Home laatste nieuws De uitslagen van zondag 29 mei 2022

De uitslagen van zondag 29 mei 2022

754
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

De uitslagen van Hemelvaartsdag

De uitslagen van de juniorencompetitie

De uitslagen van Zaterdag 28 mei

Menaam | Heren Hoofdklasse
1.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar.
3.Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
Húns | Heren eerste klasse
1.Jelle Attema | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
2.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Willem Heeringa
3.Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden
Pingjum | Heren tweede klasse
1.Johan Diertens | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
2.Jesse Kroondijk | Roeland van der Ploeg | Jolt Vollema
3.Redmer Zaagemans | Michel van der Veen | Klaas Pier Folkertsma
Harlingen | Heren 50+
1.Piet Machiela | André Dijkstra | Ludy Limburg
2.Johannes Siegersma | Rein Tiedema | Jan Meindertsma
3.Bertus Bootsma | Egbert Bootsma | Anne de Vries
Akkrum | Jongens A klasse
1.Johan Sipma | Jelmer Foppe Drijfhout | Jorrit Nanninga
2.Jarno Feenstra | Pieter den Breejen | Leon Wijning
Akkrum | Jongens B klasse
1.Sjouke Beimers | Fedde Hansma | Rink Sterk
2.Stijn Vincken | Menno Johnson | Thom Dijkstra
3.Durk Bootsma | Remco Post | Iwan Hiddinga
3.Stefan Yska | Otto Algra | Johan Tolsma
Herkansing
1.Björn Idsardi | Brent Timmerman | Luuk Zwaagstra
2.Ate Schaap | Rindert Zijlstra | Stefan Greidanus
Goënga | Meisjes A klasse
1.Gerbrich Koster | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Blanke
2.Romy Postma | Foke Jil Bakker | Noa Elzinga
Goënga | Meisjes B-klasse
1Jelly Hiemstra | Inge Blanke | Elbrich Kooistra
2Suzanna Allema | Hilde Stremler | Anouk Delfsma
3Marije Bokma | Berber v/d Goot | Yannah Palma
Herkansing
1.Ilse Baanstra | Jennifer de Jong | Liset Sybesma
Anjum | Schooljongens A klasse
1.Pieter Miedema | Tymen Bijlsma
2.Jort Kroon | Jorrit Palma
Anjum | Schooljongens B klasse
1.Jelke Veldhuis | Stian Rinia
2.Harmen Zijlstra | Harmen Jacob Postma
3.Jorn de Vries | Martijn Mossel
Herkansing
1.Rudmer Faber | Hjalmar Dijkstra
2.Sido Polet | Julian Klok
Goenga | Schoolmeisjes A klasse
1.Maud Hellinga | Brecht Renema
2.Martsen van der Goot | Wieke Schaap
Goenga | Schoolmeisjes B klasse
1.Marit van der Meer | Maud van der Veen
2.Nathalie Andringa | Amber Goedbloed
3.Brecht Grovenstein | Mare Dijkstra
Herkansing
1.Fenna Cuperus | Amarens Koopal
2.Lisan Kaper | Anne Rikst Bakker
Makkum | Pupillen jongens A klasse
1.Allon Elzinga | Ruurd Oosterbaan
2.Pieter Hoogland | Ryan Wieggers
Makkum | Pupillen jongens B klasse
1.Haye Tjeerdema | Jelmer Allema
2.Alrik Wijngaarden | Sigert Bouma
3.Joachim Schaaf | Sem Groen
Herkansing
1.Jorrit Kroondijk | Klaas Dijkstra
Makkum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Lotte-Ytsje Hoekstra | Manouk Scharringa
2.Anna Lotte van Beem | Ilse van der Galiën
Makkum | Pupillenmeisjes B klasse
1.
2.
3.
Akkrum | Welpenjongens
1.Lars Haarsma | Imro van der Meer
2.Harke Slagman | Jasper Tjepkema
Herkansing
1.Daan Wobbes | Alex Boonstra
2.Gerlof Schuiling | Danny Haarsma
Arum | Welpenmeisjes Afdeling
1.Wommels: Evy Wijnia | Alieke de Jong
2.Bolsward: Sanne Dijkstra | Nynke Visser | Iris Terpstra
Arum | welpenmeisjes del
1.Marrit de Witte | Rikst Grijpstra
2.Liv Koops | Richt de Vries