Home laatste nieuws Ilse Tuinenga koningin van de PC

Ilse Tuinenga koningin van de PC

406
0

Het hart van Weidum vormde op woensdag 22 augustus het decor waar de dames hoofdklas in actie kwam. Voor de 42ste keer organiseerde kaatsvereniging “Nije Kriich” de belangrijkste wedstrijd voor de dames de Frouljus P.C. In een prachtige aangeklede arena en met een recordaantal van 1600 toeschouwers gingen de dames onder leiding van de heren M. Grond en S. Hiemstra met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen.

De kaatsvereniging had alle registers opengetrokken om er weer een topdag van te maken en dat is zeer geslaagd. Ze hadden voor het eerst oud dames kaatsters benaderd om op deze mooie dag als keurmeester te fungeren. Het was bijna een totale ladies day. Nadat speaker Jan Suierveld zijn openingsspeech van de dag had gehouden werden de winnaars van vorig jaar in een open cabrio het veld opgereden. Louise Krol zat samen met de koningin van 2017 Sjanet Wijnia in de auto. Imke van der Leest was nog op vakantie en kon er deze dag niet bij zijn. Nadat zij een ereronde hadden gereden kregen beide dames een bos bloemen en kon Sjanet het Sulveren Frouljusteken mei Tillegraaf weer overhandigen aan Jan Suierveld en kreeg zij een mooie kettinkje als aandenken aan het koninginneschap van de 41ste Frouljus P.C. Op deze 42ste Frouljus PC staan 11 debutanten. Om even voor 11:00 uur stelde Jan Suierveld de eerste 4 formaties voor aan het massale aanwezige publiek en kon de strijd echt beginnen.

Wybrig Bakker – Sietske Okkema

Als eerste kwamen gelijk 2 debutanten in actie Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra staan voor het eerst in Weidum en zij kaatsen met Melissa Rianne Hiemstra. Zij waren via het lot op maandagavond gekoppeld aan de formatie van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. Via 2 zitballen en 2 buitenslagen van Wybrig bleef het evenwicht in de wedstrijd in het eerste verkaatste bordje als er vervolgens een kaats komt te liggen mag Hiske de bal naar het perk van Maaike en Aukje sturen als zij het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk valt komt Sietske met haar maten als eerste op een 4-6 voorsprong. Sietske mag zelf de bal naar het perk sturen en zij weet dat op zo’n wijze te doen dat het perk van Hiske en Melissa de bal niet goed weet te verwerken en Aukje de bal voor de kaats weet te keren. Via een zeer snel verkaatst eerst verschijnt er al weer snel een 0-6 voorsprong voor de formatie van Sietske. Zij zien de voorsprong oplopen als ditmaal Wybrig er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 0-1 0-6. Langzaam maar zeker lijken Wybrig en Hiske zich beter thuis te voelen in Weidum en lijken de spanning van zich af te gooien en ze zetten met Melissa de achtervolging in en weten het eerste bordje te bemachtigen als de opgeslagen bal van Maaike buiten het perk belandt op de 0-2 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want voor de eerste keer dient het eerst op de 6-6 te worden beslist na een 6-2 voorsprong voor Wybrig en haar maten. Het is Sietske die wederom de bal naar het perk mag sturen en als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Melissa tot een kwaadslag word gedwongen loopt het verschil op naar de 1-3. Het lijkt een eenzijdige strijd te gaan worden als Wybrig er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op de 1-3 4-6 en de bal buiten het perk valt. Er lijkt niets aan de hand voor Sietske, Maaike en Aukje maar langzaam maar de formatie van Wybrig weigert de handdoek te gooien en zet met succes de achtervolging in. Met een prachtige uithaal weet Hiske de bal over de boven te doen vliegen op de 1-4 6-2 en daarmee weet zij de achterstand te verkleinen. In het belangrijke zevende eerst is het voor de 2de keer achter elkaar Hiske die weer goed onder de bal stapt en over de boven laat vliegen op de 2-4 6-4 en daarmee ligt de strijd weer geheel open. Wybrig, Hiske en Melissa slagen er echter niet in om langszij te komen en moeten toe zien dat Maaike het 5de bordje voor hun formatie weet binnen te halen als zij de bal vanuit het perk de linker hoek in stuurt en als Melissa er niet bij kan op de boven op de 3-4 4-6 komen Sietske, Maaike en Aukje als eerste op het 5de bordje uit. De strijd is er niet minder om want Wybrig en haar maten weigeren de strijd te staken en blijven bij tot aan de 6-6 maar door goed opslag werk van Sietske zij weet Melissa tot een kwaadslag te dwingen op de 3-5 6-6 stelt zij de 2de omloop veilig voor hun partuur.

Nynke Sybrandy – Anne Berber Zeinstra

Nynke Sybrandy – Een van de grote favorieten van deze dag is de formatie van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra en zij staan tegenover 3 debutanten. Anne Berber Zeinstra staat samen met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers voor de eerste keer in Weidum. Anne Berber is de zus van Marrit en zo staan 2 van de 3 zussen de andere is Hiske gelijk op de eerste lijst al tegenover elkaar. De formatie van Anne Berber had zich als laatste weten te plaatsen voor deze editie van de Frouljus PC zij hadden de keatsoff in Akkrum gewonnen. Het is Nynke die er in slaagt om de partij in hun voordeel te openen als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 6-2. Het begin is duidelijk voor Nynke, Wiljo en Marrit zij weten gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0 als de opgeslagen bal van Anne Berber te veel gang mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 1-0 6-2. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als Anne Berber, Lotte en Jildou bij weten te blijven in het 3de verkaatste eerst tot aan de 6-6. Zij slagen er echter niet in om dit bordje te verzilveren want is Marrit die er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-0 6-6 waardoor het verschil oploopt naar de 3-0. Beide parturen geven elkaar vanaf dat moment weinig toe en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor voor de 2de keer op rij een eerst op de 6-6 beslist moest worden. Als ditmaal Nynke de bal naar het perk mag sturen en deze over het perk vliegt is daar het eerste bordje voor partuur Anne Berber. Door omzettingen aan de opslag probeert de formatie van Nynke de beslissing in de partij te forceren maar als ditmaal de opgeslagen bal van Marrit te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op de 3-1 2-6 keert de spanning terug in de wedstrijd. Het belangrijke zevende eerst in deze strijd blijft gelijk op gaan tot de 6-6 en dat is de 3de in deze partij. Het is Anne Berber die de bal op de 3-2 6-6 naar het perk mag sturen maar als deze niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt loopt het verschil op naar de 4-2. Anne Berber, Lotte en Jildou blijven het proberen maar kunnen niet voorkomen dat Nynke haar partuur zelf aan het 5de eerst weet te helpen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Lotte en Jildou op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want Nynke, Wiljo en Marrit geven deze voorsprong niet meer uit handen en weten de 2de lijst veilig te stellen als Marrit de kaats weet te passeren op de 5-2 6-4.

Ilse Tuinenga – Roelie Kroondijk

Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra zijn de andere topfavoriet voor de eindoverwinning op deze 42ste Frouljus PC. Via de loting zijn zij deze dag op de eerste lijst gekoppeld aan de formatie van Roelie Kroondijk, Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Roelie is deze dag de jongste debutante. Zij kaatst normaal nog in de meisjes categorie maar zij vervangt deze dag Marije van der Meer. Zij raakte in Arum geblesseerd aan de knie en komt de rest van het seizoen niet meer in actie op de Friese Velden. Via een zeer snel verkaatst eerst neemt partuur Ilse de leiding in deze partij als de opgeslagen bal van Roelie buiten de perklijnen belandt op de 6-2. Als in het daarop volgende eerst Sjanet 2x de boven weet te vinden en Roelie weer er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven weet Ilse de voorsprong te verdubbelen als zij met een prachtige zitbal ook het 2de eerst op de 1-0 6-0 naar zich toe weet te trekken. Roelie, Martine en Annelien proberen het wel degelijk om het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Ilse zelf de bal weet te onderscheppen in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-0 6-0. Het krachtsverschil blijkt deze partij te groot te zijn want Ilse, Sjanet en Manon weten vervolgens voor de 4de keer op rij een bordje aan hun zijde van de telegraaf op te hangen wanneer Sjanet er in slaagt om de kaats te passeren op de 3-0 6-0. Wat Roelie ook samen met Martine en Annelien probeert niets lijkt het goede antwoord op te leveren om grip op de wedstrijd te krijgen en als de opgeslagen bal van Roelie op de 4-0 6-2 over het perk heen vliegt is de strijd gestreden. Het is Ilse die de 2de lijst veilig weet te stellen als zij de kaats met haar opslag weet te behouden op de 5-0 6-4.

Amarins de Groot – Tineke Dijkstra

In de 4de partij van de eerste omloop van deze 42ste Frouljus PC staan weer 3 debutanten in de arena. Amarins de Groot, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg nemen het in hun eerste partij van de dag op tegen het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van de Tineke en haar maten als Louise op de goede plek staat in het tussenspel om de bal voor de kaats te keren op de 4-6. Via een zeer snel verkaatst eerst weet de formatie van Tineke de voorsprong uit te bouwen als wederom Louise een bordje weet binnen te slepen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 0-6. De strijd is er niet minder om want Amarins, Mintje en Ineke halen alles uit de kast om de aansluiting te herstellen en zien het eerste bordje verschijnen als in een zwaar bevochten eerst voor het eerst het eerst op de 6-6 beslist moet worden en als Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perk lijnen te houden keert de spanning terug in de wedstrijd. Amarins slaagt er samen met haar maten niet in om langszij te komen en zien de achterstand weer verder oplopen door goed opslag werk van Tineke zij weet het perk van Mintje en Ineke met lege handen achter te laten op de 1-2 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Tineke samen met Sandra en Louise een 0-6 voorsprong op te bouwen en wanneer Sandra er op 1-3 0-6 in slaagt om de kaats te passeren loopt het verschil verder en verder op naar de 1-4. Even lijkt het er op dat Amarins, Mintje en Ineke nog een 2de bordje weten binnen slepen als zij een 6-4 voorsprong weten te nemen in het daarop verkaatste eerst. Het eerst komt uiteindelijk als nog op de 1-4 6-6 aan zijde van partuur Tineke te hangen. De strijd is dan gestreden en het is Louise de hun partuur naar de 2de omloop weet te loodsen als zij de bal over de boven doet vliegen op de 1-5 2-6.

Anna Brecht Bruinsma – Elly Hofman

In de een na laatste partij op de eerste lijst van deze 42ste Frouljus PC staat Anna Brecht Bruinsma samen met Anouk Tolsma en debutante Kim Dijkstra tegenover het partuur van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het is Marte die de partij in hun voordeel weet open te breken als zij het eerste verkaatste eerst voor haar partuur weet binnen te halen als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. De formatie van Anna Brecht weet ook in het 2de eerst bij te blijven tot aan de 4-4 maar als Elly op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren komen zij als eerste op de 6. Anna Brecht en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand oplopen als ditmaal Martzen een eerst weet te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 4-6. De wedstrijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als ook Anna Brecht met Anouk en Kim een bordje weten te bemachtigen wanneer Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 0-2 6-2. Het evenwicht keert vervolgens weer geheel terug in de partij als voor de 2de keer op rij Elly er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen ditmaal is de bal te kort en belandt hij op de 1-2 6-4 voor het perk en zijn Anna Brecht, Anouk en Kim weer op gelijke hoogte. De strijd lijkt daarna echt los te zijn en een belangrijk moment is vervolgens op de 2-2 6-6. Als Marte op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren nemen zij weer de leiding. Ondanks verwoede pogingen van het partuur van Anna Brecht om weer langszij te komen zien zij de achterstand oplopen wanneer de opgeslagen bal van Anna Brecht op de 2-3 4-6 buiten het perk belandt. Via een zeer snel verkaatst eerst lijkt vervolgens de partij gespeeld want het is Martzen die hun 5de eerst weet te verzilveren als zij de bal voor de kaats weet te keren op 2-4 0-6. In het laatste verkaatste eerst wordt nog een keer alles door beide parturen uit de kast gehaald en blijft het gelijk opgaan tot aan de 6-6. Het is Martzen die hun formatie naar de 2de omloop weet te brengen als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-5 6-6.

Anne Monfils – Jildou Sweering

Als laatste kwam Anne Monfils in actie samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma en zij stonden op de eerste omloop tegenover Jildou Sweering, debutante Jeska Terpstra en Jennie Terpstra. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Anne als zij zelf het bordje weet binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 6-2. Jildou en haar maten proberen gelijk de achtervolging in te zetten en aan te sluiten maar zien de achterstand oplopen door een bovenslag van Harmke op de 1-0 6-4. Het is Anne die samen met Margriet en Harmke de touwtjes in handen heeft in deze partij en zelfs de voorsprong verder weet uit te bouwen als zij het perk van Jeska en Jennie met lege handen achter laat op de 2-0 6-2. Wat Jildou, Jeska en Jennie ook proberen zij lijken maar geen echte vuist te kunnen maken en het tij te doen keren in hun voordeel waardoor zij moeten toezien dat het verschil verder en verder oploopt. Het is Margriet die voor de 4de keer op rij een bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 3-0 6-0. De strijd is gestreden als ditmaal Harmke de boven weet te vinden op de 4-0 6-4 en daarmee hun 5de eerst weet te verzilveren. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog wel een 6-6 maar weet Jildou dit samen met Jeska en Jennie ook niet binnen te halen en zij moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-0 6-6 als Anne de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op het perk van Jeska en Jennie.

Het is weer een prachtige kaatsdag in Weidum op deze woensdag de 22ste Augustus met veel publiek (een record aantal toeschouwers) om de lijnen van het veld en oud kaatsters als keurmeesters. De formaties die zich op deze zonnige en warme dag hebben weten te plaatsen voor de 2de lijst van deze 42ste Frouljus PC bij kaatsvereniging “Nije Kriich” gaan strijden om een plekje in de ½ finale waarin ze verzekerd zijn van minimaal een 3de prijs.

Sietske Okkema – Nynke Sybrandy

Als eerste betreed Sietske Okkema samen met Maaike Osinga en Aukje van Kuiken de prachtig aangeklede arena. Zij stonden op de 2de omloop gelijk voor een grote uitdaging om de halve finale te kunnen bereiken moest men zien te winnen van een van de topfavorieten deze dag namelijk het partuur van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Nynke weet gelijk aan het begin haar partuur op het goede spoor te zetten als zij het perk van Maaike en Aukje met lege handen achter weet te laten en zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-6. Sietske, Maaike en Aukje weten vervolgens gelijke tred te houden tot aan de 4-4 maar als Nynke een zitbal weet te plaatsen komen zij voor de 2de keer als eerste op de 6 punten. Voor de 2de keer op rij mag Nynke zelf de bal naar het perk sturen en zij weet dat op zo’n wijze te doen dat voor de 2de keer Maaike en Aukje deze niet goed weten te verwerken en deze in het perk achter blijft op de 0-1 4-6. Het krachtsverschil lijkt aan het begin van deze partij blijkt te groot te zijn want via een snel verkaatst eerst weet Nynke de bal zo naar het perk te sturen op de 0-2 0-6 dat Maaike deze niet goed verwerkt en deze over de kwaad vliegt. Sietske, Maaike en Aukje proberen elke keer het tij te keren maar zij zien vervolgens voor de 4de keer op rij een eerst naar partuur Nynke gaat als ditmaal de opgeslagen bal van Sietske te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 0-3 4-6. Nynke, Wiljo en Marrit lijken vervolgens als eerste op weg naar de ½ finale van deze 42ste Frouljus PC als weer Nynke goed opslag werk laat zien en een zitbal weet te plaatsen op de 0-4 2-6. De formatie van Sietske geeft de strijd niet op en weten eindelijk hun eerste bordje te verzilveren als Maaike de bal over de boven doet vliegen op de 0-5 6-0. Aukje en Maaike zijn inmiddels gewisseld van positie in het perk in de hoop het tij te doen keren in hun voordeel. Het lijkt effect te hebben want het is Aukje die met een prachtige uithaal vanuit het voorperk de boven weet te vinden op de 1-5 6-4 en daarmee verkleint zij de achterstand. In het laatste verkaatste eerst in deze partij verschijnt er nog een keer de 6-6 maar is het uiteindelijk Wiljo die de halve finale veilig weet te stellen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-5 6-6.

Ilse Tuinenga – Tineke Dijkstra

In de strijd om het 2de halve finale plekje van deze 42ste Frouljus PC in Weidum staat Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra tegenover het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Tineke als zij zelf op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-6. Zij weten deze voorsprong niet vast te houden want het partuur van Ilse komt gelijk daarna op gelijke hoogte als dit maal Sjanet hun eerste bordje weet binnen te halen met een bovenslag op de 0-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als beide parturen elkaar niets toe geven en gelijk op blijven gaan tot aan de 6-6. Als Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Sandra de kaats niet weet te plaatsen nemen zij de leiding over op de 2-1. Tineke, Sandra en Louise gaan gelijk op zoek naar het aansluitende eerst maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Manon een bordje weet binnen te halen met een prachtige bovenslag op de 2-1 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst komt er al weer een 6-0 aan de zijde van partuur Ilse te hangen en als zij zelf kaats weet te behouden met haar opslag loopt het verschil nog verder op naar de 4-1. Ondanks verwoede pogingen van Tineke, Sandra en Louise om het tij als nog in hun voordeel te doen kantelen moeten zij toe staan dat Sjanet het 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen met een prachtige bovenslag op de 4-1 6-4. De strijd is dan gestreden Ilse, Sjanet en Manon laten de voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de halve finale in Weidum veilig op de 5-1 6-4 dank zij Manon die de bal over de boven doet vliegen.

Elly Hofman – Anne Monfils

In de laatste partij van deze 2de omloop van deze 42ste Frouljus PC stond er meer op het spel. De formatie die deze strijd weet te winnen heeft een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer en plaatst zich als eerste voor de finale. Beide parturen is er dus alles aan gelegen om deze partij winnend af te sluiten. Elly Hofman begon deze strijd samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum aan de opslag en de tegenstand werd gevormd door Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het eerste bordje in deze strijd om het eerste finale plekje gaat de formatie van Anne het beste van start zij weten de leiding te nemen als de opgeslagen bal van Marte buiten het perk beland op de 4-6. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans door goed werk van uit het achter perk van Martzen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-4. Het blijft even stuivertje wisselen in het binnen halen van eersten want voor de 2de keer komt partuur Anne aan de leiding als ditmaal Harmke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 2-6. Elly en haar maten proberen gelijk aan te haken en weer langszij te komen maar zien de achterstand oplopen als ditmaal Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-2 2-6. Het lijkt een eenzijdige partij te gaan worden als Anne samen met haar maten Margriet en Harmke de voorsprong verder weet uit te bouwen door ditmaal een bovenslag van Margriet op de 1-3 2-6. De strijd is echter verre van gestreden want partuur Elly weigert de handdoek te gooien en in een zwaar bevochten eerst is het Marte die de boven weet te vinden op de 1-4 6-6 en daarmee de achterstand terug weet te brengen tot 2 eersten. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen en dat laatste lijkt even het geval te zijn want door goed werk van Martzen zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren op de 2-4 6-4 en daarmee verkleint zij de achterstand tot een eerst. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want in een snel verkaatst eerst komen Anne, Margriet en Harmke op een 0-6 voorsprong. Met een prachtige uithaal weet Margriet hun 5de eerst aan de telegraaf te hangen als zij haar bal over de boven weet te slaan. Elly, Marte en Martzen blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 3-5 0-6 als Margriet de bal voor de kaats weet te keren en daarmee hun partuur naar de finale van deze 42ste Editie van de Frouljus PC weet te loodsen.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

De tegenstandsters moeten komen uit de halve finale. Het belooft een klapper te gaan worden deze strijd want de 2 sterkste formaties bij de dames staan tegenover elkaar waarin Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra aan de opslag gaan beginnen tegen Nynke Sybrandy met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het werd een prachtige gevecht waarvan de vele toeschouwers zichtbaar van genoten. Beide parturen haalden alles uit de kast om de finale te bereiken. Het is Ilse die deze halve finale open breekt door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 2-6. De telegraaf keert al snel weer terug in balans door goed opslag werk van Nynke als zij het perk van Sjanet en Manon met lege handen achter weet te laten op de 0-1 6-2 weet zij een zitbal te plaatsen. Het is even stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes want als in het 3de verkaatste eerst Ilse de bal niet de goede richting mee geeft en de bal buiten het perk beland op de 1-1 6-4 neemt partuur Nynke de leiding even over. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn deze dag en via een snel verkaatst eerst weet Manon hun partuur weer langszij te brengen als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 0-6. Geen van beide lijkt op dat moment een gaatje te kunnen slaan maar door goed werk van Sjanet in het voorperk zij weet de kaats te passeren op de 2-2 4-6 nemen zij de leiding weer over. Nynke geeft samen met haar maten de strijd niet op en is het weer Nynke die met goed opslag werk haar partuur weer langszij weet te brengen als zij het perk van Sjanet en Manon met lege handen achter laat op de 2-3 6-4 en de stand weer in evenwicht te brengen. Deze halve finale bereikt dan langzaam maar zeker het belangrijke 7de eerst wat nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer willen zorgen. Het is Manon die er in slaagt om het eerst te bemachtigen en hun partuur weer op voorsprong te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 3-3 2-6. Nynke, Wiljo en Marrit moeten dan alle zeilen bij zetten om nog terug te keren in deze halve finale maar zien Sjanet het 5de eerst aan de telegraaf hangen als zij de boven weet te vinden op de 3-4 0-6. De strijd is echter nog niet gestreden want het is Nynke die de bal naar het perk mag sturen op de 3-5 6-4 en zij weet Sjanet tot een kwaadslag te dwingen waardoor zij terug weten te komen tot de 4-5. In een laatste poging om de partij te doen kantelen neemt Nynke de plek nog over in het perk van Wiljo maar zij weten door deze omzetting niet meer langszij te komen en zien Ilse de winst en de finale veilig stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Nynke en Marrit op de 4-5 2-6.

Harmke Siegersma

Voordat de finale van deze 42ste Frouljus PC in het hart van Weidum op woensdag 22 augustus 2018 bij kaatsvereniging Nije Kriich los ging is er eerst traditioneel getrouw de opstelling van de 2 finale parturen voor de bestuurstent waarna het Fries Volkslied gespeeld kan worden. Maar net voor de finale kreeg Harmke Siegersma een migraine aanval waardoor zij niet in staat was om op het veld te komen. Na overleg tussen de masseurs, de organisatie en de 2 scheidsrechters werd besloten om de finale toch te laten beginnen en wanneer Harmke zich weer fit genoeg voelde kon zij weer aansluiten bij Anne en Margriet.

Finale

Nadat het Fries volkslied had geklonken begon deze finale van deze 42ste Frouljus PC tussen op dat moment Anne Monfils en Margriet Bakker en zij begonnen aan de opslag. Zij moesten vol aan de bak in deze finale want zij stonden tegenover een van de topfavorieten Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Anne en Margriet beginnen goed want door een kwaadslag van Sjanet en 2 zitballen op rij van Anne weten zij verrassend een 6-0 voorsprong te nemen maar zij hebben het eerst nog niet binnen want de spanning loopt gelijk op door 2 boven slagen van Sjanet loopt het verschil terug tot de 6-4. Met een kaats in het tussen spel was het even ruilen van opslag. Er klonk een daverend applaus en luid gejuich als Margriet het eerste bordje in deze finale weet binnen te halen met een passeerslag van de kaats op de 6-4. De vele toeschouwers waren op de hand van de underdog. In het volgende eerst weet Anne hun formatie weer op voorsprong te zetten als zij ditmaal de bal voor de kaats weet te keren en daarmee de eerste 2 punten aan de telegraaf weet te hangen. Langzaam maar zeker komt het perk van Manon en Sjanet op slag en als Manon 2x de boven weet te vinden gevolgt door een van Sjanet komen zij in het 2de eerst op een 2-6 voorsprong. De telegraaf keert weer terug in balans als Sjanet met een prachtige uithaal het bordje weet te verzilveren door de bal over de boven te laten vliegen op de 1-0 2-6. Als Sjanet in het daarop volgende eerst weer 2x de boven weet te vinden gevolgt door een bovenslag van Manon nemen zij een 0-6 voorsprong. Met een kaats in het tussenspel is het ruilen van opslag maar net voordat ze ruilen van opslag is onder luid applaus Harmke weer terug gekeerd op het veld van Weidum zodat zij zich bij Anne en Margriet kan voegen Zij kunnen nu met zijn drieen de strijd weer op pakken en kan Harmke de plek van Anne in het achter perk weer overnemen. Nadat de beide parturen zijn geruild mag Ilse de bal naar het perk sturen als deze te veel gang mee krijgt en over het perk heen vliegt wordt het nog 2-6 maar Anne, Margriet en Harmke kunnen niet voorkomen dat Ilse haar partuur op voorsprong weet te zetten als zij Margriet tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-1 2-6. De formatie van Ilse lijkt vervolgens langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen. Zij weten in het 4de eerst van deze finale weer een 2-6 voorsprong te nemen. Anne, Margriet en Harmke proberen aan te klampen maar zien de achterstand oplopen door prachtig opslag werk van Ilse zij weet het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter te laten op de 1-2 2-6 als zij een zitbal weet te plaatsen. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze finale want Ilse, Sjanet en Manon weten de voorsprong verder uit te bouwen door wederom zeer goed opslag werk van Ilse zij weet er met haar opslag voor te zorgen dat Harmke er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-3 2-6. Anne blijft het met Margriet en Harmke proberen zien via een zeer snel verkaatst eerst de achterstand verder oplopen wanneer Manon hun 5de eerst weet veilig te stellen als zij de boven weet te vinden op de 1-4 0-6. De strijd lijkt te zijn gestreden maar de spanning keert nog iets terug wanner Margriet hun 2de eerst weet te bemachtigen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-5 6-2. De inhaalrace zal echter te laat komen want Ilse, Sjanet en Manon laten de partij niet meer uit handen glippen en het is Ilse die de laatste twee punten op de 2-5 4-6 weet binnen te halen als zij met haar opslag weet te voorkomen dat Harmke de kaats nog weet te passeren. Hiermee zijn de kransen en de overwinning van deze 42ste Frouljus PC op deze woensdag de 22ste augustus voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Alle 3 zijn ook al een keer koningin geweest in Weidum. Na overleg in de koninginne commissie bleek het heel dicht bij elkaar te liggen en werd Ilse Tuinenga gekroond tot Koningin van deze 42ste Frouljus PC in Weidum. Zij kreeg het Sulveren Frouljus Teken mei Tillegraaf omgehangen door koning van de heren PC in Franeker Allard Hoekstra. Zo kwam er weer een einde aan een prachtige kaatsdag in Weidum met mooie partijen en een record aantal toeschouwers rondom de lijnen. Met oud kaatsters als keurmeesters was het bijna een complete ladies day in Weidum. Kaatsvereniging Nije Kriich weer bedankt voor een top dag en dames bedankt voor wat jullie hebben laten zien aan de vele toeschouwers

Uitslag 42ste Frouljus PC:

1e Prijs: Ilse Tuinenga (K), Sjanet Wijnia, Manon Scheepstra                                                               

2e prijs: Anne Monfils, Margriet Bakker, Harmke Siegersma                                                               

3de prijs: Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy, Marrit Zeinstra

Verslag: Henk Hempenius

Foto’s Henk Hempenius en Kaatsnieuws.com