2 februari 2023

De uitslag van Hemelvaartsdag 2022

Op Hemelvaartsdag wordt traditiegetrouw gekaatst in Tzummarum en Dronryp. Hier vind je het overzicht van de wedstrijden waar je naar toe kunt. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Tzummarum | Heren hoofdklasse
1.Exmorra: Pieter Jan Leijenaar | Marten Leijenaar | Gerben de Boer
2.Bitgum: Paul Dijkstra | Hans Wassenaar | Tjisse Steenstra
3.Dronryp: Wierd Baarda | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
4.St Jacobiparochie: Bauke Triemstra | Verry van der Meer | Taeke Triemstra
4.Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Jelte Visser
Dronryp | Dames Hoofdklasse
1Goutum: Nynke Sijbrandij | Judith Wiering | Manon Scheepstra
2Huizum: Anna-Dieuwke Dijkstra | Annelien Broersma | Marrit Zeinstra
3Berltsum: Harmke Siegersma | Iris Jasper | Leonie van der Graaf
3Groningen: Andrea Kroes | Anne Monfils | Fiera de Vries
Heerenveen | Heren 50+ A klasse
1.André Dijkstra | Ibo Nicolay | Wietse Punter
2.Jan Fokke Mulder | Anco Elgersma | Hans Felkers
3.Bertus Bootsma | Evert Tolsma | Ate Bierma
Heerenveen | Heren 50+ B klasse
1.René Leenstra | Siebe van Loon | Anne Brouwer
2.Joop Bootsma | Anne Siderius | Gerke Draaistra
3.Jan van der Meulen | Tjeerd Bouma | Peter van der Hoek

Subscribe To Our Newsletter