2 februari 2023

De winnaars van 18 en 19 juli 2020

De tweede week nog maar van het seizoen 2020. Wie gingen er met de kransen vandoor en wie grepen daar net naast? Je vindt de prijswinnaars in dit overzicht. Aanvullingen? kaatsnieuws@gmail.com of via app: 06-51322689

  Sint Annaparochie | Heren 1e Klas (VF)
1. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
2. Youri de Groot | Pier Piersma | Wytze Wassenaar
3. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Marten Feenstra
   
  Winsum | Heren 2e Klas (VF)
1. Steven Koster | Thomas Dijkstra | Jorn Lars van Beem
2. André van Dellen | Jouke Bosje | Hillebrand Visser
3. Paul Dijkstra | Tom Dijkstra | Klaas Pier Folkertsma
   
  Jorwert | Heren 50+ A klasse
1. Evert Tolsma | Johannes Siegersma | Sape Nauta 
2. Albert Nauta | Tiede Boorsma | Tjeerd Dijkstra 
3. Anne de Vries | Ibo Nicolay | Johan Hiemstra 
   
  Jorwert | Heren 50 + B Klasse
1. Harmen Tjalling Holwerda | Maikel Versnel 
2. Peter Tolsma | Siebe van Loon 
3. Age van der Goot | Sikke Koster | Wybren v.d. Woud
   
  Herkansing
1. Douwe Leijenaar | Johan v.d. Veen | Simon de Groot 
   
  Dronryp |Schooljongens
1. Jurre Reitsma |  Jan Yntema | Siebolt Hofman
2. Remco Post | Milan Krotje | Enrico Post
3. Silvan Elzinga |  Jardo Sterkenburg | Symen Miedema
   
  Herkansing
1. Johannes de Boer | Harmen Jacob Postma | Tymen Bijlsma
   
  Hitzum | Schoolmeisjes A klasse
1. Elske van Straten | Suzanna Allema
2. Lisanne Scharringa | Selma van der Wal
   
  Hitzum | Schoolmeisjes B klasse
1. Ilse Kooistra | Fenna Hoekstra
2. Elbrich Kooistra | Monique Postma
3. Nina-Claire Wijning | Lisanne Venema
   
  Herkansing
1. Jelly Hiemstra | Britt Joustra
2. Brecht Renema | Inez Bosch
   
  Baard | Welpenjongens del
1. Thomas Zeinstra | Roan Bruinsma
2. Jan Willem Koopal | Sigert Bouma
   
  Baard | Welpenmeisjes 
1. Aisha Mahmoud | Fenna Koster
2. Floorke de Boer | Marit Visser
   
  Rengersdag – Heren hoofdklasse
1. Marten Bergsma |Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
   
  Sint Annaparochie Dames hoofdklasse
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Minnertsga | Meisjes A klasse
1. Moniek Lootsma | Larissa Smink | Senne Idsardi 
2. Anke Wassenaar | Noa Elzinga | Foke Jil Bakker
   
  Minnertsga | Meisjes B klasse
1. Chantal de Witte |Inge Blanke | Rixt Blanke
2. Janneke Posthumus | Lisanne Scharringa | Femke Folkerts 
   
  Berltsum | Pupillenjongens A klasse
1 Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
2. Melle Talsma | Frans Oosterbaan
   
  Berltsum | Pupillenjongens B klasse
1. Sijtse Kloosterman | Stijn Feenstra
2. Rimar van der Schaaf | Niels Stoker
3. Haye Tjeerdema | Jorrit Bosch 
   
  Herkansing
1. Stian Rinia | Rudmer Faber
2. Jitse Bosch | Jesse Vrieswijk
   
  Berltsum | Pupillenmeisjes a klasse
1. Anna Lotte van Beem en Jeldau Koopmans
2.  Linda vd Meer | Britt Joustra
   
  Berltsum | Pupillenmeisjes b klasse
1. Lieke Tuinier | Minke Tjalsma
2. Iris Verhoeven | Maren de Vries 
3. Karina Mollema | Marit Steigenga 
   
  Herkansing
1. Jiska Altenburg | Rianne Osinga 
2. Jildou Sterk | Rianne van der Walt

Subscribe To Our Newsletter