Home Verslagen Dames Berltsum winnen in Dronryp

Dames Berltsum winnen in Dronryp

301
0

De dames hadden op donderdag 10 mei 2018 hun kaatstas weer ingepakt om af te reizen naar Dronrijp. Zij waren deze dag te gast op kaatsveld “It Bûtshûs”. V.v.V. Sjirk de Wal organiseert traditioneel getrouw op Hemelsvaartdag een dames afdelingswedstrijd D’Alde Wite partij.

De kaatsvereniging viert dit jaar zijn 125 jarige jubileum en had de arena weer mooi aangekleed. In totaal bestond de lijst uit 21 afdelingen die onder leiding stonden van de heren H. van der Zee en E. van Wier. De eerste omloop werd verkaatst op 2 locaties onder een grijs wolkendek waaruit regen kwam. Ondanks de weersomstandigheden kwamen er toch redelijk wat mensen een kijkje nemen op het kaatsveld wat in het hart van het dorp ligt.

Het werd een mooie kaatsdag met zo nu en dan zeer spannende partij maar weer volop eersten die op de 6-6 beslist dienden te worden. Om 10:00 gaven de scheidsrechters het startsein voor de strijd om de prachtige D’Alde Wite wisseltrofee. Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen diende door te dringen tot de halve finale. Het was eveneens een dag met veel wisselingen op de lijst door blessures en andere oorzaken.

Wjelsryp – Groningen

De afdeling Wjelsrijp (Boukje Scheper, Sandra Hofstra en Tineke Dijkstra)  opende de dag tegen Groningen gevormd door Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. Het werd een leuke strijd waarin diverse eersten op de 6-6 beslist dienden te worden maar het is Anne met haar maten die de bordjes aan elkaar weten te rijgen en uit weten te lopen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs 0-3. De formatie van Wjelsrijp probeert het wel degelijk en kansen op een bordje zij er wel degelijk maar ze moeten wachten tot aan de 0-5 voordat zij eindelijk een bordje weten te bemachtigen. De strijd is dan al gestreden en is het Groningen wat er met de winst vandoor gaat op de 1-5 4-6.

Sexbierum – Grou

In de 2de confrontatie op de eerste lijst staat Sexbierum-Pietersbierum bestaande uit Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries tegenover Grou met Aluca Bouma, Ymkje Yntema en Marije Bodde (vervangster van Marte Altenburg) in de gelederen. Beide formaties gaan goed van start en weten de eerste verkaatste bordjes om en om binnen te halen vanaf de 1-1 weet Anna met haar formatie de touwtjes in handen te nemen een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Ondanks verwoede pogingen van Grou om het tij te keren verschijnt er na de volgende 2 eersten een 5-2 stand aan de telegraaf en lijkt de overwinning binnen handbereik maar Marije, Aluca en Ymkje blijven knokken voor de punten en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen voordat Sexbierum-Pietersbierum de winst veilig weet te stellen op de 5-3 6-4.

Dronryp 2 – Dronryp 1

Ze werden op de voet gevolgd door de clash tussen Dronrijp 2 die aan de opslag begonnen met Inge Jansma, Anke Winkel en Mintje Meintema en Dronrijp 1 bestaande uit Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Het werd een mooie strijd tussen de 2 parturen van de 125 jarige V.v.V. Sjirk de Wal waarin de zussen Jansma ook nog tegenover elkaar stonden. De vliegende start is er voor Dronrijp 1 zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-3. Inge en haar maten proberen het wel degelijk en weten onderweg een bordje te verzilveren. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen waardoor Jeanette met Anouk en Elly als eerste het 4de eerst weten te bereiken. Het verschil is dan weer opgelopen naar de 3 eersten en lijkt de strijd gestreden maar niets blijkt minder waar eerst voor eerst slinkt het verschil via de 2-4 naar zelfs 3-4. Inge weet met Anke en Mintje het belangrijke 7de eerst binnen te halen maar moeten toezien dat het 5de eerst als eerste in handen komt van Dronrijp 1 en zij geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de 2de omloop veilig op de 3-5 4-6.

Easterein – Leeuwarden

De formatie van Easterein 2 kende voor het aanvang van de strijd door blessures nog een totale metamorfose. Corrie Kroondijk verving Marije Hiemstra en doordat Jeska Terpstra bij Easterein 1 afwezig was werd Martine Tiemersma doorgeschoven naar het 1ste team waardoor Selma de Boer haar plek in nam en samen gingen zij met Roelie Kroondijk de strijd aan met de formatie van Leeuwarden (finalist van de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen in Franeker) met Annelien Broersma, Bianca van der Veen en Wiljo Sybrandy. Het begin van de partij was voor het partuur van Annelien zij weten gelijk de leiding te nemen en dit via de 0-1 uit te bouwen naar de 0-2. Langzaam maar zeker krijgen Roelie, Selma en Corrie meer en meer grip op de wedstrijd en zij knokken zich terug in de partij via de 1-2 naar de 2-2. Op dat moment slaat het noodlot toe voor Annelien zij glijd weg aan de opslag en loopt een scheurtje in een spier in het boven been op. Het is te hopen dat het mee valt en dat ze snel weer op de velden te vinden is. Leeuwarden gaat op zoek naar een vervangster en komt uit bij Anne Berber Zeinstra die bij een 2-3 voorsprong betreed. Easterein 2 probeert het nog wel maar zien de afstand tussen de beide formaties oplopen naar de 2-4 en zelfs de 2-5. De strijd lijkt daarmee aan zijn eind te zijn maar niets blijkt minder waar. Roelie, Corrie en Selma bijten zich vast in de partij en knokken zich eerst voor eerst terug in de partij en weten de achterstand bijna volledig weg te werken via de 3-5 naar de 4-5. In het zwaar bevochten laatste eerst komt nog wel de 6-6 aan de telegraaf maar weet Wiljo de winst veilig te stellen met een zitbal.

Marsum – Easterein 1

Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga is deze dag op de eerste lijst in Dronrijp gekoppeld aan Easterein 1 met Sietske Okkema, Martine Tiemersma (vervangster van Jeska Terpstra) en Imke van der Leest.  Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Easterein die goed aan de wedstrijd begonnen en zij weten ondanks verwoede pogingen van Marsum die uit te bouwen via de 0-2 naar 0-3. Easterein lijkt de controle over de partij in handen te hebben maar niets blijkt minder waar want Serena, Lotte en Marije geven de strijd niet op en zij blijven knokken voor elke 2 punten en dat leid vervolgens tot hun eerste en tweede bordje op waardoor de spanning terug is in de partij op de 2-3. Zij slagen er niet in om de balans te herstellen en zien de achterstand weer oplopen via de 2-4 en de 2-5. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog een keer de 6-6 maar is het Imke die de 2de omloop voor hun formatie veiligstelt als zij de boven weet te vinden.

Goënga – Wommels

Goenga met Andrea Kroes en Sanne Hylkema komen op de andere locatie in actie tegen Wommels met Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Wommels won in 2017 D’Alde Wite partij. Het krachtsverschil bleek deze dag te groot te zijn want Wommels plaatst zich voor de 2de lijst door een 1-5 0-6 overwinning te boeken.

Folsgare – Berltsum

Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Feikje Bouwhuis kaatsend voor Folsgare moesten op de eerste omloop gelijk alle registers openen om het de meervoudige winnaar Berlikum (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma) het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Wat Folsgare ook probeert niets lijkend een passend antwoord te zijn want de bordjes gaan een kant op via de 0-1 weet Ilse met haar maten de voorsprong al gauw uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Folsgare slaagt er niet meer in om het tij te kunnen keren en moeten de handdoek werpen op de 0-5 2-6.

Makkum – Bitgum

In de volgende strijd staat de afdeling Makkum met Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra tegenover Beetgum met Wendy de Vries, Corina de Vries en Mariska Hoogland. In deze onderlinge strijd is het de formatie van Beetgum die aan het langste eind weet te trekken op de 2-5 4-6.

Huizum – Franeker

Een mooie strijd op papier is die tussen Huizum met Anna Dieuwke Dijkstra (vervangster van Marije van der Meer), Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra en de afdeling Franeker met Nicole Hempenius, Maaike Osinga en Iris van der Veen. Beide formatie houden elkaar aan het begin gelijkmatig in balans maar zien Huizum als eerste het 3de bordje bereiken. Het partuur van Nicole probeert het nog wel maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-2 6-4.

Mantgum – Stiens

Vreemdste situatie van de dag is de strijd tussen Mantgum met Amarins de Groot en Jennie Terpstra en Stiens met Esmee Groot, Jannica van der Ploeg en Melissa Rianne Hiemstra. Voordat er een bal is geslagen is de strijd al gestreden. Jannica moet zich geblesseerd afmelden waardoor een van de opslagsters vervalt binnen het afdelingspartuur waardoor Stiens zich genoodzaakt ziet om zich terug te trekken waardoor Mantgum met 5-0 6-0 wint en daarmee staan zij door een vrije doorgang op de 2de omloop al op de 3de lijst van deze 2018 editie van D’Alde Wite Partij.

Minnertsga- Groningen

Nelie Steenstra, Lusanne Klaver en Simona Koostra kaatsend voor Minnertsga hadden op de eerste lijst een staand nummer en mochten het in de eerste partij van de 2de omloop gaan opnemen tegen Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. De eerste verkaatste eersten worden door Anne en haar maten aan elkaar geregen en zo lopen zij ondanks het hevige verzet van Minnertsga uit via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Het krachtsverschil blijkt in deze confrontatie te groot te zijn want wat Nelie, Lusanne en Simona ook proberen zij moeten wachten tot een 0-5 achterstand voordat er eindelijk een bordje aan hun zijde van telegraaf komt te hangen. In het laatste nog zwaar bevochten eerst loodst Hiske hun partuur naar de 3de lijst als zij de boven weet te vinden op de 1-5 6-6.

Sexbierum – Dronryp 1

Sexbierum-Pieterbierum met Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries staan in hun 2de partij van de dag tegenover het thuis spelende Dronrijp 1 met Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Het werd een mooie strijd waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagd blijken te zijn nadat de eerste 2 verkaatste eersten om en om zijn verschenen slaagt geen van beide er in om een definitief gaatje te slaan waardoor de balans in de partij blijft op de 2-2 en zelfs de 3-3. Langzaam maar zeker weet Anna met haar maten het initiatief over te nemen en zij weten het belangrijke zevende eerst aan hun totaal toe te voegen. Jeanette, Anouk en Elly geven de strijd niet op en gaan op jacht naar hun 4de eerst maar zien het 5de bordje verschijnen aan de zijde van Sexbierum-Pietersbierum. Het verschil is daarmee opgelopen naar 2 eersten en dit laat het partuur van Anna niet meer uit handen glippen en zij gaan naar de 3de omloop met een 5-3 6-2 overwinning.

Leeuwarden – Easterein

De 2de omloop van deze editie van de A’lde Wite partij leverde prachtige confrontaties op. Leeuwarden betreedt vervolgens de arena met Anne Berber Zeinstra, Bianca van der Veen en Wiljo Sybrandy en zij gaan de strijd aan met het partuur van Easterein (Sietske Okkema, Martine Tiemersma en Imke van der Leest) voor een plekje op de 3de omloop. De vliegende start is er voor Easterein zij weten gelijk een gaatje te slaan nadat zij het openingseerst hebben weten te bemachtigen. Het verschil loopt op naar de 0-3 en er lijkt niets aan de hand te zijn voor Easterein zij weten het verschil van 3 eersten te handhaven ondanks dat Anne Berber, Bianca en  Wiljo hun eerste bordje aan de telegraaf hebben. Vanaf de 1-4 lijkt Sietske met Martine en Imke langzaam maar zeker de grip op de wedstrijd kwijt te raken. De spanning keert terug in de wedstrijd als eerst voor eerst de voorsprong in rook opgaat. De formatie van Anne Berber blijft er in geloven en knokt zich weer langszij op de 4-4. Alles wordt vervolgens door beide afdelingen uit de kast gehaald om de 3de omloop te halen. Het is Wiljo die uiteindelijk het slot akkoord heeft in deze partij zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 5-4 6-4 en daarmee gaat Leeuwarden als nog verder deze dag ondanks de grote achterstand.

Wommels – Berltsum

Klapper op de 2de omloop was de strijd tussen Wommels met in de gelederen Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum en meervoudig winnaar in Dronrijp het afdelingspartuur van Berlikum bestaande uit Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Het eerste verkaatste eerst komt aan de zijde van partuur Berlikum te hangen en zij nemen daarmee de leiding. Wommels probeert gelijk aan te sluiten maar zien ook het 2de eerst op rij naar Berlikum gaan. Het werd een prachtige strijd tussen beide want het is Anna Brecht die de spanning terug weet te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-2 6-6. De telegraaf keert weer terug in balans op de 2-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten om en om verschijnen ze via de 3-2 naar de 3-3. Een belangrijk moment is op de 3-3 6-6 als Anna Brecht de bal naar het perk brengt en deze door Leonie retour wordt gezonden naar de boven. Martzen lijkt deze bal te kunnen keren maar hij glipt haar door de vingers waardoor het belangrijke zevende eerst in handen komt van Berlikum. In het daarop verkaatste eerst is daar weer de 6-6 maar ditmaal is het Wommels wat het bordje weet te verzilveren. Zij slagen er echter niet in om te voorkomen dat Ilse, Leonie en Harmke als eerste het 5de eerst weten te bereiken. De strijd is verre van gestreden want wederom zet Anna Brecht hun partuur op gelijke hoogte met een zitbal op de 4-5 6-4. In het laatste eerst lijken de beste papieren voor Wommels als zij een 5-5 6-2 voorsprong nemen. Berlikum weigert de handdoek te werpen en knokt terug tot aan de volle telegraaf de 5-5 6-6. Op deze stand mag Ilse de bal naar het perk sturen en zij doet dat op zo’n wijze dat zij Sjanet en Martzen kansloos laat en een zitbal weet te plaatsen.

Bitgum – Huizum

Als laatste op de 2de omloop betrad Wendy de Vries samen met Corina de Vries en Mariska Hoogland de arena kaatsend voor Beetgum stonden zij tegen over Anna Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra van  Huizum. Ondanks dat Beetgum alles uit de kast haalde om het Huizum moeilijk te maken en er zeker kansen waren op een bordje moesten zij wachten tot de 0-3 voordat het eindelijk raak was. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn en Anna Dieuwke en haar maten weten als laatste de 3de lijst te bereiken door een 1-5 0-6 winst te boeken.

Mantgum – Groningen

De overgebleven formaties op de 3de lijst gingen onderling uitmaken wie er deze dag met een prijs naar huis zou gaan. De winnaars plaatsen zich voor de ½ finale van deze 2018 editie van de A’lde Wite Partij in Dronrijp bij de 125 jarige V.v.V. Sjirk de Wal en zijn verzekerd van een prijs. Mantgum met Amarins de Groot en Jennie Terpstra kwamen voor het eerst in actie deze dag en kwamen tegenover Groningen te staan met Anne Monfils, Hiske en Marrit Zeinstra. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Anne en haar maten laten er geen gras overgroeien en weten gelijk uit te lopen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Amarins en Jennie proberen het wel degelijk maar slagen er niet in om grip op de wedstrijd te krijgen waardoor de eersten door Groningen aan elkaar geregen worden via de 0-4 naar de 0-5. Eindelijk is daar nog een eerst voor Mantgum maar het is Groningen die als eerste de halve finale weet te bereiken door goed werk van Anne als zij de kaats weet te behouden op de 1-5 0-6.

Sexbierum – Leeuwarden

Het partuur van Sexbierum-Pietersbierum Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries maken er een prachtige strijd van tegen Leeuwarden met Anne Berber Zeinstra, Bianca van der Veen en Wiljo Sybrandy. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Leeuwarden als Anna het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens gelijk los te barsten want in het daarop verkaatste eerst is daar de 6-6 met een prachtige zitbal weet Fiera de strijd weer in balans te brengen. De spanning blijft in de verkaatste eersten want voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 als ditmaal Wiljo de bal buiten de perklijnen plaatst is daar de 2-1 voor Sexbierum-Pietersbierum. Door goed werk in het tussen spel van Anne Berber zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 2-1 4-6 is de balans voor de 2de keer terug. Vanaf dat moment lijkt Sexbierum-Pietersbierum even de touwtjes in handen te nemen als zij de leiding nemen door een prachtige uithaal van Fiera op de 2-2 6-4. Leeuwarden lijkt even geen antwoord te kunnen vinden en zien het verschil verder oplopen door dat Anna het perk van Bianca en Wiljo tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-2 6-4. De strijd is echter verre van gestreden en het is Wiljo die de spanning terug brengt als zij de kaats als nog weet te passeren wanneer Bianca mis tast in het voorperk en zij na de stuit de bal zoveel snelheid mee kan geven dat deze voorbij de kaats vliegt op de 4-2 2-6. De balans keert zelfs terug in de wedstrijd wanneer Leeuwarden de kaats weet te behouden op de 4-3 4-6. De beste papieren voor de ½ finale komen in handen van Anne Berber, Bianca en Wiljo als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Zij komen zelfs op een wedstrijd punt 4-5 6-6 maar als Wiljo de bal vanaf de boven over de kwaadlijn stuurt is daar de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen. Het wordt er een met alles aan de hang. Door goed opslag werk weet Sexbierum-Pietersbierum Wiljo tot een kwaadslag te dwingen op de 5-5 6-6 en daarmee stellen zij misschien wel verrassend de ½ finale veilig. In de laatste wedstrijd op de 3de lijst staat veel op het spel de winnaar heeft een vrije door gang in de halve finale en is gelijk de eerste finalist van deze 2018 editie van de A’lde Wite Partij.

Berltsum – Huizum

Het werd een prachtig affiche Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma begonnen voor Berlikum aan de opslag en zij moesten aan de bak tegen de winnaars van de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen Huizum. Anna Dieuwke Dijkstra verdedigde deze dag samen met Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra de kleuren van Huizum. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Anna Dieuwke en haar maten. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want in het 2de verkaatste eerst is daar gelijk de eerste 6-6 van deze partij. Met een prachtige zitbal op de 0-1 6-6 vergroot Nynke de voorsprong. De spanning keert terug in de partij wanneer Leonie het eerste bordje voor Berlikum verzilverd als zij de bal retourneert tot voor de kaats op 0-2 6-4. In een zwaar bevochten eerst verschijnt voor de 2de keer de 6-6 maar als Nynke ditmaal het vizier niet op scherp heeft staan komt Berlikum langszij. Ilse, Leonie en Harmke slagen er niet in om de leiding over te nemen maar zien het 3de eerst als eerste gaan naar Huizum door een kwaadslag van Harmke op de 2-2 2-6. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte toe maar Huizum lijkt een gaatje te slaan als er op de 2-3 6-6 een kleine kaats ligt maar het bordje wordt verzilverd door Harmke zij weet de bal voor de kaats te keren en hun 3de eerst te verzilveren. Het belangrijke 7de eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Harmke die het weet binnen te slepen en Berlikum op een 4-3 voorsprong weet te zetten op de 3-3 6-2 passeert zij de kaats. De strijd is er niet minder om want weer dient een bordje op de 6-6 te worden beslist maar door fantastisch uitslag werk van Leonie zij schikt goed onder de bal en laat deze over de boven vliegen. Deze 5-3 achterstand komt Huizum niet meer te boven en het eerste finale ticket deze dag gaat naar Berlikum als Harmke de laatste twee punten weet te bemachtigen met een zitbal op de 5-3 6-2.

Groningen – Sexbierum

Wie er beslag ging leggen op het 2de finale ticket moest gaan blijken uit de halve finale tussen Groningen met Anne Monfils, Hiske en Marrit Zeinstra en de formatie van Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries. Groningen gaat goed van start en weten dankzij een prachtig uithaal van Marrit op de 6-2 het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Sexbierum-Pietersbierum probeert het wel degelijk maar zien al snel tegen een 2-0 achterstand aan als ditmaal de Anna Ennema het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 1-0 6-4. Het blijft eenrichting verkeer want het volgende eerst wordt beslist op de 6-0 en verzilverd door Marrit met een zitbal daarmee loopt het verschil op naar de 3-0. Wat Anna, Hendrieke en Fiera ook proberen niets lijkt hun kant op te vallen waardoor Groningen eersten blijft binnen halen. Het is wederom Marrit zij staat deze maal op de goede plek en keert de bal voor de kaats op de 3-0 6-4. De strijd is gestreden als voor de 5de keer op rij het bordje richting Groningen gaat door goed werk van Anne Monfils in het tussen spel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-0 6-2. Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries blijven op een 3de prijs staan want Groningen pakt het 2de finale ticket door de 5-0 6-2 overwinning.

Berltsum – Groningen

In de finale van deze 2018 editie van A’lde Wite Partij bij V.v.V. Sjirk de Wal staat Berlikum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma tegen over Groningen met Anne Monfils, Hiske en Marrit Zeinstra. Nadat het Fries volkslied is gespeeld gaat de finale los en het werd een mooi slot van deze hemelvaartsdag de 10de mei 2018. Het is Anne die de wedstrijd open weet te breken als zij het perk van Leonie en Harmke met lege handen achterlaat op de 4-6. De balans keert echter al weer snel terug wanneer ditmaal Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 0-1 6-2. De strijd lijkt dan echt op gang te komen als voor de eerste keer daar de 6-6 verschijnt met een prachtig uithaal weet Leonie de boven te vinden en daarmee Berlikum op de 2-1 te zetten. Zij kunnen niet lang van deze voorsprong genieten want Marrit trekt de stand weer gelijk door de bal voor de kaats te keren op de 2-1 6-2. Het blijft een prachtige strijd met volop spanning in de verkaatste eersten en stuivertje wisselen met het op voorsprong komen. Als Harmke er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-6 nemen zij weer de leiding. Voor de 3de keer in deze finale keert het evenwicht terug in de wedstrijd door ditmaal Ilse als zij het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 3-2 2-6. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Marrit die het weet te verzilveren met een bovenslag op de 3-3 4-6. Anne, Hiske en Marrit slagen er niet in om dit vast te houden en zien de balans weer terug keren door goed opslag werk van Ilse zij behoud de kaats op de 3-4 6-0. Het zal op de laatste te verkaatsen eersten aan komen met een prachtige bovenslag weet Harmke Berlikum als eerste aan het 5de bordje te helpen op de 4-4 6-2. Anne, Hiske en Marrit proberen het nog wel maar het is Ilse die het slot akkoord heeft deze kaatsdag in Dronrijp als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-2 en daarmee gaat de winst van deze 2018 editie van D’Alde Wite partij naar Berlikum.

Uitslag Dronrijp:

1e prijs:

Berltsum               (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma)

2e prijs:

Groningen           (Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra)

3e prijs:

Sexbierum-Pietersbierum             (Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries)

 

Verslag en foto’s Henk Hempenius