Home laatste nieuws De uitslagen van de Bond in Tzum. Minnertsga wint!

De uitslagen van de Bond in Tzum. Minnertsga wint!

222
0

Het partuur van Minnertsga heeft op zaterdag het NK voor senioren gewonnen. Dat is de belangrijkste afdelingspartij van het jaar. In de finale tegen Easterlittens werd het 5-2 6-0. Het was voor Hendrik Kootstra de vijfde keer dat hij de Bondspartij won. Marten Bergsma won een keer eerder. Jacob Wassenaar won voor de vierde keer.

1.Minnertsga: Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra
2.Easterlittens: Simon Zijlstra | Jochum Bouma | Erwin Zijlstra
3.Makkum: Jelle Attema | Hyltje Bosma | Klaas Pier Folkertsma
4.Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Jelte Visser
4.Bitgum: Tjisse Steenstra | Paul Dijkstra | Hans Wassenaar
4.Dronryp 1: Simon Minnesma | Jorn Lars van Beem | Tsjerk Elsinga

1.Tzummarum5-5
6-6 
2.Reahûs
     
3.Amsterdam4-5
4-6
4.Morra 2
     
5.Tzum4-5
6-6
6.Berltsum
     
7.Franeker 15-5
6-4
8.Deinum
     
9.Leeuwarden 22-5
6-6
10.Exmorra
     
11.Minnertsga5-1
6-2
12.Wommels 1
     
13.Bolsward 15-3
6-4
14.Franeker 2
     
15.Morra 14-5
4-6
16.Easterein
     
17.Winsum5-0
6-0
18.Jellum
     
19.Bitgum 15-3
6-0
20.Mantgum
     
21.Easterlittens5-0
6-0
22.Arum
     
23.Stiens5-4
6-6
24.Ingelum
     
25.Dronryp 34-5
6-6
26.Goutum
     
27.Dronryp 25-0
6-2
28.Heerenveen
     
29.Baard2-5
6-6
30.Dronryp 1
     
31.Weidum2-5
2-6
32.Bitgum 2
     
33.Bolsward 23-5
4-6
34.Harlingen
     
35.Wommels 25-5
6-6
36.Jelsum
     
37.Sexbierum5-2
6-6
38.Goënga
     
39.Sint Jabik3-5
6-6
40.Spannum
     
41.Makkum5-3
6-6
42.Leeuwarden 1
     
TWEEDE OMLOOP
1.Reahus5-5
6-6
4.Morra 2
6.Berltsum5-5
6-6
7.Franeker 1
10.Exmorra0-5
4-6
11.Minnertsga
13.Bolsward 13-5
2-6
16Easterein
17Winsum2-5
4-6
19Bitgum 1
21Easterlittens5-1
6-4
23Stiens
26Goutum5-2
6-4
27Dronryp 2
30Dronryp 15-1
6-6
32Bitgum 2
34Harlingen4-5
6-6
35Wommels 2
37.Sexbierum5-1
6-0
40.Spannum
41.Makkum
DERDE OMLOOP
41.Makkum5-4
6-4
1.Reahus
7.Franeker 10-5
2-6
11Minnertsga
16.Easterein1-5
0-6
19Bitgum 1
21Easterlittens5-2
6-4
26Goutum
30Dronryp 15-4
6-6
35Wommels
37Sexbierum-
VIERDE OMLOOP
37Sexbierum5-5
2-6
41Makkum
11Minnertsga5-5
6-2
19.
21Easterlittens5-4
6-2
30Dronryp
HALVE FINALE
41Makkum1-5
2-6
11.Minnertsga
21.Easterlittens
FINALE
21Easterlittens5-2
6-0
11Minnertsga