Home laatste nieuws De uitslagen van zondag 25 juni 2023

De uitslagen van zondag 25 juni 2023

2292
0
Welpenjongens in Franeker

De dag na het NK van de dames. Een dag waarop flink gezweet werd en de temperatuur opliep naar de dertig graden en hopelijk ook genoeg water gedronken werd. De dag waarop de heren, de jongens, meisjes en de welpen in actie kwamen

Berltsum | Heren Hoofdklasse vf
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
3.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Kevin Jordi Hiemstra
Wjelsryp | Heren Eerste klasse vf
1.Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Patrick Scheepstra
2.Peter van Zuiden | Thomas van Zuiden | Willem Heeringa
3.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
Reahûs | Heren tweede klasse vf
1.Chris Wassenaar | Sip Jaap Bos | Jan Bandstra
2.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis
3.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Yannick Hielkema
3.Wytze Wassenaar | Patrick Nauta | Ruben Eijzenga
Arum | Jongens vf
1.Iwan Hiddinga | Pieter den Breejen | Brent Timmerman (koning)
2.Harmen Zuidema | Jelmer Foppe Drijfhout | Stijn Vincken
3.Jens Kooistra | Otte Algra | Jelvin Kaper
Herkansing
1.Karst Hoekstra | Rindert Zijlstra | Jardo Sterkenburg
2.Lars Tijssen | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
3.Tyme Jonker | Johan Gaastra | Jorrit Buwalda
Huizum | Meisjes del A klasse
1.Noa Elzinga | Marije van der Molen | Sophie Kroondijk
2.Eline van Dijkhuizen | Ilse Marije van Beem | Yannah Palma
Huizum | Meisjes del B klasse
1.Dido Iedema | Britt Joustra | Jetske Zijlstra
2.Jelly Hiemstra | Brecht Renema | Fenna Hoekstra
Herkansing
1.Martsen van der Goot | Marije Bokma | Riki Koops
2.Hilde Stremler | Janneke Postumus | Rianne Terluin
Franeker | Welpenjongens A klasse
1.Collin Terpstra | Imro van der Meer
2.Danny Haarsma | Alex Boonstra
Franeker | Welpenjongens B
1.Sido Agema | Hendrik Hoekstra
2.Max Menage | Bram Postma
3.Meinte Hoornstra | Stijn Haaksma
Herkansing
1.Ferre Westra | Jaring Jan Postma
2.Redmar Dunnewind | Hedzer Buursma
Ysbrechtum | Welpenmeisjes A klasse
1.Mette Tilma | Marit Dijkstra
2.Veerle vd Werff | Iris Tolsma
Herkansing
1.Marije Punter | Rianne Cuperus