Home laatste nieuws KNKB-kaatsen: De winnaars van zaterdag 4 en zondag 5 september 2021

KNKB-kaatsen: De winnaars van zaterdag 4 en zondag 5 september 2021

274
0

Het einde van het seizoen is in zicht. De jeugd is al uitgekaatst terwijl de heren zaterdag de Bond kaatsten in Tzum. De uitslagen van dit weekend

Tzum : Bond
1.Minnertsga: Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra
2.Easterlittens: Simon Zijlstra | Jochum Bouma | Erwin Zijlstra
3.Makkum: Jelle Attema | Hyltje Bosma | Klaas Pier Folkertsma
4.Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Jelte Visser
4.Bitgum: Tjisse Steenstra | Paul Dijkstra | Hans Wassenaar
4.Dronryp 1: Simon Minnesma | Jorn Lars van Beem | Tsjerk Elsinga
Oentsjerk Heren 50+ A
1.Ludwig Seerden | Anne de Vries | Jarig Katsma
2.Piet Machiela | Piet Zondervan | Albert Walsweer
50+ B
1.Einte Jongeling | Gerrie Otter | Ate Bierma
2.Roel Sijbesma | Piet Stellingwerf | Jan Fokke Mulder
3.Wietse Punter | Sjouke de Groot | Danny de Boer
Herkansing
1.Germ Hallema | Douwe Leijenaar | Pieter Jukema
2.Wybren van der Woud | Age van der Goot | Ale Mosselman
Pingjum | Heren hoofdklasse
1.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
2.Gert-Anne van der Bos | Daniël Iseger | Erwin Zijlstra
3.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Reduzum | Heren 1e klas
1.Simon Zijlstra | Martijn Olijnsma | Alle Jan Anema
2.Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
3.Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
Tzummarum | Dames Hoofdklasse
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
Reduzum | Dames 1e klas
1.Jildou Sweering | Andrea Kroes (koningin) | Marije Hellinga
2.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Iris Oosterbaan
3.Marije Bodde | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lycklama a Nijeholt
Herkansing
1.Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga