6 februari 2023

De uitslagen van de Bond in Tzum. Minnertsga wint!

Het partuur van Minnertsga heeft op zaterdag het NK voor senioren gewonnen. Dat is de belangrijkste afdelingspartij van het jaar. In de finale tegen Easterlittens werd het 5-2 6-0. Het was voor Hendrik Kootstra de vijfde keer dat hij de Bondspartij won. Marten Bergsma won een keer eerder. Jacob Wassenaar won voor de vierde keer.

1.Minnertsga: Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra
2.Easterlittens: Simon Zijlstra | Jochum Bouma | Erwin Zijlstra
3.Makkum: Jelle Attema | Hyltje Bosma | Klaas Pier Folkertsma
4.Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Jelte Visser
4.Bitgum: Tjisse Steenstra | Paul Dijkstra | Hans Wassenaar
4.Dronryp 1: Simon Minnesma | Jorn Lars van Beem | Tsjerk Elsinga

1.Tzummarum5-5
6-6 
2.Reahûs
     
3.Amsterdam4-5
4-6
4.Morra 2
     
5.Tzum4-5
6-6
6.Berltsum
     
7.Franeker 15-5
6-4
8.Deinum
     
9.Leeuwarden 22-5
6-6
10.Exmorra
     
11.Minnertsga5-1
6-2
12.Wommels 1
     
13.Bolsward 15-3
6-4
14.Franeker 2
     
15.Morra 14-5
4-6
16.Easterein
     
17.Winsum5-0
6-0
18.Jellum
     
19.Bitgum 15-3
6-0
20.Mantgum
     
21.Easterlittens5-0
6-0
22.Arum
     
23.Stiens5-4
6-6
24.Ingelum
     
25.Dronryp 34-5
6-6
26.Goutum
     
27.Dronryp 25-0
6-2
28.Heerenveen
     
29.Baard2-5
6-6
30.Dronryp 1
     
31.Weidum2-5
2-6
32.Bitgum 2
     
33.Bolsward 23-5
4-6
34.Harlingen
     
35.Wommels 25-5
6-6
36.Jelsum
     
37.Sexbierum5-2
6-6
38.Goënga
     
39.Sint Jabik3-5
6-6
40.Spannum
     
41.Makkum5-3
6-6
42.Leeuwarden 1
     
TWEEDE OMLOOP
1.Reahus5-5
6-6
4.Morra 2
6.Berltsum5-5
6-6
7.Franeker 1
10.Exmorra0-5
4-6
11.Minnertsga
13.Bolsward 13-5
2-6
16Easterein
17Winsum2-5
4-6
19Bitgum 1
21Easterlittens5-1
6-4
23Stiens
26Goutum5-2
6-4
27Dronryp 2
30Dronryp 15-1
6-6
32Bitgum 2
34Harlingen4-5
6-6
35Wommels 2
37.Sexbierum5-1
6-0
40.Spannum
41.Makkum
DERDE OMLOOP
41.Makkum5-4
6-4
1.Reahus
7.Franeker 10-5
2-6
11Minnertsga
16.Easterein1-5
0-6
19Bitgum 1
21Easterlittens5-2
6-4
26Goutum
30Dronryp 15-4
6-6
35Wommels
37Sexbierum-
VIERDE OMLOOP
37Sexbierum5-5
2-6
41Makkum
11Minnertsga5-5
6-2
19.
21Easterlittens5-4
6-2
30Dronryp
HALVE FINALE
41Makkum1-5
2-6
11.Minnertsga
21.Easterlittens
FINALE
21Easterlittens5-2
6-0
11Minnertsga

Subscribe To Our Newsletter