Home laatste nieuws Heren: Wie kaatst met wie in 2019?

Heren: Wie kaatst met wie in 2019?

317
0
kaatsnieuws, menaam

De PC is geweest en de stellerij voor het nieuwe seizoen is (dus) weer los. We proberen zoveel mogelijk antwoord te geven op de vraag: wie kaatst volgend jaar met wie?

Marten Bergsma Renze Pieter Hiemstra Hans Wassenaar
Enno Kingma Pieter Jan Plat Sjoerd de Jong
Auke Boomsma Marten Feenstra Laas Pieter van Straten
Bauke Triemstra Dylan Drent Hendrik Kootstra
Remmelt Bouma Jelte Visser Willem Heeringa
Haye Jan Nicolay Pier Piersma Evert Pieter Tolsma
Peter van Zuiden Allard Hoekstra Thomas van Zuiden
Arnold Zijlstra Jacob-Klaas Haitsma Siebe Greidanus
Bouke Tuinman René de Haan Yannick Hylkema
Paul Dijkstra Hendrik Jan van der Velde Stefan van der Meer
Jelle Attema Gabe Jan van Popta Patrick Scheepstra
Patrick van Dellen Hyltje Bosma Pieter van der Schoot
Jelte Pieter Dijkstra Bauke Dijkstra Tsjerk Elsinga
André van Dellen Jelmer Westra Marco de Groot
Wierd Baarda Jan-Sipke Tuinman Menno Galama
Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Tjisse Steenstra
Feiko Broersma Habtamu de Hoop Djurre Seerden
Lieuwe van der Werff Sjoerd Smits Riemer Hoekstra
Youri de Groot Jelle Cnossen Pieter Jan Leijenaar
Mark Polstra Wessel Hilverda Jasper Jager
Wessel van der Woud Sytse Koree Dirk Henk Kuipers
Johannes van der Veen Sip Jaap Bos Klaas Pier Folkertsma
Albert Feenstra Hendry Steigenga Auke Geert Ybema
Corné Tuinenga Wiebe Wessel Bos Roel Pieter de Jong
Gerard de Vries Jelle Pieter van der Walt Wytze Wassenaar
Jesse Rinia Ype Bert van der Logt Jelle de Vries
Willem Jan Postma Michel Nesse Gerben de Boer
Keimpe Brander Willem van Abbema Allard Visser