3 december 2022

De uitslagen van zondag 29 mei 2022

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

De uitslagen van Hemelvaartsdag

De uitslagen van de juniorencompetitie

De uitslagen van Zaterdag 28 mei

Menaam | Heren Hoofdklasse
1.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar.
3.Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
Húns | Heren eerste klasse
1.Jelle Attema | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
2.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Willem Heeringa
3.Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden
Pingjum | Heren tweede klasse
1.Johan Diertens | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
2.Jesse Kroondijk | Roeland van der Ploeg | Jolt Vollema
3.Redmer Zaagemans | Michel van der Veen | Klaas Pier Folkertsma
Harlingen | Heren 50+
1.Piet Machiela | André Dijkstra | Ludy Limburg
2.Johannes Siegersma | Rein Tiedema | Jan Meindertsma
3.Bertus Bootsma | Egbert Bootsma | Anne de Vries
Akkrum | Jongens A klasse
1.Johan Sipma | Jelmer Foppe Drijfhout | Jorrit Nanninga
2.Jarno Feenstra | Pieter den Breejen | Leon Wijning
Akkrum | Jongens B klasse
1.Sjouke Beimers | Fedde Hansma | Rink Sterk
2.Stijn Vincken | Menno Johnson | Thom Dijkstra
3.Durk Bootsma | Remco Post | Iwan Hiddinga
3.Stefan Yska | Otto Algra | Johan Tolsma
Herkansing
1.Björn Idsardi | Brent Timmerman | Luuk Zwaagstra
2.Ate Schaap | Rindert Zijlstra | Stefan Greidanus
Goënga | Meisjes A klasse
1.Gerbrich Koster | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Blanke
2.Romy Postma | Foke Jil Bakker | Noa Elzinga
Goënga | Meisjes B-klasse
1Jelly Hiemstra | Inge Blanke | Elbrich Kooistra
2Suzanna Allema | Hilde Stremler | Anouk Delfsma
3Marije Bokma | Berber v/d Goot | Yannah Palma
Herkansing
1.Ilse Baanstra | Jennifer de Jong | Liset Sybesma
Anjum | Schooljongens A klasse
1.Pieter Miedema | Tymen Bijlsma
2.Jort Kroon | Jorrit Palma
Anjum | Schooljongens B klasse
1.Jelke Veldhuis | Stian Rinia
2.Harmen Zijlstra | Harmen Jacob Postma
3.Jorn de Vries | Martijn Mossel
Herkansing
1.Rudmer Faber | Hjalmar Dijkstra
2.Sido Polet | Julian Klok
Goenga | Schoolmeisjes A klasse
1.Maud Hellinga | Brecht Renema
2.Martsen van der Goot | Wieke Schaap
Goenga | Schoolmeisjes B klasse
1.Marit van der Meer | Maud van der Veen
2.Nathalie Andringa | Amber Goedbloed
3.Brecht Grovenstein | Mare Dijkstra
Herkansing
1.Fenna Cuperus | Amarens Koopal
2.Lisan Kaper | Anne Rikst Bakker
Makkum | Pupillen jongens A klasse
1.Allon Elzinga | Ruurd Oosterbaan
2.Pieter Hoogland | Ryan Wieggers
Makkum | Pupillen jongens B klasse
1.Haye Tjeerdema | Jelmer Allema
2.Alrik Wijngaarden | Sigert Bouma
3.Joachim Schaaf | Sem Groen
Herkansing
1.Jorrit Kroondijk | Klaas Dijkstra
Makkum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Lotte-Ytsje Hoekstra | Manouk Scharringa
2.Anna Lotte van Beem | Ilse van der Galiën
Makkum | Pupillenmeisjes B klasse
1.
2.
3.
Akkrum | Welpenjongens
1.Lars Haarsma | Imro van der Meer
2.Harke Slagman | Jasper Tjepkema
Herkansing
1.Daan Wobbes | Alex Boonstra
2.Gerlof Schuiling | Danny Haarsma
Arum | Welpenmeisjes Afdeling
1.Wommels: Evy Wijnia | Alieke de Jong
2.Bolsward: Sanne Dijkstra | Nynke Visser | Iris Terpstra
Arum | welpenmeisjes del
1.Marrit de Witte | Rikst Grijpstra
2.Liv Koops | Richt de Vries

Subscribe To Our Newsletter