Home laatste nieuws De winnaars van 5 en 6 augustus 2017

De winnaars van 5 en 6 augustus 2017

342
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 5 en 6 augustus 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Peins | Heren 50+  del
1. Sipke Hiemstra | Bennie Hof | Piet Zondervan
2. Jan Jelle Bouma | Roel Venema | Lieuwe Althof
3. Wybren van der Woud | Henk Woppenkamp | Jan Buitenga
3.
Klaas Sobel | Dirk Poortstra | Eddy Sjollema
 
Witmarsum | Jongens afdeling
1. Exmorra : Pieter Jan Leijenaar | Albert Feenstra | Christiaan Stremler
2. Bolsward: Hidzer Bogaard | Jelle Cnossen | Menno Galama
3. Makkum: Ingmar Wijma | Lars Onrust | Ype Bert van der Logt
4. Menaam: Erik Minne Cats | Youri de Groot | Mark Polstra
4. Tzummarum: Jelle Pieter van de Walt | Hylke Jan van de Walt | Jurre Broekstra
4. Dronryp: Taeke Hofman | Jasper Jager | Lucas Postma
 
Witmarsum | Jongens del
1. Jorn Lars van Beem | Jelte Hotsma |  Bouke Andries Boersma
2. Bauke Folkerts | Andele Veltman | Jurjen Miedema
3. Jasper de Boer, Hedser Mud en Siebe Feenstra
 
  Hitzum | Ald Meiers Meisjes afdeling
1. Easterein: Roelie Kroondijk | Selma de Boer | Jeska Terpstra
2. Sexbierum-Pietersbierum: Ilse-Marije Hartman | Anna Ennema | Fiera de Vries
3. Makkum: Larissa Smink | Indy Tuinier | Anouk Smink
Witmarsum | Heren Hoofdklasse 
1.  Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Peter van Zuiden | Kees van der Schoot | Sjoerd de Jong
3.  Arnold Zijlstra | Pieter Jan Plat | Haye Jan Nicolay
Harlingen | Dames hoofdklasse 
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
2. Anne Monfils | Nynke Sybrandy | en Marrit Zeinstra
3. Louise Krol | Imke van der Leest | Sjanet Wijnia
 Peins | Dames eerste klasse
1.  Joukje Kuperus | Maaike Osinga | Iris van der Veen
2.  Nelie Steenstra | Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
3.  Nicole Hempenius | Sandra Hofstra | Harmke Siegersma
3. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
Peins | Dames eerste klasse herkansing
1. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
2. Anna Ennema | Jannica van der Ploeg | Fiera de Vries
Franeker | Jongens afdeling
1. Dronryp: Teake Hofman | Jasper Jager | Lucas Postma
2. Gaast-Ferwoude: Douwe Lycklama à Nijeholt | Dooitze de Boer |  Gerben de Boer
3. Mantgum: Arjen Talsma | Ignas Dijkstra | Gjalt Sjirk de Groot
4. Baard: Geert Reitsma | Durk Hoogma | Stefan van der Meer
4. Kimswerd: Jurjen Fokkema | Martijn Wiersma | Karel Monfils
4. Anjum: Gerwin Dijkstra | Gerrit Dijkstra | Sytse Koree
 
Makkum | Schooljongens A klasse
1. Thom Dijkstra | Alwin Boschma
2. Verry vd Meer | Stephan Koster
3. Jurrit Osinga |  Rick Minnesma
Makkum | Schooljongens B klasse
 1. Jari Visser | René van der Walt
 2. Harm van der Ploeg | Redmer van Netten
3. Marten Leijenaar | Jan Johannes vd kamp
 Makkum | Schooljongens B klasse herkansing
1. Thom Stellingwerf | Bart Pieter Broeders
2.  Leon Wijning | Marten Algra
3. Douwe Joostema | Dylan Koel
3. Colin Baarda | Folkert Wierda
Berltsum | Pupillenjongens A klasse
1. Marten Daaf Alkema | Redmer Wiersma
2. Jan Bandstra | Pieter den Breejen
Berltsum | Puppilenjongens B klasse
1.  Jens Kooistra | Jurre Reitsma
2.  Jesse van der Heide | Iwan Hiddinga
3. Enrico Post | Jelvin Kaper
3.  Jaimy Koel | Hessel Postma
Berltsum | Puppilenmeisjes  
1. Femke Folkerts | Sacha van Vugt
2. Ilse Marije van Beem | Marit Feenstra
3. Eline van Dijkhuizen | Marije Bokma
Leeuwarden | Welpenjongens del
1.
2.
3.
 Leeuwarden | Welpenjongens del herkansing
1.
2.
3.
 Scharnegoutum | Welpenmeisjes del
1. Sophie Kroondijk | Karina Mollema
2. Lisanne Venema | Noelle Hiddinga
 Scharnegoutum | Welpenmeisjes del herkansing
1.  Brecht Renema | Rianne Osinga

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in