De Bondspartij 2023 in 54 cijfers

1624
0

In Franeker begint op Pinkstermaandag om 9 uur de Bondspartij 2023. Daarvoor vond eerder deze week al de loting plaats. We zetten wat cijfers voor je op een rijtje.

 • De editie van dit jaar is nummer 125, die daadwerkelijk verkaatst wordt. Een jubileumeditie dus!
 • Er staan 59 parturen op de eerste lijst, dat zijn er 3 meer dan vorig jaar
 • Er doen 48 afdelingen mee aan de Bondspartij
 • Er zijn 176 kaatsende deelnemers; er is 1 afdeling die 2 kaatsers afvaardigt: Sneek
 • Franeker, Morra en Minnertsga leveren de meeste deelnemers: 3 parturen
 • Er wordt de eerste omlopen gekaatst op 2 locaties: it Sjûkelân en de voetbalvelden aan de Hertog van Saxenlaan
 • Op it Sjûkelân liggen 3 perken, op de voetbalvelden zijn er nog 4 velden met 3 perken
 • Dat brengt het totaal aantal perken in de eerste omloop op 15
 • 1 partuur is al zeker van de tweede omloop: Marsum. Als nummer 59 op de eerste lijst heeft het een staand nummer
 • Harlingen won het vaakst: 14 keer. De laatste keer in 1966
 • Leeuwarden en Franeker wonnen elk 10 edities
 • Van de 22 edities in deze eeuw won Minnertsga er 9
 • 2 kaatsers completeren bij winst hun Klavertje 4: Allard Hoekstra (Franeker) en Peter van Zuiden (Bolsward)
 • 2 keer ging de Bondspartij niet door: in de oorlogsjaren 1943 en 1944
 • 1 keer, in 2022, werd de partij halverwege gestaakt
 • Bondsvoorzitter Coos Veltman won de partij 1 keer, in 1986 met Dronryp
 • Minnertsga (2014, 2015, 2016), Harlingen (1947, 1948, 1949 en 1930, 1931, 1932) , Sint Jacobiparochie (1933, 1934, 1935) en Peins (1897, 1898, 1899) wonnen de Bondspartij 3 keer op rij
 • Chris Wassenaar won 7 Bondstitels met Minnertsga. Hij doet dit jaar mee met Minnertsga 3, de nummer 30 op de eerste lijst
 • Hoewel in naam een Nederlands kampioenschap won sinds 1897 slechts 4 keer een vereniging van buiten Fryslân. Die overwinningen komen allemaal Groningen toe (1994, 1995, 1998, 2002)

(kaatsnieuws.com)