Home laatste nieuws De winnaars van 18 en 19 juli 2020

De winnaars van 18 en 19 juli 2020

220
0

De tweede week nog maar van het seizoen 2020. Wie gingen er met de kransen vandoor en wie grepen daar net naast? Je vindt de prijswinnaars in dit overzicht. Aanvullingen? kaatsnieuws@gmail.com of via app: 06-51322689

  Sint Annaparochie | Heren 1e Klas (VF)
1. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
2. Youri de Groot | Pier Piersma | Wytze Wassenaar
3. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Marten Feenstra
   
  Winsum | Heren 2e Klas (VF)
1. Steven Koster | Thomas Dijkstra | Jorn Lars van Beem
2. André van Dellen | Jouke Bosje | Hillebrand Visser
3. Paul Dijkstra | Tom Dijkstra | Klaas Pier Folkertsma
   
  Jorwert | Heren 50+ A klasse
1. Evert Tolsma | Johannes Siegersma | Sape Nauta 
2. Albert Nauta | Tiede Boorsma | Tjeerd Dijkstra 
3. Anne de Vries | Ibo Nicolay | Johan Hiemstra 
   
  Jorwert | Heren 50 + B Klasse
1. Harmen Tjalling Holwerda | Maikel Versnel 
2. Peter Tolsma | Siebe van Loon 
3. Age van der Goot | Sikke Koster | Wybren v.d. Woud
   
  Herkansing
1. Douwe Leijenaar | Johan v.d. Veen | Simon de Groot 
   
  Dronryp |Schooljongens
1. Jurre Reitsma |  Jan Yntema | Siebolt Hofman
2. Remco Post | Milan Krotje | Enrico Post
3. Silvan Elzinga |  Jardo Sterkenburg | Symen Miedema
   
  Herkansing
1. Johannes de Boer | Harmen Jacob Postma | Tymen Bijlsma
   
  Hitzum | Schoolmeisjes A klasse
1. Elske van Straten | Suzanna Allema
2. Lisanne Scharringa | Selma van der Wal
   
  Hitzum | Schoolmeisjes B klasse
1. Ilse Kooistra | Fenna Hoekstra
2. Elbrich Kooistra | Monique Postma
3. Nina-Claire Wijning | Lisanne Venema
   
  Herkansing
1. Jelly Hiemstra | Britt Joustra
2. Brecht Renema | Inez Bosch
   
  Baard | Welpenjongens del
1. Thomas Zeinstra | Roan Bruinsma
2. Jan Willem Koopal | Sigert Bouma
   
  Baard | Welpenmeisjes 
1. Aisha Mahmoud | Fenna Koster
2. Floorke de Boer | Marit Visser
   
  Rengersdag – Heren hoofdklasse
1. Marten Bergsma |Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
   
  Sint Annaparochie Dames hoofdklasse
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Minnertsga | Meisjes A klasse
1. Moniek Lootsma | Larissa Smink | Senne Idsardi 
2. Anke Wassenaar | Noa Elzinga | Foke Jil Bakker
   
  Minnertsga | Meisjes B klasse
1. Chantal de Witte |Inge Blanke | Rixt Blanke
2. Janneke Posthumus | Lisanne Scharringa | Femke Folkerts 
   
  Berltsum | Pupillenjongens A klasse
1 Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
2. Melle Talsma | Frans Oosterbaan
   
  Berltsum | Pupillenjongens B klasse
1. Sijtse Kloosterman | Stijn Feenstra
2. Rimar van der Schaaf | Niels Stoker
3. Haye Tjeerdema | Jorrit Bosch 
   
  Herkansing
1. Stian Rinia | Rudmer Faber
2. Jitse Bosch | Jesse Vrieswijk
   
  Berltsum | Pupillenmeisjes a klasse
1. Anna Lotte van Beem en Jeldau Koopmans
2.  Linda vd Meer | Britt Joustra
   
  Berltsum | Pupillenmeisjes b klasse
1. Lieke Tuinier | Minke Tjalsma
2. Iris Verhoeven | Maren de Vries 
3. Karina Mollema | Marit Steigenga 
   
  Herkansing
1. Jiska Altenburg | Rianne Osinga 
2. Jildou Sterk | Rianne van der Walt