Home laatste nieuws De uitslag van Hemelvaartsdag 2022

De uitslag van Hemelvaartsdag 2022

320
0

Op Hemelvaartsdag wordt traditiegetrouw gekaatst in Tzummarum en Dronryp. Hier vind je het overzicht van de wedstrijden waar je naar toe kunt. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Tzummarum | Heren hoofdklasse
1.Exmorra: Pieter Jan Leijenaar | Marten Leijenaar | Gerben de Boer
2.Bitgum: Paul Dijkstra | Hans Wassenaar | Tjisse Steenstra
3.Dronryp: Wierd Baarda | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
4.St Jacobiparochie: Bauke Triemstra | Verry van der Meer | Taeke Triemstra
4.Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Jelte Visser
Dronryp | Dames Hoofdklasse
1Goutum: Nynke Sijbrandij | Judith Wiering | Manon Scheepstra
2Huizum: Anna-Dieuwke Dijkstra | Annelien Broersma | Marrit Zeinstra
3Berltsum: Harmke Siegersma | Iris Jasper | Leonie van der Graaf
3Groningen: Andrea Kroes | Anne Monfils | Fiera de Vries
Heerenveen | Heren 50+ A klasse
1.André Dijkstra | Ibo Nicolay | Wietse Punter
2.Jan Fokke Mulder | Anco Elgersma | Hans Felkers
3.Bertus Bootsma | Evert Tolsma | Ate Bierma
Heerenveen | Heren 50+ B klasse
1.René Leenstra | Siebe van Loon | Anne Brouwer
2.Joop Bootsma | Anne Siderius | Gerke Draaistra
3.Jan van der Meulen | Tjeerd Bouma | Peter van der Hoek