Home laatste nieuws De kaatsuitslagen van 17, 18 en 19 juni 2022

De kaatsuitslagen van 17, 18 en 19 juni 2022

457
0
kaatsbal, winnaars

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Makkum | Dames junioren
1.Moniek Lootsma | Inge Blanke | Iris Oosterbaan
2.Iris Jasper | Rixt Blanke | Gerde Lycklama à Nijeholt
3.Annet de Haan | Julia Marthine Rienks | Noa Elzinga
Makkum | Heren junioren
1.Jacob Klaas Dijkstra | Hessel Postma | Gjalt Sjirk de Groot
2.Jasper Jager | Klaas Gerrit Meulenaar | Marten Leijenaar
3.Thom Stellingwerf | Verry van der Meer | Jelmer Miedema
Balk | Dames Hoofklasse del
1.Roelie Kroondijk | Manon Scheepstra | Iris Oosterbaan
2.Anna Dieuwke Dijkstra | Corrie Kroondijk | Marrit Zeinstra
3.Ilse Tuinenga | Hiske Zeinstra | Fiera de Vries
3.Aletta van Popta | Anne Monfils | Sjanet Wijnia
Balk | heren hoofdklasse del
1.Tjisse Steenstra | Kevin Jordi Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Gert-Anne van der Bos | Bauke Dijkstra | Pieter Jan Leijenaar
3.Paul Dijkstra | Taeke Triemstra (bijgeloot) | Hendrik Bouwhuis
Sint Jacobiparochie | Heren Hoofdklasse VF
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra ( Koning)
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
Winsum | Heren Eerste klasse
1.Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan v.d. Velde | Daniël Iseger
2.Jelle Attema | Jelte Visser | Klaas Pier Folkertsma
3.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Martijn Olijnsma
Tytsjerk | Heren tweede klasse
1.Corné Tuinenga | Michel v.d. Veen | Hillebrand Visser
2.Wierd Baarda | Jeroen de Boer | Wessel Hilverda
3.Dennis de Bruin | Robert De Bruin | Keimpe Klaas Dantuma
Sint Jacobiparochie | Dames Hoofdklasse vf
1.Ilse Tuinenga ( koningin) | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Anne-Berber Zeinstra | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
Schingen-Slappeterp | Dames eerste klasse vf
1.Aletta van Popta | Mintje Meintema | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Nicole Hempenius | Leonie van der Graaf | Fenna Zeinstra
3.Julia Marthine Rienks | Foke Jil Bakker | Marije Bodde
Herkansing
1.Inge Jansma | Melissa Hiemstra | Larissa Smink
Easterein | Jongens A klasse
1.Marten Leijenaar | Johan Sipma | Rein Breuker
2.Pieter den Breejen | Jan-Tymen Eisma | Jelmer Foppe Drijfhout
Easterein | Jongens B klasse
1.Tom Dijkstra | Stijn Vincken | Rick Peperkamp
2.Jan Johannes vd Kamp | Sjouke Beimers | Jurre Reitsma
3.Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Stefan Greidanus
3.Jens Kooistra | Niels de Boer | Peter Boersma
Herkansing
1.Johan Cnossen | Menno Johnson | Clive van der Weerdt
Huizum | Meisjes A klasse
1.Senne Idsardi | Lisanne Scharringa | Moniek Lootsma
2.Marscha Broersma | Romy Postma | Inge Blanke
Huizum | Meisjes B klasse
1.Marrit Wielinga | Berber van der Goot
2.Hester Torensma | Yannah Palma
Herkansing
1.Suzanna Allema | Marit Feenstra
2.Selma van der Wal | Monique Postma
Marsum | Schooljongens afdeling
1.Bolsward: Jonathan de Boer | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2.Folsgare: Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
3.Raerd: Sylvan Verhoef | Jelke Veldhuis | Daan Kooistra
3.Tzum: Jelmer Zijlstra | Jorrit Palma | Meindert-Jan Zijlstra
Marsum | Schooljongens Opstap
1.Stef van Steen | Karst Hoekstra | Jurre Dijkstra
2.Tim Hofstra | Jelle Jan Dijkstra | Harmen Zijlstra
3.Sijtse Kloostra | Douwe Palsma | Teun Westgeest
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes afdeling
1.Lollum: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
2.Sint Annaparochie: Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga Sophie Kroondijk | Sophie Kroondijk
3.Dronryp: Maud Hellinga | Linda van der Meer | Marrit Bruinsma
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes opstap
1.Fenna Hoekstra | Wieke Schaap
2.Karina Mollema | Fianne Dijkstra
3.Nina Claire Wijning | Geertje van der Weide
Sint Annaparochie | Pupillenjongens a klasse
1.Melle Talsma ( Achlum) | Roan Luimstra
2.Siete Wassenaar | Allart vd Meer
Sint Annaparochie | Pupillenjongens B klasse
1.Thomas Zeinstra | Ytsen Tassebajof
2.Jorrit Kroondijk | Jannard Sipma
3.Yde Bokma | Renke Jacob Cuperus
Hitzum | Pupillenmeisjes A Klasse
1.Mariska Stegenga | Tessa Westra
2.Manouk Scharringa | Rikst Grypstra
Hitzum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Mare Zijlstra | Maren de Vries
2.Floorke de Boer | Marloes Koops
3.Marit Visser | Elske Kroondijk
3.Dana Marrit Koopmans | Yellina Tilma
Herkansing
1.Sam van der Marel | Sygrid Bosch
2.Anniek de Vries | Silke Hofstra
Jirnsum | Welpenjongens afdeling
1.Witmarsum: Dylano van Coevorden | Jitse Jan Kroondijk
2Sint Jacobiparochie: Daan Wobbes | Alex Boonstra | Imro van der Meer
Jirnsum | Welpenjongens del en Opstap
1.Pieter Meindersma | Imre Kuipers
2.Hylke Tassebajof | Ids Koopal
3.Roy Reuvers
Jirnsum | Welpenmeisjes afdeling
1.Bolsward 1: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra
2.Makkum: Liv Koops | Marrit de Witte
3.Wommels: Evy Wijnia | Alieke de Jong
Jirnsum | Welpen meisjes opstap en Del
1.Marrit Hoekstra | Amarins Krottje
2.Imke Grovenstein | Marije Punter
3.Famke de Lang en Sanne van Dijk