6 februari 2023

De kaatsuitslagen van 17, 18 en 19 juni 2022

kaatsbal, winnaars

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Makkum | Dames junioren
1.Moniek Lootsma | Inge Blanke | Iris Oosterbaan
2.Iris Jasper | Rixt Blanke | Gerde Lycklama à Nijeholt
3.Annet de Haan | Julia Marthine Rienks | Noa Elzinga
Makkum | Heren junioren
1.Jacob Klaas Dijkstra | Hessel Postma | Gjalt Sjirk de Groot
2.Jasper Jager | Klaas Gerrit Meulenaar | Marten Leijenaar
3.Thom Stellingwerf | Verry van der Meer | Jelmer Miedema
Balk | Dames Hoofklasse del
1.Roelie Kroondijk | Manon Scheepstra | Iris Oosterbaan
2.Anna Dieuwke Dijkstra | Corrie Kroondijk | Marrit Zeinstra
3.Ilse Tuinenga | Hiske Zeinstra | Fiera de Vries
3.Aletta van Popta | Anne Monfils | Sjanet Wijnia
Balk | heren hoofdklasse del
1.Tjisse Steenstra | Kevin Jordi Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Gert-Anne van der Bos | Bauke Dijkstra | Pieter Jan Leijenaar
3.Paul Dijkstra | Taeke Triemstra (bijgeloot) | Hendrik Bouwhuis
Sint Jacobiparochie | Heren Hoofdklasse VF
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra ( Koning)
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
Winsum | Heren Eerste klasse
1.Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan v.d. Velde | Daniël Iseger
2.Jelle Attema | Jelte Visser | Klaas Pier Folkertsma
3.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Martijn Olijnsma
Tytsjerk | Heren tweede klasse
1.Corné Tuinenga | Michel v.d. Veen | Hillebrand Visser
2.Wierd Baarda | Jeroen de Boer | Wessel Hilverda
3.Dennis de Bruin | Robert De Bruin | Keimpe Klaas Dantuma
Sint Jacobiparochie | Dames Hoofdklasse vf
1.Ilse Tuinenga ( koningin) | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Anne-Berber Zeinstra | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
Schingen-Slappeterp | Dames eerste klasse vf
1.Aletta van Popta | Mintje Meintema | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Nicole Hempenius | Leonie van der Graaf | Fenna Zeinstra
3.Julia Marthine Rienks | Foke Jil Bakker | Marije Bodde
Herkansing
1.Inge Jansma | Melissa Hiemstra | Larissa Smink
Easterein | Jongens A klasse
1.Marten Leijenaar | Johan Sipma | Rein Breuker
2.Pieter den Breejen | Jan-Tymen Eisma | Jelmer Foppe Drijfhout
Easterein | Jongens B klasse
1.Tom Dijkstra | Stijn Vincken | Rick Peperkamp
2.Jan Johannes vd Kamp | Sjouke Beimers | Jurre Reitsma
3.Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Stefan Greidanus
3.Jens Kooistra | Niels de Boer | Peter Boersma
Herkansing
1.Johan Cnossen | Menno Johnson | Clive van der Weerdt
Huizum | Meisjes A klasse
1.Senne Idsardi | Lisanne Scharringa | Moniek Lootsma
2.Marscha Broersma | Romy Postma | Inge Blanke
Huizum | Meisjes B klasse
1.Marrit Wielinga | Berber van der Goot
2.Hester Torensma | Yannah Palma
Herkansing
1.Suzanna Allema | Marit Feenstra
2.Selma van der Wal | Monique Postma
Marsum | Schooljongens afdeling
1.Bolsward: Jonathan de Boer | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2.Folsgare: Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
3.Raerd: Sylvan Verhoef | Jelke Veldhuis | Daan Kooistra
3.Tzum: Jelmer Zijlstra | Jorrit Palma | Meindert-Jan Zijlstra
Marsum | Schooljongens Opstap
1.Stef van Steen | Karst Hoekstra | Jurre Dijkstra
2.Tim Hofstra | Jelle Jan Dijkstra | Harmen Zijlstra
3.Sijtse Kloostra | Douwe Palsma | Teun Westgeest
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes afdeling
1.Lollum: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
2.Sint Annaparochie: Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga Sophie Kroondijk | Sophie Kroondijk
3.Dronryp: Maud Hellinga | Linda van der Meer | Marrit Bruinsma
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes opstap
1.Fenna Hoekstra | Wieke Schaap
2.Karina Mollema | Fianne Dijkstra
3.Nina Claire Wijning | Geertje van der Weide
Sint Annaparochie | Pupillenjongens a klasse
1.Melle Talsma ( Achlum) | Roan Luimstra
2.Siete Wassenaar | Allart vd Meer
Sint Annaparochie | Pupillenjongens B klasse
1.Thomas Zeinstra | Ytsen Tassebajof
2.Jorrit Kroondijk | Jannard Sipma
3.Yde Bokma | Renke Jacob Cuperus
Hitzum | Pupillenmeisjes A Klasse
1.Mariska Stegenga | Tessa Westra
2.Manouk Scharringa | Rikst Grypstra
Hitzum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Mare Zijlstra | Maren de Vries
2.Floorke de Boer | Marloes Koops
3.Marit Visser | Elske Kroondijk
3.Dana Marrit Koopmans | Yellina Tilma
Herkansing
1.Sam van der Marel | Sygrid Bosch
2.Anniek de Vries | Silke Hofstra
Jirnsum | Welpenjongens afdeling
1.Witmarsum: Dylano van Coevorden | Jitse Jan Kroondijk
2Sint Jacobiparochie: Daan Wobbes | Alex Boonstra | Imro van der Meer
Jirnsum | Welpenjongens del en Opstap
1.Pieter Meindersma | Imre Kuipers
2.Hylke Tassebajof | Ids Koopal
3.Roy Reuvers
Jirnsum | Welpenmeisjes afdeling
1.Bolsward 1: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra
2.Makkum: Liv Koops | Marrit de Witte
3.Wommels: Evy Wijnia | Alieke de Jong
Jirnsum | Welpen meisjes opstap en Del
1.Marrit Hoekstra | Amarins Krottje
2.Imke Grovenstein | Marije Punter
3.Famke de Lang en Sanne van Dijk

Subscribe To Our Newsletter