Home Verslagen Berltsum wint generale voor dames NK

Berltsum wint generale voor dames NK

320
0

Sportcomplex “De Waaie” thuis basis voor kaatsvereniging “Drie Spul is Ut/ St. Anna” vormde op zondag 11 juni 2017 de locatie waar de dames hoofdklas met elkaar de degens gingen kruisen. Onder prachtige weersomstandigheden maar met een stevig wind betraden in totaal 17 afdelingen de arena. Het is deze dag de generale repetitie want het is de laatste kans om te zien hoe men er voor staat richting het Nederlands Kampioenschap wat met rasse schreden dichterbij komt. Dit jaar reizen de dames op zaterdag 24 juni af naar Wjelsrijp.

De leiding was deze dag op sportcomplex “De Waaie” in handen van Leendert van Wieren en hij gaf om 10:00 het startsein aan de dames dat de strijd om de kransen kon gaan beginnen. Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de halve finale.

Grou – Marsum

Het is Nynke Sinnema die samen met Ymkje Yntema en Marte Altenburg voor kaatsvereniging It Wetterlan uit Grou er in slaagt om deze missie met succes af te ronden. Zij begonnen deze dag tegen Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga. Nynke en haar maten kenden een vliegende start en weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De formatie van Serena probeerde het wel degelijk maar slaagden er niet in om een echte vuist te maken en zagen vervolgens de achterstand verder oplopen via de 3-0 naar de 4-0. Er kwamen nog wel kleine kansen op een bordje maar daar bleef het bij. Grou kwam niet echt in de problemen en stelde de winst veilig op de 5-0 6-0 als Marte de boven weet te vinden.

Grou – Wommels

Op de tweede lijst kwamen zij tegenover Wommels met Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia te staan. De start was duidelijk voor partuur Anna-Brecht zij namen gelijk het initiatief en weten na het openingseerst een gaatje te slaan via de 0-2 naar de 0-3. Langzaam maar zeker komt de formatie van Nynke dichter en dichter bij. Zij slagen de afstand tussen Grou en Wommels kleiner te maken via de 1-3 naar de 2-3. De partij wordt dan even stil gelegd omdat Martzen Deinum het erg benauwd heeft na een kleine rustpauze zet zij de strijd voort maar weten Nynke, Ymkje en Marte langszij te komen op de 3-3. Anna-Brecht, Martzen en Sjanet slagen er echter tot tweemaal toe de leiding weer in handen te nemen op de 4-3 en zelfs op de 5-4. De formatie van Grou weigert de handdoek te gooien en blijft knokken voor elke twee punten aan de telegraaf en dat resulteert uiteindelijk in een 5-5 telegraaf. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen en het is Marte die de winst veilig weet te stellen als zij Sjanet tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-5 6-4. Grou heeft vervolgens op de 3de lijst een vrije doorgang dankzij een staand nummer en weet daarmee het eerste ½ finale ticket te bemachtigen. Zij worden op de voet gevolgd door Berltsum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma.

Berltsum – Witmarsum

De formatie van Ilse zat onder in de lijst en moesten even wachten voordat zij de arena mochten betreden. In hun eerste partij van de dag staan zij tegenover Witmarsum met Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen en  Anneke Smid. Het begin beloofde een mooie strijd want beide parturen gaan goed van start en het is Witmarsum die brutaal weg de leiding nemen als zij het openingseerst naar zich toe weten te trekken. Ilse, Leonie en Harmke zetten gelijk de achtervolging in en komen als snel weer langszij op de 1-1. Vanaf dat moment gaan de bordjes ondanks diverse pogingen van partuur Sjoukje om het tij te keren richting Berlikum wat orde op zaken stelt en via de 2-1 uit weet te lopen naar de 3-1. Sjoukje, Selma en Anneke blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn en Ilse, Leonie en Harmke komen daarna ook niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 5-1 6-2 als Harmke er in slaagt om de kaats te passeren.

Dronryp – Wjelsryp

De dames van Berlikum komen op de 2de lijst niet in actie door een staand nummer waardoor zij een vrije doorgang hadden naar de 3de omloop. Op weg naar de ½ finale moeten zij nog een hindernis zien te nemen en deze werd gevormd door Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman kaatsend voor de afdeling V.V.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp. Jeanette en haar maten hadden een zwaardere route afgelegd om de 3de lijst te bereiken. Zij waren deze dag in St. Annaparochie begonnen met de strijd tegen Wjelsryp met Boukje Scheper, Tineke Dijkstra en Sandra Hofstra. De afdeling Dronrijp kende een vliegende start  want zij weten de eerste 4 op rij verkaatste eersten aan hun totaal toe te voegen en er lijkt dus niets aan de hand te zijn maar Boukje geeft met Tineke en Sandra de strijd niet op en nu weten zij de achterstand te verkleinen via de 4-1 naar de 4-2. Als Jeanette, Anouk en Elly als eerste het 5de eerst weten te bereiken lijken zij in het zicht van de haven te zijn maar zij slagen er maar niet in om de winst veilig te stellen waardoor Boukje, Tineke en Sandra hun kansen ruiken en ze knokken zich terug via de 5-3 naar de 5-4. Uiteindelijk stelt Elly de winst als nog veilig op de 5-4 6-6 zij passeert de kaats.

Dronryp – Ee

Ee met Louise Krol en Metsje Sipma vormde op de 2de lijst de tegenstander voor Dronrijp. Het begin van de partij was voor Jeanette, Anouk en Elly zij weten gelijk een spel voorsprong te nemen. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden waardoor de telegraaf weer in evenwicht komt op de 2-2. Het initiatief komt vervolgens wederom bij partuur Jeanette te liggen die voor de 2de keer deze partij een gaatje weten te slaan via de 3-2 naar de 4-2. Louise en Metsje bijten zich vast in de partij en weigeren de handdoek te werpen waardoor zij met succes de achtervolging in weten te zetten en langszij komen op de 4-4. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin de beslissing uiteindelijk valt in het laatste te verkaatsen eerst op de 5-5. Het is voor de 2de keer deze dag dat Elly de winst veilig weet te stellen ditmaal met een zitbal op de 5-5 6-4.

Berltsum – Dronryp

Berlikum en Dronrijp strijden vervolgens op de 3de lijst om een fel begeerd ½ finale ticket. Ilse Tuinenga neemt met Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma voor Berlikum gelijk de touwtjes in handen en weten via de 1-0 weg te lopen via de 2-0 naar de 3-0. De strijd lijkt daarna op gang te komen als ook Jeanette met Anouk en Elly het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Ondanks verwoede pogingen om het tij te keren blijkt het krachtsverschil te groot en slaan Ilse, Leonie en Harmke elke keer op het juiste moment toe en bouwen daarmee de voorsprong uit via de 4-1 naar de 5-1. Jeanette, Anouk en Elly weten vervolgens nog een 2de eerst uit het vuur te slepen voordat Ilse, Leonie en Harmke op weg gaan naar de halve finale wanneer de opslag bal van Elly buiten het perk beland op de 5-2 6-4.

Peins – Stiens

Als laatste was Anne Berber Zeinstra samen met haar zussen Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra kaatsend voor Peins doorgedrongen tot de halve finale. Zij hadden daar een vrije doorgang door een staand nummer en waren daarmee de eerste finalist in St. Annaparochie. De route van partuur Anne Berber richting de finale zag er als volgt uit. Zij waren deze dag begonnen tegen Stiens met Jannica van der Ploeg, Jildou Felkers en Melissa Rianne Hiemstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als Stiens bij blijft tot de 1-1. Vanaf dat moment weet Anne Berber met Hiske en Marrit de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. De strijd lijkt weer op gang te komen als Jannica met haar maten het 2de eerst weten te bemachtigen. Zij slagen er niet in om langszij te komen en zien de achterstand verder en verder oplopen via de 4-2 naar de 5-2. Het is Marrit die de deur in het slot gooit met een zitbal op de 5-2 6-4.

Peins- Easterein

Op de tweede lijst stond de formatie van Easterein met Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Martine Tiemersma te wachten. De vliegende start was er voor Anne Berber, Hiske en Marrit zij weten gelijk de bordjes aan elkaar te rijgen via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Wat Marije samen met Imke en Martine ook probeerde zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen ondanks diverse kansen op een bordje moeten zij toe zien dat de achterstand oploopt via de 4-0 naar de 5-0. Easterein weigert de handdoek te gooien en weet als nog 2 eersten bemachtigen voordat Marrit in het laatste zeer zwaar bevochten eerst de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-6.

Peins -Leeuwarden

Op de derde lijst beloofde het een kraker te gaan worden tussen Peins (Anne Berber Zeinstra, Marrit Zeinstra en Hiske Zeinstra) en de formatie van Leeuwarden met Annelien Broersma, Wiljo Sybrandy en Jeske de Boer. Beide parturen gaan zeer goed uit de startblokken en geven elkaar geen duimbreedte toe en verdelen om en om de verkaatste bordjes via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker neemt Anne Berber met haar formatie het initiatief in handen en weten op een 3-2 voorsprong te komen. Annelien, Wiljo en Jeske geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en proberen het tij nog te keren. Zij krijgen daar ook wel kansen voor maar het is Anne Berber met Hiske en Marrit die de bordjes weten te verzilveren via de 4-2 naar de 5-2. De strijd is dan gestreden en het is Marrit die de finale veilig stelt met een bovenslag op de 5-2 6-0. Zij kunnen dan even in de wachtkamer.

Grou – Berltsum

De tegenstandsters komen uit de halve finale tussen de formatie van Grou met Ymkje Yntema, Nynke Sinnema en Marte Altenburg en die van Berltsum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Het is Ilse die de partij open weet te breken met haar opslag zij laat het perk van Marte en Nynke met lege handen achter op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens op te bloeien als er voor de eerste keer een 6-6 verschijnt maar het is Leonie die vanuit het voorperk de boven weet te vinden en daarmee verdubbeld zij de voorsprong tot de 2-0. De formatie van Ymkje probeert het wel degelijk maar weten geen passend antwoord te vinden en zien de achterstand verder oplopen door dat Ilse de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 4-6. Ilse, Leonie en Harmke gaan verder op de ingezette route en zien de voorsprong verder oplopen als de opgeslagen bal van Nynke buiten de perken beland op de 0-3 2-6. Voor de 2de keer deze partij verschijnt er vervolgens een 6-6 aan de telegraaf en als de opgeslagen bal van Ilse over het perk heen vliegt is daar het bordje voor Grou. Zij kunnen echter niet voorkomen dat Berlikum als eerste het 5de bordje weet te bereiken door goed werk van Leonie in het tussenspel zij retourneert de bal tot voor de kaats op de 1-4 0-6. Ilse, Leonie en Harmke komen niet meer in de problemen en het is Ilse zelf die de winst veilig weet te stellen  met een zitbal op de 1-5 2-6. Grou wint daarmee de 3de prijs in St. Annaparochie.

Finale

Op sportcomplex “De Waaie” bij kaatsvereniging Drie Spul Is Ut/St. Anne is er dan een partij die gespeeld moet worden de finale.  Het zijn Anne Berber Zeinstra, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra die voor Peins beginnen aan de opslag en zij staan tegenover Berltsum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als het eerste bordje aan de telegraaf beslist dient te worden op de 6-6. Het is Ilse die de bal naar het perk mag brengen maar als deze te kort blijkt te zijn en voor het perk beland neemt Peins de leiding. Zij kunnen daar echter niet lang van profiteren want het is Leonie die de stand weer in balans weet te brengen met een prachtige boven slag op de 1-0 2-6. Ilse en haar maten weten gelijk daarna de leiding over te nemen door prachtig en zeer goed opslag werk van Ilse zij weet hun 2de eerst met een zitbal te verzilveren op de 1-1 4-6. Het vierde verkaatste eerst is echt het eerst van opslagster Ilse Tuinenga zij levert naast een kwaadopslag maar liefst 4 zitballen op rij af en bouw daarmee de voorsprong uit via de 1-2 4-6  naar de 1-3. Anne Berber, Hiske en Marrit proberen het wel maar zien de achterstand verder oplopen als de bal van Anne Berber te kort is op de 1-3 2-6. De formatie van Berlikum blijkt een maatje te groot te zijn deze dag en door onder andere een bovenslag van Harmke en Leonie weten zij daarna weer de 0-6 te bereiken. Het is Harmke die de finale in het slot gooit als zij hun vijfde eerst aan de telegraaf weet te hangen  als zij op de 1-5 0-6 de bal voor de kaats weet te keren. De strijd is dan gestreden en Ilse, Leonie en Harmke geven dit niet meer uithanden en is het Ilse die met haar opslag op de 1-5 4-6 weet te voorkomen dat Hiske de kaats kan passeren. Kaatsvereniging Drie Spul is Ut/St. Anna stelt ook altijd een speciale koninginneprijs beschikbaar de Jokelyn Tienstra wisselprijs. Na overleg in de betreffende commissie werd Harmke Siegersma tot koningin gekroond van deze dag.

Uitslag van St. Annaparochie:

1e prijs: Berltsum (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma)

2e prijs: Peins (Marrit Zeinstra, Hiske Zeinstra en Anne Berber Zeinstra)

3e prijs: Grou (Ymkje Yntema, Marte Altenburg en Nynke Sinnema

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in