Home laatste nieuws De winnaars van 12 en 13 augustus 2017

De winnaars van 12 en 13 augustus 2017

650
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 12 en 13 augustus 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Menaam | Dames hoofdklasse

1. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
2. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
3. Marije van der Meer | Klasine Huistra | Annelien Broersma
 
Bitgum | Heren eerste klasse
1. Remmelt Bouma | Fabian Noordhuis | Jan Schurer
2. Corné Tuinenga | Bauke Dijkstra | Klaas Pier Folkertsma
3. Jorrit van Smeden | Tsjerk Elsinga | Jolt Vollema
 
Ferwert | Dames eerste klasse
1. Joukje Kuperus | Maaike Osinga | Margriet Bakker
2. Nieke Wateler | Corina de Vries | Nynke Kooistra
3. Anna-Brecht Bruinsma | Mariska Hoogland | Melissa Hiemstra
3. Mirjam Beeksma | Selma van der Molen | Aluca Bouma
Ferwert | Herkansing
1. Nelie Steenstra | Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
2. Boukje Houtsma | Janieke Dijkstra | Anke Rinsma
 
Schettens-Longerhouw | Revanche Ald Meiers ( meisjes) 
1. Makkum| Larissa Smink | Lobke Vlasbloem |  Anouk Smink
2. Stiens: Esmee de Groot |  Jannica van der Ploeg
3. Easterein: Roelie Kroondijk |  Selma de Boer | Jeska Terpstra
 
Easterlittens | Schooljongens 
1. Kjell Dijkstra | Rick Minnesma | Harold de Boer
2. Steven Koster | Jurjen Fokkema | Johannes Bouma
3. Wesley van der Vaart | Johan Sipma | Wiebe Siemen Leenstra
Easterlittens | Schooljongens Herkansing
1. Thomas Dijkstra | Leon Wijning | Jacob Klaas Dijkstra
2. Klaas Hibma | Jesse Kroondijk | Haye Tseard van der Hem
Easterlittens | Schoolmeisjes 
1. Julia Rienks | Lisanne Leijenaar | Anke Wassenaar
2. Marije Bodde | Moniek Lootsma | Sigrid Post
Easterlittens | Schoolmeisjes Herkansing
1. Jessie Rekker | Alise Steenstra | Romy Postma
Reahûs-Turns | Pupillenjongens A klasse
1.  Jelmer Foppe Drijfhout | Matthys Renema
2. Marten Daaf Alkemade | Sjouke Beimers
Reahûs-Turns | Pupillenjongens B klasse
1. Jesse van der Heide | Mathijs Buma
2. Remco Post | Siebolt Hofman
3. Sybrand Veldhuis | Jurre Reitsma
3. Arjen Stremler | Iwan Hiddinga
Reahûs-Turns | Pupillenjongens B klasse herkansing
1. Rinnert Tolsma  | Thomas Bouma
Goënga | Pupillenmeisjes A klasse
1. Femke Folkerts | Ilse Marije van Beem
2. Gerbrich Koster | Noa Elzinga
Goënga | Pupillenmeisjes B klasse
1. Afke Marij van der Goot | Maud Hellinga
2. Marije van der Molen | Monique Postma
3. Marit Feenstra | Yannah Palma TZUM
Goënga | Pupillenmeisjes B klasse herkansing
1. Inge Blanke | Judith Cuperus
Dronryp | Welpenjongens A klasse
1. Sjoerd van der Schaar en Lieuwe van der Kamp
2. Karst Hoekstra | Jesse Greidanus
Dronryp | Welpenjongens B klasse
1. Jacob Boersma | Jille Jongsma
2. Harmen-Jacob Postma | Ale Reitsma
3. Hjalmar Dijkstra |  Frans Oosterbaan
 Dronryp | Welpenmeisjes
1. Nina Claire Wijning | Lisan Kaper
2. Marrit Bruinsma | Lotte Ytsje Hoekstra
3. Brecht Renema | Martsen de Groot
  Herkansing | Welpenmeisjes
1. Noëlle Hiddinga | Nathalie Andringa
2. Silke Hofstra | Inez Bosch
Menaam | Heren Hoofdklasse
1. Jelle Attema | Jacob Klaas Haitsma | Evert Pieter Tolsma
2. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
3. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra

Foto: Lijkle Spijksma
Sint Annaparochie | Heren eerste klasse
1. Johan Diertens | Erik Haitsma | Hillebrand Visser
2. Patrick van Dellen| Hendrik Jan van der Velde | Aloys Freitag
3. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Klaas Pier Folkertsma
Sint Nicolaasga | Heren 50+ A klasse
1. Tiede Boorsma |  Jan Buitenga | Thijs Houtsm
2. Johannes Siegersma | Johan Hiemstra |  Piet Machiela
3. Tjeerd Dijkstra | Klaas Sobel | Sipke Hiemstra
Sint Nicolaasga | Heren 50+ B klasse
1. Egbert Bootsma | Maikel Versnel |  Anne Brouwer
2. Jan de Jong | Gerben Staphorstius |  Piet de Groot
3. Siebe van Loon | Joop Bootsma |  Oeds Broersma
Wergea | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
2. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
3. Nicole Hempenius | Sandra Hofstra | Harmke Siegersma
Ried | Dames eerste klasse
1.  Jildou Sweering | Martine Tiemersma | Jennie Terpstra
2.  Serena Hovenga | Mintje Meintema | Ineke van der Ploeg
3.  Nelie Steenstra | Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
3.  Andrea Kroes | Lusanne Klaver | Hendrieke van der Schoot
Ried | Dames eerste klasse Herkansing
1.  Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
 2. Sjoukje Stuiver | Hester Bruinsma | Anneke Smid
Grou | Jongens del
1. Bauke Folkerts | Mark Polstra | Verry van der Meer
2. Paul Dijkstra | Jesse Kroondijk | Martin Schinkel
3. Pieter Jan Leijenaar | Gjalt Sjirk de Groot | Hessel Postma
3. Gerben de Boer | Anco Vroom | Klaas Jan Oosterbaan
Holwerd | Meisjes del 
1. Anna Ennema | Jannica van der Ploeg | Fiera de Vries
2. Inge Jansma | Anna Rixt Iedema | Hesther de Boer
3. Jildou Ekema | Larissa Smink | Amarins de Groot
Holwerd | Meisjes del Herkansing
1.  Dian Dijkstra | Elske Deinum | Rixt Fokkema

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in