Home Verslagen Martzen Deinum Koningin in Menaam

Martzen Deinum Koningin in Menaam

348
0

De dames hoofdklas was op zaterdag 12 augustus 2017 te gast bij V.v.V. Menaam. Zij organiseerden deze dag de Gouden Wilhelminapartij. Onder leiding van de heer J. Winkel gingen in totaal 8 vrije formaties met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Om klokslag 11:00 en onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan motregen uitviel werden de eerste ballen richting de perken gebracht door de opslagsters.

Elly Hofman – Louise Krol

Elly Hofman betrad als eerste de arena samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum. Zij gingen de strijd aan met Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het begin van deze partij is voor partuur Louise als Imke het eerste bordje weet binnen te halen met een bovenslag op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst komt er een 0-6 aan de telegraaf die omgezet wordt in het 2de bordje als Sjanet op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 0-6. De strijd lijkt vervolgens op gang te komen als voor het eerst de 6-6 in deze partij verschijnt. Als de bal van Louise buiten het perk belandt keert de spanning terug in de wedstrijd. De balans keert zelfs weer terug in de wedstrijd door goed werk van Elly zij staat op de goede plek om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-2 6-4. De partij lijkt vervolgens te kantelen in het voordeel van Elly, Marte en Martzen als zij de leiding over weten te nemen door weer goed werk van Elly zij laat het perk van Imke en Sjanet met lege handen staan op de 2-2 6-4. De strijd is er echter niet minder om want voor de 2de keer de 6-6 verschijnt. Met een prachtige uithaal weet Imke de balans terug te doen keren zij laat de bal over de boven vliegen. Het blijft een spannende strijd waarin geen van beide parturen een gaatje lijkt te slaan want het belangrijke zevende eerst dient wederom op de 6-6 te worden beslist als de opgeslagen bal van Louise wederom buiten de perklijnen beland komen Elly, Marte en Martzen weer op voorsprong. De strijd is verre van gestreden want beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte wat resulteert in de 4de 6-6 van deze confrontatie. Elly en haar maten weten het bordje te bemachtigen en komen daardoor als eerste op het 5de bordje . Louise, Imke en Sjanet geven de strijd echter niet op en weten een 4de eerst uit het vuur te slepen door een prachtige uithaal van Sjanet op de 5-3 2-6 weet zij de boven te vinden. Via een snel verkaatst eerst weet Louise hun partuur zelfs weer langszij te brengen op de 5-5 als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 0-6. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan in Menaldum. Het is uiteindelijk Elly met Marte en Martzen die winst veilig weten te stellen als de opgeslagen bal van Sjanet buiten de perklijnen beland op de 5-5 6-2.

Nicole Hempenius- Marije van der Meer

Vervolgens komt Nicole Hempenius in actie met Sandra Hofstra en Harmke Siegersma. Zij staan in hun eerste partij van de dag tegenover Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Via een snel verkaatst eerste bordje weet Marije met haar maten gelijk toe te slaan op de 0-6. Deze confrontatie kent hetzelfde verloop als de vorige partij ook hier weet een partuur een gaatje te slaan Marije slaagt er met haar opslag in om Sandra tot een kwaadslag te dwingen op de 0-1 4-6 en daarmee loopt ook hier het verschil al op naar de 0-2. Nicole weet daarna met Sandra en Harmke de achtervolging in te zetten en beslag te leggen op het zwaar bevochten derde eerst als Sandra op de goed plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 6-6. Ook hier keert het evenwicht terug als ditmaal Marije het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-2 6-2. Nicole slaagt er samen met Sandra en Harmke niet in om de leiding over te nemen. Ze komen weer op achterstand als Marije ditmaal hun derde eerst weet binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 4-6. Het partuur van Nicole probeert uit alle macht om weer langszij te komen maar zien het verschil oplopen als de opgeslagen bal van Nicole buiten de perklijnen beland op de 2-3 4-6. Marije heeft samen met Klasine en Annelien de touwtjes in handen en weten door goed werk in het tussenspel van Klasine zij retourneert de bal tot voor de kaats op de 2-4 2-6 als eerste het 5de eerst te bereiken. Nicole en haar maten weten geen passend antwoord te vinden en moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 2-5 0-6 als de bal van Nicole buiten het perk beland.

Anne Monfils – Ilse Tuinenga

De 3de confrontatie van deze Gouden Wilhelmina Partij is een klapper op papier de twee sterkste vrije formatie parturen bij de dames staan tegenover elkaar. Aan de opslag Anne Monfils met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra en in het perk daar tegenover Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Het zijn wedstrijden die altijd vol passie en strijd zijn. Een prachtig affiche. De start is voor Ilse en haar maten want Ilse weet het eerste bordje te verzilveren met een prachtige zitbal op de 4-6. Het verschil tussen de beide parturen loopt vervolgens al snel verder op wanneer de opgeslagen bal van Anne buiten de perklijnen beland op de 0-1 2-6. De strijd komt vervolgens echt op gang als Marrit hun 1ste bordje weet binnen te halen als zij de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 0-2 6-4. Anne, Nynke en Marrit proberen daarna gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het verschil oplopen als Ilse de bal zo naar het perk weet te brengen dat Nynke deze niet goed weet te verwerken en deze bal over de kwaad vliegt op de 1-2 4-6. De strijd is verre van gestreden want de spanning keert langzaam maar zeker terug als Marrit erin slaagt om de kaats te passeren op de 1-3 6-2. De balans keert vervolgens weer terug in deze prachtige strijd wanneer Nynke goed in de bal stapt en deze over de boven doet vliegen op de 2-3 6-4. Beide formaties zijn in het 7de te verkaatsen eerst zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe tot aan de 6-6. Het is Manon die het eerst weet binnen te halen als zij de kaats weet te passeren op de 3-3 6-6. Anne en haar maten hebben gedurende de partij de taken even omgegooid Marrit slaat voor van minst op en Nynke heeft de van best opslag even in handen en het daarop verkaatste eerst is haar bordje. Zij weet vanaf de 2-0 met 3 zitballen en een buitenslag hun partuur aan het 4de bordje te helpen. Nynke laat Wiljo en Manon met lege handen achter op de 3-4 6-2. Anne, Nynke en Marrit slagen er echter niet in om de leiding over te nemen in deze strijd en zien Ilse de bal voor de kaats keren op de 4-4 2-6 en daarmee komen zij als eerste op de 5 bordjes. Er lijkt niets meer aan de hand voor Ilse, WIljo en Manon als zij op wedstrijd punt op de 4-5 2-6. Door voorslag van Ilse en bovenslag van Marrit keert de spanning weer terug in dit te verkaatsen eerst. Manon en Ilse ruilen dan even van opslag en het is Manon die vervolgens de winst veilig weet te stellen als zij Marrit tot een kwaadslag weet te dwingen op de 4-5 6-6.

Jeanette Jansma – Sietske Okkema

Als laatste kwam Jeanette Jansma met Sigrid de Jong en Marije Hellinga in actie. Zij stonden op de eerste lijst tegenover Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema. Het eerst bordje aan de telegraaf wordt binnen gehaald door Nynke als zij de boven weet te vinden op de 4-6. Het evenwicht keert echter al weer snel terug in de wedstrijd als Jeanette met haar maten het 2de verkaatste eerst met 6-4 weten te verzilveren. De strijd lijkt dan echt los te barsten want voor het eerst verschijnt daar de 6-6 en met een prachtige zitbal weet Jeanette zelf haar partuur aan de leiding te brengen. Het is een mooie strijd tussen deze parturen want voor de 2de keer op rij verschijnt daar de 6-6. Het is weer Jeanette die met haar opslag een eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen. Zij laat het perk van Marije en Nynke met lege handen achter op de 2-1 6-6. Jeanette, Sigrid en Marije slagen er echter niet in om dit vast te houden en zien de voorsprong slinken als Sietske een zitbal weet te plaatsen op de 3-1 2-6. De balans keert vervolgens weer terug in de telegraaf als Sietske samen met Nynke en Marije weer weet aan te sluiten op de 3-2 2-6 halen zij hun 3de eerst binnen. Langzaam maar zeker weet partuur Sietske de touwtjes in handen te nemen en via een prachtige zitbal van Sietske op de 3-3 0-6 nemen zij de leiding over. Jeanette probeert met haar maten gelijk weer aan te sluiten maar zien het 5de eerst gaan naar Sietske, Marije en Nynke als Sietske met haar opslag Sigrid tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-4 2-6. De strijd is dan gestreden en wat Jeanette, Sigrid en Marije ook nog proberen zij moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 3-5 4-6.

Elly Hofman – Marije van der Meer

Van de 8 formatie die om 12:00 de strijd om de gouden Wilhelmina’s begonnen waren er nog 4 over na de eerste omloop en zij gingen via onderlinge confrontatie bepalen wie er beslag zou weten te leggen op de 2 fel begeerde finale tickets. Elly Hofman beet daarin samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum het spits af tegen de formatie van Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moest worden. In een trik trak situatie is het Martzen die aan het langste eind weet te trekken en de kaats als nog weet te passeren. Het begin van deze partij is voor Elly en haar maten zij weten de voorsprong gelijk uit te bouwen naar de 2-0 door wederom goed werk van Martzen zij staat op de goede plek op het goede moment en weet de bal voor de kaats te keren op de 1-0 6-2. Marije, Klasine en Annelien proberen gelijk de achtervolging in te zetten maar moeten in het daarop verkaatste eerst het antwoord nog schuldig blijven waardoor het verschil oploopt naar de 3-0 als ook dit eerst in handen komt van partuur Elly op de 2-0 6-4. Eindelijk lijkt de partij als nog op gang te komen als Annelien hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 3-0 4-6. Ondanks verwoedde pogingen om het tij te keren ligt de controle over de partij in handen van Elly en haar maten. Elly weet vervolgens zelf de voorsprong verder uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-2. Beide formaties geven elkaar in het daarop verkaatste eerst geen duimbreedte ruimte zodat voor de 2de keer deze wedstrijd er een 6-6 verschijnt. Het bordje komt in handen van de formatie van Elly als zij weer op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-1 6-6. Marije, Klasine en Annelien geven de strijd niet zonder slag of stoor gewonnen en blijven vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf zodat ook het laatste te verkaatsen eerst op de 6-6 beslist moest worden. Als de Elly de bal zo naar het perk weet te dirigeren dat Klasine en Annelien er niets mee kunnen gaat het eerst finale ticket naar de formatie van Elly Hofman.

Ilse Tuinenga – Sietske Okkema

De strijd om het 2de finaleticket van deze editie van de Gouden Wilhelminapartij in Menaam ging tussen Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra en het partuur van Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema. Het begin van deze partij beloofde een mooie strijd want het eerste verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist en als Sietske er in slaagt om de bal zo naar het perk te brengen dat Wiljo deze tot een kwaadslag verwerkt nemen zij de leiding. Via een snel verkaatst eerst verschijnt er al snel een 6-0 en als de opgeslagen bal van Sietske vervolgens buiten de perklijnen beland keert de balans terug in deze partij. Ilse, Wiljo en Manon weten daarna de leiding over te nemen als wederom Sietske het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-1 6-2. Wat Sietske, Marije en Nynke ook proberen zij slagen er maar niet in om weer langszij te komen en zien het verschil oplopen door een prachtige bovenslag van Wiljo op de 2-1 6-2. Ilse heeft samen met haar maten het heft in handen genomen en weten de voorsprong nog verder uit te bouwen als ditmaal Manon een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij de kaats weet te passeren op de 3-1 6-4. De strijd blijkt echter verre van gestreden want voor de 2de keer is daar de 6-6 maar door een  retourslag van Wiljo tot in het perk is daar hun 5de eerst. Zij laten dit ook niet meer uit handen glippen en stellen de finale in Menaam veilig als Wiljo op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-1 6-0.

Derde of niets…

Voordat de finalisten van deze Gouden Wilhelminapartij de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin stond Marije van der Meer samen met Klasine Huistra en Annelien Broersma tegenover de formatie van Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema. De vliegende start is er voor partuur Marije die het eerst bordje op de 6-0 weten te verzilveren. In het daarop volgende eerst lijkt de strijd los want het dient voor de eerste keer op de 6-6 beslist te worden in deze strijd om de 3de prijs of niets. Het is Klasine die het eerst weet toe te voegen aan hun totaal als zij de boven weet te vinden. Sietske probeert het wel degelijk met Marije en Nynke om het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen door goed opslag werk van Marije zij weet een prachtige zitbal af te leveren op de 2-0 6-2. Het krachtserschil lijkt veel te groot te zijn in deze wedstrijd want wat Sietske ook met haar maten probeert niets is het passende antwoord. Marije weet hun zijde van de telegraaf vervolgens te voorzien van het 4de eerst als zij de kaats weet te behouden op de 3-0 6-0. In het daarop verkaatste eerst halen beide parturen alles uit de kast en moet het op de 6-6 worden beslist maar is het weer Marije die aan het langste eind weet te trekken met een zitbal op de 4-0 6-6. De strijd lijkt dan gestreden maar daar denkt partuur Sietske anders over en weten nog een bordje uit het vuur te slepen als Nynke de boven weet te vinden op de 5-0 2-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want Marije, Klasine en Annelien laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig door een retourslag tot voor de kaats op de 5-1 6-2 van Klasine en daarmee winnen zij de 3de prijs in Menaam.

Finale

Ondanks het grijze wolkendek met de motregen die er zo nu en dan uitviel zat er mooie wat publiek om de lijnen en in de tribune en zij waren in afwachting van de finale. Er is nog een vraag die beantwoord moet worden nadat de dames zich even hadden opgesteld en het Fries Volkslied was gespeeld kon de finale van deze editie van de Gouden Wilhelmina partij los barsten en het werd een prachtige finale als slot van deze mooie kaatsdag bij V.v.V. Menaam. De formatie van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum begon aan de opslag tegen Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Het is Elly die de finale weet open te breken als zij er in slaagt om de bal zo naar het perk te brengen dat Manon er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 6-4. De strijd lijkt vervolgens gelijk los te barsten want daar verschijnt de eerste 6-6 van deze finale met een prachtige uithaal weet Wiljo hun weer langszij te brengen als zij de boven weet te vinden. Ilse weet vervolgens met Wiljo en Manon even de touwtjes in handen te nemen als Manon hun 2de eerst weet te bemachtigen als zij de kaats weet te passeren op de 1-1 2-6. Elly, Marte en Martzen lijken op dat moment even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien het verschil verder oplopen als Ilse de kaats weet te behouden op de 1-2 4-6 en daarmee pakt zij hun 3de eerst in deze finale. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden want Martzen weet de spanning weer op te voeren als zij de kaats passeert op de 1-3 6-4. De aansluiting komt vervolgens tot stand door 3x een bovenslag van Martzen(1x) en Marte (2x) zij weten daarmee een 6-0 op de telegraaf te zetten en als Elly vervolgens Wiljo tot een kwaadslag weet te dwingen is de balans terug op de 3-3. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het wordt een zeer zwaar bevochten eerst wat op de 6-6 beslist dient te worden. Als de opgeslagen bal van Ilse vervolgens buiten de perklijnen beland komt partuur Elly als eerste op de vier eersten. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden en zien Ilse haar partuur langszij brengen met een prachtige zitbal op de 4-3 4-6. Het is een prachtige finale als einde van deze dag bij V.v.V. Menaam. Beide formaties geven elkaar vanaf dat moment niets meer toe en knokken om elke twee punten aan de telegraaf. Het is Marte die vanuit het voorperk als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 4-4 6-4. Elly lijkt vervolgens met haar maten de beste papieren te hebben voor de eindoverwinning in Menaam en komen zelfs op een wedstrijd punt als het daarop verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden. Het is echter Manon die op de goede plek in het tussenspel staat en de bal voor de kaats weet te keren zodat de balans terug keert op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie deze editie van de Gouden Wilhelminapartij zal winnen. Het is Martzen die winst veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op de 5-5 6-2. Kaatsvereniging V.v.V. Menaam stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar en na overleg in de betreffende commissie werd Martzen Deinum tot koningin van deze Gouden Wilhelmina partij gekroond.

Uitslag Menaam:

1e prijs:

Elly Hofman                                           Dronrijp

Marte Altenburg                                 Grou

Martzen Deinum (K)                          Wommels

2e prijs:

Ilse Tuinenga                                         Berlikum

Wiljo Sybrandy                                    Leeuwarden

Manon Scheepstra                             Huizum

3e prijs:

Marije van der Meer                          Huizum

Klasine Huistra                                     Reduzum

Annelien Broersma                            Leeuwarden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in