Ald Meierspartij 2023 | LIVEBLOG

3829
0

In Hitzum is de 23e editie van de Ald Meierspartij verkaatst. Er stonden 26 parturen op de eerste lijst. Vorig jaar won Dronryp. Dit jaar won Lollum-Waaksens.