi Hiemstra | Patrick Scheepstra
3. Gert-Anne van der Bos | Renze Hiemstra | Hendrik Kootstra
   
  Achlum | Heren eerste klasse
1. Johan Diertens | Allard Hoekstra (koning) | Bauke Folkerts
2. Remmelt Bouma | Jelle Cnossen |  Willem Miedema 
3. Jan-Sjouke Weewer | Thomas Dijkstra | Gjalt Sjirk de Groot 
   
  Berltsum | Dames Hoofdklasse
1. Tineke Dijkstra | Marte Altenburg | Louise Krol
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Imke van der Leest
3. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra |Marrit Zeinstra
   
  Berltsum |Dames eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2. Foke Jil Bakker |Senne Idsardi | Gerde Lycklama à Nijeholt
3. Melanie van der Mossel | Marije Schurer | Hendrieke van der Schoot
3. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
   
  Herkansing
1. Inge Jansma | Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
2. Boukje Houtsma | Jildou Ekema | Rixt Fokkema
   
  Minnertsga | Heren 30+
1. Michel v.d. Veen | Jacob Wassenaar | Gerard Sinnema
2. Keimpe Koldijk | Minne Kooistra | Arie den Breejen
3. Hielke Miedema | Johan Talsma | Ane Jan Knol
   
  Herkansing
1. Albert Reinsma| Gijsbert Knol | Pieter Hofstee
2. Jacob Schotanus | Arjen Radix | Chris Hiemstra
   
  Minnertsga | Heren 50 + A klasse
1. Anne de Vries | Dirk Machiela | Ibo Nicolay
2. Jan Sipma | Teake van der Walt | Wietse Punter ( Ried)
3. Wietse Punter (Grou) |Hilbrand Smid | Johan Hiemstra
4. Albert Nauta | Tjeerd Dijkstra | Egbert Bootsma
   
  Minnertsga | Heren 50 + B klasse
1. Jochum de Vries | Age van der Goot | Piet de Groot
2. Sikke Koster | Ale Mosselman | Hendrik Eringa
3. Hans Diekman| Teake Koster | Tjeerd Bouma
   
  Herkansing
1. Jan Buitinga | Joop Bootsma | Johan van der Veen
2. Anne Brouwer | Lieuwe Althof | Gerke Draaistra
   
  Easterlittens | Heren Hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
   
  Wjelsryp | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
2. Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
3. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
   
  Makkum | Heren Eerste klasse
1. Patrick van Dellen | Allard Hoekstra ( ingevallen voor Hyltje Bosma) en Hendrik Bouwhuis
2. Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Jan Schurer.
3. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
   
  Peins | Dames Eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2. Melanie van der Mossel | Angela Donga | Hendrieke van der Schoot
   
  Herkansing
1. Selma de Boer | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
   
  Heerenveen | Jongens vf
1. Steven Koster | Thomas Dijkstra | Jorn Lars van Beem
2. Jari Visser | Colin Baarda | Redmer Cnossen
3. Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Jurrit Osinga
   
  Herkansing
1. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jitze Floris
2. Harmen Zuidema | Otte Algra | Menno Johnson
   
  Holwerd | Meisjes A klasse
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Larissa Smink | Senne Idsardi
2. Anke Wassenaar | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Blanke
   
  Holwerd | Meisjes B klasse
1.  Femke Folkerts | Romy Postma | Marije van der Molen
2. Iris Veltman | Afke Marij v/d Goot | Lieke van Loon
   
  Herkansing
  Ilse Marije van Beem | Nienke de Haan | Jessie Rekker
   
  Stiens | Schooljongens A klasse
1. Nick van der Walt | Jan Yntema
2. Enrico Post | Jardo Stekelenburg
   
  Stiens | Schooljongens B klasse
1. Jesse Greidanus| Rindert Zijlstra
2. Daan Kooistra | Tyme Jonker 
3. Edwin Arjen Yska | Jelle Rense Lei
   
  Herkansing
  Jelte de Jong | Mark Okkema
   
  Stiens | Schoolmeisjes A klasse
1. Elske van Straten | Marije Bokma
2. Inge Blanke | Sophie Kroondijk
   
  Stiens | Schoolmeisjes B klasse
1. Suzanna Allema| Brecht Renema
2. Nina Claire Wijning | Marije Anema
3. Isabella Sijtsma | Lolkje de Jong
3.  Dido Iedema | Jennifer de Jong
   
  Herkansing
  Inez Bosch | Lisanne Venema
  Maud van der Veen | Monique Postma
   
  Menaam | Pupillenmeisjes A klasse
1. Jeldau Koopmans | Maud Scheffer
2. Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga
   
  Menaam | Pupillenmeisjes B klasse
1. Lotte Ytsje Hoekstra | Aniek Koopmans
2. Fenna Cuperus | Dana Marit Koopmans
3. Rianne Osinga | Minke Tjalsma
   
  Herkansing
1. Lieke Tuinier | Sophie Koops
2. LIeke Triemstra | Froukje Westgeest
   
  Menaam | Pupillenjongens A klasse
1. Jelke Veldhuis |Lieuwe van der Kamp
2. Ruurd Oosterban | Pieter Miedema
   
  B klasse
1. Allon Elzinga | Mark Reitsma
  Dennis Bida | Jitse Bosch
  Jorrit Bosch | Lourens Buwalda
   
  Herkansing
1. Jesse Vrieswijk | Dirk Gerrit Bakker
2. Harmen Faber | Ryan Wiggers
   
  Mantgum | Welpenjongens A klasse
1. Thomas Zeinstra | Jan W Koopal
2. Frank de Kroon | Roan Luimstra
   
  Mantgum | welpenjongens B klasse
1. Sem van der Wei | Roan van Swinden
2. Roan Bruinsma | Auke Pieter Kalsbeek
   
  Herkansing
  Rimar Kaper | Jelle Rosier
  Rindert Douma | Jitse Jan Kroondijk
   
  Mantgum | Welpenmeisjes
1. Iris Verhoeven | Sygrid Bosch
2. Floorke de Boer | Marrit Hoekstra
   
  Herkansing
1. Fenna Koster | Lyset Westra
  Fenna Raap | Marit Visser