Home laatste nieuws Wylde 1e klaspartij in Sexbierum

Wylde 1e klaspartij in Sexbierum

485
0

Met het zonnetje hoog aan de hemel op zaterdag 18 juli 2020 vormde de prachtige groene kaatsmat in Sexbierum/Pietersbierum de arena voor een “Wilde Partij”. Nadat de dames hoofdklas en de meisjes hun seizoen al hadden geopend was het de beurt aan de dames 1ste klas. Er is de afgelopen week heel werk verzet om ook eindelijk deze categorie te kunnen laten kaatsen.

Met toestemming van de KNKB en mede door sponsoring van de familie Bakker-Dotinga en het beschikbaar stellen van het kaatsveld door kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” uit Sexbierum werd er een “Wilde Partij” georganiseerd waarvoor de dames 1ste klas zich met hun vrije formatie konden opgeven. Nadat de opgave was gesloten bleef de teller uiteindelijk op 4 formaties staan. Zij kaatsten deze dag in poule verband zodat iedereen deze dag 3x kon kaatsen. Het werd een leuke kaatsdag, nadat de voorzitter van kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” mevrouw D. Seerden een paar woorden tot de dames had gesproken ging het los.

Amarins de Groot – Corrie Kroondijk

Amarins de Groot vormde deze dag samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg een vrije formatie en het is Amarins die de dag opent door om 10:00 de eerste bal naar het perk van Corrie Kroondijk en Fiera de Vries te sturen. Wybrig Bakker neemt bij dit perk de van best opslag voor haar rekening. Het werd een leuke wedstrijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Beide parturen gaan goed van start want ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte en gelijk dient de beslissing in het eerste bordje te vallen op de 6-6 als het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt komen Wybrig en haar maten op voorsprong. Ze slagen er echter niet in om dit vast te houden of uit te breiden want het evenwicht keert al snel weer terug in de partij wanneer Ineke op de goede plek op het goede moment staat en de bal voor de kaats weet te keren. Spanning zit volop in deze partij want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar wederom de 6-6. Als Amarins er met haar opslag in slaagt om Fiera tot een kwaadslag te dwingen neemt haar partuur de leiding over. Beide parturen halen alles uit de kast en zijn zeer aan elkaar gewaagt. Het evenwicht keert voor de 2de keer terug in de partij als ditmaal Wybrig met haar opslag weet toe te slaan en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 4-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want geen van beide slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan. Via een snel verkaatst eerst weet Amarins samen met Elly en Ineke de touwtjes weer in handen te nemen en op voorsprong te komen wanneer Amarins ditmaal er in slaagt om Corrie tot een kwaadslag te dwingen op de 2-2 6-0. Het blijft een mooie strijd waarin er stevig wordt gevochten om elke 2 punten aan de telegraaf en nu is het Corrie die de balans weer terug brengt in de partij wanneer zij de boven weet te vinden op de 3-2 2-6. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak gaan zorgen. Als het vizier van Amarins op 3-3 6-6 niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt komen Wybrig, Corrie en Fiera op een 3-4 voorsprong. Zij weten daarna volop te profiteren want zij weten gelijk het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf op te hangen wanneer Wybrig een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-4 0-6. Amarins, Elly en Ineke weigeren de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De spanning keert nog een keer terug in de wedstrijd als Amarins met haar opslag de bal zo naar het perk weet te sturen dat Corrie deze niet goed weet te verwerken en deze op 3-5 6-4 over de kwaadlijn verdwijnt. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Corrie die de winst in deze voor hun eerste poule wedstrijd weet binnen te slepen als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op 4-5 4-6.

Anna Rixt Iedema – Foke Jil Bakker

De 2 andere formaties die deze dag de arena betreden in Sexbierum/Pietersbierum staan in de andere poule wedstrijd tegenover elkaar. Aan de opslag begint het partuur van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer en zij gaan de strijd aan met Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. De dames van het laatste partuur kaatsen eigenlijk allemaal nog in de meisjes categorie. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd komt in handen van partuur Anna Rixt als de door Foke Jil opgeslagen bal net buiten de perklijnen belandt op de 1-0. De strijd lijkt daarna echt los te barsten als het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Met een prachtige zitbal weet Anna Rixt haar partuur op een spel voorsprong te zetten. Foke Jil, Rixt en Senne blijven het proberen om het tij te keren maar zien het verschil verder op lopen als de door Foke Jil naar het perk gestuurde bal op 2-0 6-0 niet binnen de perklijnen belandt. De formatie van Foke Jil probeert het wel maar het lijkt hun even niet mee te zitten op de belangrijke punten in de partij want voor de 4de keer op rij gaat er een eerst naar Anna-Rixt, Mintsje en Miranda. Als de geslagen bal van Foke Jil net te kort blijkt te zijn op de 3-0 6-2 loopt het verschil al op naar de 4 eersten. Foke Jil, Rixt en Senne geven de strijd niet op en blijven alles uit de kast halen en weten eindelijk een bordje te bemachtigen wanneer Senna de kaats weet te passeren op de 4-0 2-6. Het krachtsverschil blijkt iets te groot te zijn in deze wedstrijd want de formatie van Foke Jil kan niet voorkomen dat Miranda het 5de eerst aan de telegraaf aan hun zijde weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 4-1 6-2. De strijd is dan gestreden want Anna Rixt, Mintsje en Miranda komen niet echt meer in de problemen en weten hun eerste overwinning te boeken op 5-1 6-0 als Mintsje op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren.  

Amarins de Groot – Anna Rixt Iedema

Het is een mooie kaatsdag deze zaterdag de 18de juli waarop de dames eerste klas hun opening van het seizoen beleefden. Amarins de Groot staat samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg in hun 2de partij van de dag tegenover de formatie van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. Het is Miranda die deze wedstrijd weet open te breken in hun voordeel als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. De strijd barst gelijk los daarna want het 2de eerst dient op de 6-6 te worden beslist met een passeerslag van de kaats weet Elly de balans terug te doen keren. Net als in de eerste partij van de dag is het ook nu weer stuivertje wisselen met wie de bordjes weet binnen te halen. Als het vizier van Anna-Rixt niet op scherp staat en de bal buiten de lijnen van het perk belandt op de 1-1 6-4 komt het partuur van Amarins weer op voorsprong. Het is een prachtige strijd om te zien waar beide parturen alles uit de kast halen en dat resulteert wederom in een gelijk opgaande strijd. Als Miranda op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 4-6 is de stand weer gelijk. Het 5de te verkaatsen eerst is een zwaar bevochten eerst want voor de 2de keer in deze wedstrijd is daar de 6-6. Als de door Anna Rixt opgeslagen bal net 10cm te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt komen Amarins, Elly en Ineke weer op voorsprong. Zij kunnen daar echter niet lang van profiteren want als Miranda er in het daarop volgende eerst de kaats op 3-2 4-6 weet te passeren kunnen beide parturen eigenlijk weer van voor af aan beginnen en staan zij in evenwicht op 3-3 voor het belangrijke zevende eerst. Het wordt een zeer zwaar bevochten eerst waarin Miranda aan het langste eind weet te trekken als zij de bal voor de kaats weet te  keren op de 3-3 6-6. De strijd is verre van gestreden want ook Amarins, Elly en Ineke weten het 4de eerst te bereiken door goed werk van Elly in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-4 6-4. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de volle winst vandoor kon gaan. Het is Amarins die op het juiste moment weet toe te slaan met haar opslag als zij een prachtige zitbal weet af te leveren op de 4-4 6-2. Anna Rixt en haar maten proberen het nog wel maar zien de winst uiteindelijk op 5-4 6-6 als nog naar partuur Amarins gaan als zij zelf de bal zo naar het perk weet te sturen dat Mintsje deze niet goed weet te verwerken en deze kwaad vliegt op de 5-4 6-6.

Wybrig Bakker – Foke Jil Bakker

Wybrig Bakker betreedt vervolgens samen met Corrie Kroondijk en Fiera de Vries de prachtige groene arena om het in hun 2de partij van de dag op te gaan nemen tegen Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het is een strijd tussen de zussen Wybrig en Foke Jil waarin de eerste bij de dames eerste klas actief is en Foke Jil uitkomt in de meisjes categorie. Het begin beloofde een zeer spannende strijd want als Senne op de 6-6 er in slaagt om de kaats te passeren nemen zij de leiding in de partij. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als dit maal Corrie het bordje weet binnen te halen door de kaats te passeren op de 0-1 6-4. Wybrig en haar maten weten gelijk daarna de leiding over te nemen door goed werk van Fiera in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren. Foke Jil, Rixt en Senne halen alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten wat resulteert in de 2de 6-6 van deze partij als de door Foke Jil opgeslagen bal net niet de goede richting mee krijgt en buiten de perklijnen belandt loopt het verschil op van 2-1 naar de 3-1. In plaats van de 2-2 loopt het verschil dus verder op. Als Fiera voor de 2de keer deze partij op de goede plek staat in het tussenspel met een 6-2 voorsprong in het eerst en de bal voor de kaats weet te keren bouwt zij daarmee de voorsprong uit naar de 4-1. Ondanks alle pogingen van Foke Jil, Rixt en Senne om het tij te doen keren lijkt het krachtsverschil net te groot. Het 5de eerst verschijnt als eerste aan de zijde van Wybrig, Corrie en Fiera als ditmaal de bal van Foke Jil op 4-1 6-4 net te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt. Ondanks de 5-1 weigeren Foke Jil, Rixt en Senne de strijd op te geven en blijven knokken en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen als in een zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Wybrig buiten het perk belandt. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst gaat uiteindelijk op de 5-2 6-0 als nog naar partuur Wybrig als de bal uit handen van Foke Jil buiten de perklijnen belandt.

Amarins de Groot – Foke Jil Bakker

Het was een mooie maar warme kaatsdag in Sexbierum/Pietersbierum. De grasmat lag er perfect heen en de dames haalden alles uit kast tijdens hun eerste wedstrijd van het seizoen. Zij mochten dus gelijk 3x kaatsen in de laatste poule wedstrijden begon Amarins de Groot samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg aan de opslag en zij gingen het opnemen tegen de formatie van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het is Amarins die deze partij weet open te breken voor haar partuur als zijn een prachtige zitbal weet te plaatsen op 6-2 op het perk van Rixt en Senne. Foke Jil en haar maten proberen gelijk daarna de aansluiting te herstellen en weten bij te blijven tot aan de 6-6 maar als Elly er in slaagt om de kaats te passeren loopt het verschil op naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want de spanning keert terug in de wedstrijd wanneer in een wederom zwaar bevochten eerst Senne die op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-6. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want het is Elly die de voorsprong weer weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren in een snel verkaatst eerst op 2-1 6-0. Foke Jil, Rixt en Senne proberen het wel maar slagen er maar niet in om een vuist te maken en het tij te doen keren. De eersten blijven een kant op gaan want het is ditmaal Ineke die er een aan hun totaal weet toe te voegen door de bal voor de kaats te keren op de 3-1 6-0. De strijd is gestreden als Amarins de bal zo naar het perk weet te sturen dat Senne er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 4-1 6-4. Amarins, Ineke en Elly geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op 5-1 6-4 als Elly de bal voor de kaats weet te keren.

Wybrig Bakker – Anna Rixt Iedema

In de laatste wedstrijd van de dag staat Wybrig Bakker samen met Fiera de Vries en Corrie Kroondijk tegenover de formatie van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. Als de door Anna Rixt naar het perk gestuurde bal net niet genoeg lengte mee heeft gekregen en voor het perk belandt op de 6-2 neemt partuur Wybrig de leiding. Zij en haar maten gaan vliegend uit de startblokken en weten gelijk de voorsprong te verdubbelen door goed uitslag werk van Fiera als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 6-4. Anna Rixt, Mintsje en Miranda halen alles uit de kast om het tij te doen keren maar niets lijkt nog te plek te vallen waardoor het verschil verder oploopt. Het is Wybrig zelf die hun 3de eerst weet te bemachtigen als zij in een zeer snel verkaatst eerst de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-0. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want wat Anna Rixt met haar maten ook proberen de bordjes blijven een kant op gaan nu is het Fiera die er een aan hun totaal weet toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 3-0 6-2. De strijd lijkt te zijn gestreden als Fiera er in slaagt om gelijk daarna hun 5de eerst aan de telegraaf te hangen door de kaats te passeren op de 4-0 6-0. Anna Rixt, Mintsje en Miranda moeten uiteindelijk de handdoek werpen op 5-0 6-0 als Wybrig de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op 5-0 6-0.

Winnaars

Nadat met vele handen het veld even is opgeruimd kan voorzitter van De Twa Doarpen/D.I.O.S. Desiree Seerden samen met Luutske Dotinga (een van de sponsoren van deze partij) de prijzen gaan uitreiken nadat het eindklassement was opgemaakt. Het meisjes partuur van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi werden 4de met 4 eersten voor en 18 eersten tegen maar ze kregen de complimenten voor het spel wat ze hebben laten zien deze dag. De 3de plek in de poule was er voor Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer met 10 eersten voor en 11 eersten tegen. De 2de prijs deze dag was er voor Amarins de Groot, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg met 18 eersten voor en 11 eersten tegen. De eerste prijs en kransen waren er deze dag voor Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Zo kwam er een einde aan een mooie dag. Dames en organisatie heel erg bedankt.

Uitslag Wilde Partij:

1e prijs:

Wybrig Bakker                                                 Tersoal

Corrie Kroondijk                                              Easterein

Fiera de Vries                                                  Sexbierum

2e prijs:

Amarins de Groot                                            Mantgum

Elly Hofman                                                     Dronrijp

Ineke van der Ploeg                                         Ried

Verslag en foto’s: Henk Hempenius

Meer foto’s; https://myalbum.com/album/GUJaAauUoCf2