Home laatste nieuws De uitslagen van 10 en 11 augustus 2019

De uitslagen van 10 en 11 augustus 2019

200
0
kaatsbal, winnaars

De heren hebben een vrij weekeinde, maar de dames beslissen op zondag wie er rechtstreeks naar de PC mag en wie er donderdag op de Keats Off staat. Verder kaatst de jeugd onder stormachtige omstandigheden ‘gewoon’ door.

  Ferwert | Meisjes (DEL)
1. Iris Veltman | Noa Elzinga | Jildou Ekema
2. Fierda de Vries | Marije Hiemstra | Moniek Lootsma
3. Iris Oosterbaan | Romy Postma | Corrie Kroondijk
   
  Herkansing
1. Marije Bodde | Sigrid Post | Rixt Fokkema
   
  Niawier | Schooljongens A (DEL)
1. Jan-Tymen Eisma | Matthys Renema
2. Iwan Hiddinga | Sjouke Beimers
   
  Niawier | Schooljongens (DEL)
1. Thomas Bouma | Jelvin Kaper
2. Otte Algra | Pieter Siebe Cuperus
3. Wessel Zijlstra | Peder Dijkstra
   
  Herkansing
1. Marten Daaf Alkemade | Folkert Jelmer Visser
2. Durk Bootsma | Remco Post
   
  Tzummarum | Pupillenjongens (DEL)
1. Tymen Bijlsma | Sjoerd van der Schaar
2. Jesse Greidanus | Daan Kooistra
3. Karst Hoekstra | Thijs van Dijk
3. Rudmer Faber | Brent Jesse van Beem
  Herkansing
1. Jorrit Palma | Douwe Palsma
2. Douwe Wieling | Lieuwe van der Kamp
   
  Ternaard | Pupillenmeisjes (DEL)
1. Sophie Kroondijk | Rianne Osinga 
2. Martsen van der Goot | Brecht Renema
   
  Herkansing
1. Manouk Scharringa | Jeldou Koopmans
   
  Baard | Welpenjongens (DEL)
1. Frans Oosterbaan | Ryan Wieggers
2. Ruurd Oosterbaan | Roan Luimstra
3. Yde Bokma | Ale Reitsma
   
  Herkansing
1. Joachim Schaaf | Rimar Kaper
2. Allon Elzinga | Pieter Douma
   
  Ee | Welpenmeisjes (DEL)
1. Lotte-Ytsje Hoekstra | Rianna van der Walt
2. Anna-Lotte van Beem | Lieke Triemstra
   
  Herkansing
1. Silke Hofstra | Iris Verhoeven
2. Mariska Stegenga | Rixt Punter
   
  Harlingen | Dames Hoofdklasse vf
1. Nynke Sybrandy |Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Ried | Dames Eerste klasse vf
1. Jildou Sweering | Lotte Delgrosso |Jennie Terpstra
2. Larissa Smink | Naomi Wiersma | Fiera de Vries
3. Fenna Kramer | Margriet Miedema | Kim Dijkstra
3. Sietske Okkema | Anouk Tolsma | Rixt Wijnia
   
  Marsum | Heren 30+
1. Ane Jan Knol | Arjen Radix | Wietse Punter
2. Hein Rodenhuis | Arjen Andringa | Sjoerd Boonstra
   
   
  Marsum | Heren 50+ A klasse
1. Albert Nauta | Klaas Sobel | Piet Zondervan
2. Jan Sipma | Tjeerd Jan Boomsma | Hilbrand Smid
3. Hans Diekman | Egbert Bootsma | Ludwig Seerden
  Herkansing
1. Teake van der Walt | Ibo Nicolay | Bennie Hof
  Marsum | Heren 50+ del
1. Wybren van der Woud | Johan Bonsma | Gerrie Otter
2. Anne Brouwer | Eddy Sjollema | Klaas van der Vlugt
3. Auke Akkerman | Henk Deelstra | Gosse Tinga
  Herkansing
1. Joop Bootsma | Ferdinand van der Werf | Lubbert Schreiber
   
  Minnertsga | Jongens a klasse
1. Karel Monfils | Mark Minnesma | Thom Stellingwerf
2. Thomas Dijkstra | Jelmer Miedema | Alwin Boschma
   
   
  Minnertsga | Jongens B klasse
1. Marten Jansen | Marco van Dijk | Jarno Feenstra
2. Jeroen Haarsma | Wesley van der Vaart | Redmer van Netten
3.  
   
  Tytsjerk | schoolmeisjes
1. Ilse Marije van Beem | Lisanne Scharringa | Noa Elzinga
2. Marit Feenstra | Inge Blanke | Eline van Dijkhuizen
3. Hilde Stremler | Marije van der Molen | Marsha Broersma
   
  Herkansing
1. Nina-Claire Wijning | Jeldou Koopmans | Sophie Kroondijk