De lijst van het NK 50+ in Vrouwenparochie

Het NK 50+ wordt dit jaar in Vrouwenparochie gekaatst. Het NK begint om 10:00 uur en er staan 19 parturen op de lijst. ( Foto: Pier de Haan)

1. Wjelsryp 2. Franeker
3. Stiens 4. Sint Jacobiparochie
5. Bitgum 6. Ried
7. Dronryp 8. Goënga
9. Goutum 10. Minnertsga
11. Harlingen 12. Morra-Lioessens
13. Sint Nicolaasga 14. Jorwert
15. Berltsum 16. Easterein
17. Heerenveen 18. Sint Annaparochie
19. Sexbierum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter