Home laatste nieuws De uitslagen van de juniorencompetitie van 27 mei 2002

De uitslagen van de juniorencompetitie van 27 mei 2002

275
0

De derde wedstrijddag van de juniorencompetitie van de Heren en de dames. Dit keer werd gekaatst in Vrouwenparochie.

Vrouwenparochie | Heren Juniorencompetitie
1.Paul Dijkstra | Jan-Tymen Eisma | Thomas Dijkstra
2.Germ Epema | Jorn Lars van Beem | Gjalt Sjirk de Groot
3.Christiaan Stremler | Hessel Postma | Jelmer Miedema
3.Jesse Kroondijk | Jelle Cnossen | Jeroen de Boer
Vrouwenparochie | Dames juniorencompetitie
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jeska Terpstra
2.Annet de Haan | Marsha Broersma | Noa Elzinga