Home Verslagen Kransen tijdens eerste vf voor Jildou, Martine en Jennie

Kransen tijdens eerste vf voor Jildou, Martine en Jennie

306
0

De prachtige groene grasmat op sportpark “De Skoalleseize” te Easterein vormde op zondag 6 mei 2018 het decor waar zowel de dames hoofdklas en eerste klas in actie kwamen voor hun eerste vrije formatie van het seizoen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Easterein”. Onder prachtige weersomstandigheden met een zonnetje hoog aan de lucht en een lekker temperatuurtje betraden in totaal 21 formaties de arena verdeeld over de twee categorieën.

Bij de hoofdklas die onder leiding stond van D. Wierstra betraden in totaal 8 partuur de groene mat. De dames eerste klas stond onder leiding van 2 clubscheidsrechters en hier kruisten 13 partuur met elkaar de degens om de fel begeerde kransen.  De eerste ballen werden om klokslag 11:00 door de opslagsters richting de perken gestuurd. Kaatsvereniging Easterein had weer alle registers open getrokken zo lagen er maar liefst 3 velden op de dames te wachten waardoor ook de hele eerste omloop bij de dames eerste klas in een keer los kon.

Het werd een prachtige kaatsdag bij de dames eerste klas waarin de onderlinge confrontaties veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. De dames eerste klas betraden minimaal 2 keer de mooie grasmat want er was een herkansing aan deze eerste vrije formatie van het seizoen gekoppeld. Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de halve finales. Het betekende dat er eerst 2 omlopen gewonnen moesten worden.

Annet de Haan – Sjoukje Stuiver

Annet de Haan weet samen met Jeska Terpstra en Selma van der Molen deze route als eerst succes vol af te ronden. In hun eerste partij van de dag stonden zij tegenover Sjoukje Stuiver, Anneke Smid en Hester Bruinsma. Beide parturen gingen goed uit de startblokken want zij gaven elkaar aan het begin geen duimbreedte ruimte en haalden om en om een bordje binnen. Langzaam maar zeker weet Sjoukje met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken in deze partij en als eerste het 2de bordje te bemachtigen. Partuur Annet lijkt even geen passend antwoord te kunnen vinden ondanks verwoede pogingen om langs zij te komen. Het verschil loopt vervolgens verder op naar de 1-3. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en keert de spanning terug als Annet samen met haar maten de achterstand eerst voor eerst weet weg te werken. Nadat de telegraaf weer in balans is gekomen op de 3-3 ontstaat er een prachtige strijd waarin beide elkaar niets toegeven en om en om een eerst aan hun totaal weten toe te voegen tot aan de 4-4. Het zijn uiteindelijk als nog Annet, Jeska en Selma die de 2de omloop veilig stellen als zij de winst pakken op de 4-5 0-6. Door een vrije doorgang op de 2de omloop dankzij een staand nummer plaatsen zij zich als eerste voor de halve finale Easterein.

Akkelyna de Haan – Andrea Kroes

De tegenstand in de halve finale wordt gevormd door Akkelyna de Haan, Corina de Vries en Hendrieke van der Schoot. Zij kwamen pas op de 2de lijst in actie aangezien zij nummer 13 hadden geloot op de eerste lijst en daarmee een vrije doorgang hadden door een staand nummer. Zij kwamen voor het eerst in actie tegen de formatie van Andrea Kroes, Ymkje Yntema en Aluca Bouma. De formatie van Andrea moest er op de eerste lijst al had voor knokken want zij kwamen maar liefst 0-3 achter te staan tegen Amarins de Groot, Jannica van der Ploeg en Fenna Kramer. Nadat ze er in waren geslaagd om de telegraaf weer in evenwicht te brengen kwamen de beste papieren wederom bij partuur Amarins te liggen als zij een 3-4 voorsprong nemen. Andrea, Ymkje en Aluca geven de strijd niet op en weten ook het 4de eerst te bereiken waarna zij weten door te drukken en de winst binnen slepen op de 5-4 6-6 als Aluca de kaats weet te passeren. Het beloofd dus een mooie strijd te gaan worden tussen de formaties van Akkelyna en die van Andrea. Niets bleek minder waar want Akkelyna en haar maten schieten uit de startblokken en slagen er in om gelijk toe te slaan en nadat zij het openingseerst hebben weten te bemachtigen weten zij de voorsprong uit te bouwen via de 2-0  naar de 3-0. Andrea, Ymkje en Aluca proberen uit alle macht  het tij te keren en de aansluiting te herstellen maar ze zien al hun pogingen daartoe in rook opgaan en de achterstand verder oplopen via de 3-0 naar zelfs de 4-0. Akkelyna heeft samen met Corina en Hendrieke de touwtjes stevig in handen dat zij niet echt meer in de problemen komen en als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Even lijkt het er op dat als nog Andrea samen met haar maten de achtervolging in weet te zetten als zij hun eerste eerst weten te verzilveren maar het mag niet baten want het doek valt voor hun als nog op de 5-1 6-4 als het perk van Ymkje en Aluca de bal niet goed verwerkt en deze over de kwaad vliegt. Zo zijn de eerste 2 halve finalisten bij de dames eerste klas bekend die gaan strijden om een van de finale tickets.

Jeanette Jansma – Anne Berber Zeinstra

De vraag die dan nog beantwoord moet worden is wie volgt en slaagt er in om ook door te dringen tot de laatste 4. Het eerste partuur die er eveneens  in slaagt om deze missie succesvol af te ronden bestaat uit opslagster Jeanette Jansma die een vrije formatie vormt met Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Zij openden hun vrije formatie seizoen met de strijd tegen het tweetal Anne Berber Zeinstra en Lotte Delgrosso. Het beloofde desondanks een mooie strijd te gaan worden als beide parturen goed aan het seizoen beginnen en elkaar niets toe geven aan het begin van de partij. De eerste verkaatste bordjes in deze confrontatie verschijnen om en om aan de telegraaf. Vanaf dat moment weet Jeanette met haar maten de leiding te nemen en als eerste een bordje voorsprong te nemen. Anne Berber en Lotte proberen het wel degelijk om de aansluiting te behouden maar zien het verschil beetje voor beetje oplopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Is de strijd dan gestreden? Nee want de beide dames geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten de spanning terug te brengen via de 5-2 wordt het uiteindelijk nog 5-3 maar het is Sigrid die de 2de lijst veilig weet te stellen met passeerslag van de kaats.

Serena Hovenga – Nicole Hempenius

Op de 2de lijst werd de tegenstand gevormd door Serena Hovenga, Simona Kootstra en Maaike Joostema (vervangster van Hiske Zeinstra). Serena en haar maten hadden al een zware partij achter de rug. Zij moesten voluit tegen Nicole Hempenius, Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra. In een prachtige partij werd alles uit de kast gehaald en bleef de balans gehandhaafd via de 1-1 naar de   2-2 en zelfs de 3-3. Het lijkt er vervolgens op dat Nicole met haar maten als nog aan het langste eind lijken te trekken als zij het belangrijke 7de eerst weten te bemachtigen en zelfs een 3-5 voorsprong weten te nemen. Serena denkt daar met haar maten heel anders over en knokken voor elke 2 punten waardoor het verschil terug loopt van 3-5 via de 4-5 naar zelfs 5-5. Het laatste eerst moet de beslissing gaan brengen in deze partij.  De winst komt uiteindelijk op 5-5 6-2 als nog in handen van partuur Serena die vervolgens in actie komt tegen de formatie van Jeanette Jansma.

Jeannete Jansma – Serena Hovenga

De vliegende start is er voor Jeanette, Sigrid en Marije als zij gelijk het initiatief weten te nemen en via de 1-0 een gaatje te slaan naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens op gang te komen als ook Serena met haar partuur een bordje aan de telegraaf weet te hangen. Het evenwicht keert echter niet terug in de partij sterker nog het verschil loopt weer op via de 3-1 naar de 4-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn maar Serena, Simona en Maaike slagen er in om het tij in hun voordeel te doen kantelen waardoor de telegraaf eerst voor eerst meer en meer in balans komt via de 4-2 naar de 4-3. Het binnenhalen van het belangrijke zevende eerst leid er echter niet toe dat de strijd weer in balans komt want de formatie van Jeanette weet als eerste het 5de bordje te bereiken en zij geven dit niet meer uit handen waardoor zij er met het 3de halve finale ticket vandoor gaan op de 5-3 6-4.

Jildou Sweering – Martine Tiemersma

Er is dan nog een ticket te verdelen en het is Jildou Sweering die met Martine Tiemersma en  Jennie Terpstra die aan het langste eind trekken en zich als laatste plaatsen voor de ½ finale van deze eerste vrije formatie van het seizoen. Zij stonden op de eerste omloop tegenover Everdyna de Haan, Baukje Terpstra en Sanne Hylkema. Het begin van de partij was duidelijk voor Jildou en haar maten die goed van start gaan en ondanks diverse pogingen van partuur Everdyna om de partij in hun voordeel te kantelen ontstaat er al snel een gaatje wat oploopt via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Jildou laat er met haar maten geen gras overgroeien en weten elke keer op het goede moment toe te slaan waardoor het verschil verder oploopt naar de 4-0 en zelfs de 5-0. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer alles uit de kast gehaald door beide parturen en dat leid nog tot een 6-6 maar Jildou, Martine en Jennie stellen de winst veilig en gaan naar de 2e lijst.

Jildou Sweering – Sietske Okkema

Zij betraden de arena tegen Sietske Okkema (vervangster van Wybrig Bakker), Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. Het eerste verkaatste eerst in deze confrontatie komt aan de zijde van partuur Jildou te hangen. Ondanks dat Sietske met haar maten probeert aan te sluiten loopt de achterstand op via de 2-0 naar de 3-0. Jildou lijkt met haar maten Martine en Jennie de touwtjes in handen te hebben maar zij zien vervolgens de voorsprong slinken tot aan de 3-1. De spanning keert echter niet terug in de partij ondanks verwoede pogingen en kansen voor Sietske, Mintje en Ineke. Zij moeten toe zien dat Jildou en haar maten niet echt meer in de problemen komen en als laatste naar de ½ finale in Easterein gaan door een 5-1 6-4 winst als het perk van Martine en Jennie de kaats weet te passeren.

Annet de Haan – Akkelyna de Haan

De strijd om de eerste finale tickets bij deze eerste klas vrije formatie gaat onder andere tussen Annet de Haan die een formatie vormt met Jeska Terpstra en Selma van der Molen en het partuur van Akkelyna de Haan, Corina de Vries en Hendrieke van der Schoot. Wat Annet en haar maten ook proberen en kansen zijn er zeker maar partuur Akkelyna weet elke keer op het juiste moment toe te slaan en gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 en 0-2. De touwtjes blijven echter in handen van Akkelyna en haar maten die de eersten aan elkaar weten te rijgen via de 0-3 naar 0-4. De strijd blijkt echter verre van gestreden want Annet denkt daar samen met haar partuur anders over en weten eindelijk een bordje aan de telegraaf te hangen. Van een inhaal race zal echter geen sprake meer zijn want Akkelyna, Corina en Hendrieke gooien de deur in het slot op de 1-5 4-6 en stellen daarmee de finale veilig.

Jeanette Jansma – Jildou Sweering

De tegenstandsters moeten komen uit de andere halve finale waarin Jeanette Jansma het samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga opneemt tegen Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Dit beloofde een mooie strijd te gaan worden als beide formaties goed aan de partij beginnen en elkaar niets toe geven en om en om een bordje weten te verzilveren. Het evenwicht blijft in deze partij tot aan de 1-1. Het is Jildou die met haar maten daarna de leiding in handen weten te nemen en uitlopen via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Jeanette geeft de strijd niet op en weigert de handdoek te werpen en knokken zich terug tot 2-3. Zij slagen er echter niet in om de balans te doen herstellen en zien Jildou, Martine en Jennie de draad weer op pakken en de voorsprong weer uitbouwen naar de 2-4 en zelfs de 2-5. De strijd is dan gestreden want het is Martine die het ticket weet te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-5 2-6.

Akkelyna de Haan – Jildou Sweering

De finale bij de dames eerste klas op deze zonnige dag in Easterein op sportpark “De Skoalleseize” gaat tussen Akkelyna de Haan, Corina de Vries en Hendrieke van der Schoot en het partuur van Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Akkelyna die een bliksemstart hebben als zij de voorsprong daarna snel weten te verdubbelen door goed werk van Hendrieke zij weet de boven te vinden op de 1-0 6-4. De strijd barst vervolgens in alle hevigheid los want gelijk in het 3de bordje is daar de eerste 6-6 van deze finale. De spanning wordt terug gebracht door Jildou als zij de bal voor de kaats weet te keren en daarmee hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte wat leid tot de 2de 6-6 op rij en wederom is het Jildou die het eerst weet te bemachtigen als zij ditmaal een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 6-6. Akkelyna, Corina en Hendrieke blijven knokken voor de punten en weten weer de leiding te nemen als ditmaal Corina een bordje verzilverd door de bal tot in het perk te retourneren. Op de 2-2 6-2. Beide formatie geven elkaar geen duimbreedte meer toe en dankzij Jennie zij weet de boven te vinden op de 3-2 2-6 is de balans weer terug in de partij. Het belangrijke 7de eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en door goed werk van Martine in het tussen spel zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren op de 3-3 4-6 en daarmee nemen zij de leiding over. Het lijkt het breek punt te gaan worden want het 5de eerst wordt vervolgens door Jildou aan hun totaal toegevoegd als zij het perk van Hendrieke en Corina met lege handen achter laat op de 3-4 4-6. De winst en de eerste kransen lijken binnen hand bereik maar Akkelyna weigert met haar maten de strijd te staken en knokken zich terug naar de 4-5 door goed werk van Akkelyna zij keert de bal voor de kaats op de 3-5 6-4. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer alles uit de kast gehaald en dit dient op de 6-6 te worden beslist. Met een prachtige passeerslag van de kaats weet Jennie de eerste kransen bij de dames eerste klas van dit seizoen veilig te stellen op de 4-5 6-6.

De dames eerste klas kwam minimaal 2 keer in actie deze prachtige kaatsdag in Easterein want er was een herkansing. Het werd een prachtige strijd met veel spanning in de partijen vooral op de 2de omloop in de herkansing. Amarins de Groot wint samen met Jannica van der Poeg en Fenna Kramer in een mooie strijd van Anna Berber Zeinstra en Lotte Delgrosso. De eersten worden om en om binnen gehaald waardoor het evenwicht blijft gehandhaafd tot aan de 2-2 vanaf dat moment weten Anna Berber en Lotte de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen naar de 2-4. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden en zij zien de balans terug keren op de 4-4. Nadat de volgende eersten gelijkmatig zijn verdeeld valt de beslissing in het laatste te verkaatsen eerst. Amarins, Jannica en Fenna winnen de partij op 5-5 6-4. Nicole Hempenius staat met Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra tegenover Boukje Houtsma, Margriet Miedema en Hesther de Boer. Nadat de eerste bordjes gelijkmatig zijn verdeeld neemt partuur Boukje de leiding en weet eerst voor eerst weg te lopen. Het verschil loopt via de 1-1 op naar de 1-4. De strijd is echter verre van gestreden want Nicole weet met haar maten de achtervolging in te zetten en ze knabbelen eerst voor eerst van de achterstand tot dat ook zij het 4de eerst weten te bereiken. Boukje, Margriet en Hesther zijn de grip op de wedstrijd kwijt en moeten de handdoek werpen op de 5-4 6-0. Sjoukje Stuiver, Anneke Smid en Hester Bruinsma zien een 3-0 voorsprong in rook opgaan tegen Everdyna de Haan, Baukje Terpstra en Sanne Hylkema. De spanning is daarmee  volledig terug in de partij. Het belangrijke zevende eerst komt daarna in handen van Sjoukje en haar maten en dit keer laten zij de voorsprong niet meer uit handen glippen en plaatsen zich via 5-3 6-4 als eerste voor de finale van de herkansing dankzij een staand nummer in de halve finale.

De finale in de herkansing ging tussen Sjoukje Stuiver, Anneke Smid en Hester Bruinsma en de formatie van Nicole Hempenius, Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra. Nicole en haar maten weten in een mooie halve finale te winnen met 5-4 6-2 van Amarins de Groot, Mintje Meintema (vervangster van geblesseerde Jannica van der Ploeg) en Fenna Kramer. De finale kende het volgende verloop. Het is Nicole die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats met haar opslag weet te behouden op de 2-6. Het verschil loopt al snel daarna op naar de 0-2 als het vizier van Anneke niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 0-1 4-6. Sjoukje en haar maten proberen het tij te keren maar Nicole, Anke en Melissa Rianne weten de voorsprong verder uit te bouwen door een prachtige zitbal van Nicole op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want het verschil blijft oplopen ditmaal weet Anke een eerst aan het totaal toe te voegen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-3 4-6. Het is Sjoukje die haar partuur op de telegraaf zet als zij in het tussen spel de bal voor de kaatst weet te keren op de 0-4 6-4. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten wanneer voor het eerst een 6-6 verschijnt. Als de bal van Sjoukje buiten het perk beland is het vijfde eerst voor partuur Nicole en zij geven dit niet meer uithanden. In een zwaar bevochten eerst heeft Sjoukje weer het laatste woord en het vizier niet op scherp staan waardoor de bal weer buiten de perklijnen beland. Zo komt er een einde aan een mooie kaatsdag in Easterein met de volgende uitslag tot het gevolg:

Uitslag Dames eerste klas:

1e prijs:

Jildou Sweering                                 Folsgare

Martine Tiemersma                           Easterein

Jennie Terpstra                                  Mantgum

 

2e prijs:

Akkelyna de Haan                               Wier

Corina de Vries                                     Beetgum

Hendrieke van der Schoot             Harlingen

 

3e prijs:

Annet de Haan                                      St. Annaparochie

Jeska Terpstra                                       Easterein

Selma van der Molen                        Witmarsum

 

3e prijs:

Jeanette Jansma                                  Dronrijp

Sigrid de Jong                      Blauwhuis

Marije Hellinga                                    Marsum

 

1e prijs Herkansing:

Nicole Hempenius                             Ried

Anke Winkel                         Dronrijp

Melissa Rianne Hiemstra                Stiens

 

2e prijs Herkansing:

Sjoukje Stuiver                                     Witmarsum

Anneke Smid                                         Witmarsum

Hester Bruinsma                                 Wommels

 

Verslag en foto’s Henk Hempenius