Home laatste nieuws NK Schoolmeisjes 2022: De Loting

NK Schoolmeisjes 2022: De Loting

384
0
Niawier

Vorig jaar won Niawier – Metslawier en Oosternijkerk het NK schoolmeisjes. Dit jaar wordt er in Makkum gekaatst. Op de lijst staan 22 parturen. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur.

1.Exmorra2.Berltsum
3.Sint Anna 14.Arum
5.Makkum6.Reahûs
7.Dronryp 18.Mantgum 1
9.Sint Anna 210.Lollum
11.Morra12.Ee
13.Dronryp 214.Sexbierum
15.Wommels16.Niawier
17.Witmarsum18.Mantgum 2
19.Stiens20.Easterein
21.Goënga22.Bolsward