Home laatste nieuws De uitslagen van het NK Pupillenjongens in Ingelum. Moarre wint

De uitslagen van het NK Pupillenjongens in Ingelum. Moarre wint

1563
0

Een paar jaar geleden organiseerde Ingelum al het NK Pupillenjongens. Dat was zo’n groot succes, dat ze vandaag weer mogen! Op de lijst van het dit NK staan 31 parturen!

  1. Moarre ( Harke Slagman en Wiltsje Gerben Klimstra)

2. Sint Jacobiparochie ( Alex Boonstra, Imro van der Meer, Daan Wobbes)

3. Wommels ( Tymen Stenekes, Tymen Bults, Melle Terpstra)

3. Stiens (Ivar van Oostrum, Roan Schaeffer, Andries Durk Hettinga)

Finale

31.St Jacob2-5
0-6
21.Moarre

Halve finale

31.St Jacob5-2
6-0
7.Stiens
21.Moarre5-4
6-2
25.Wommels

Derde omloop

31.St Jacob5-1
6-2
4.St Anne
7.Stiens5-0
6-2
11.Nijewier
17.Hantum0-5
6-6
21.Moarre
25.Wommels5-0
6-2
30.Tzummarum 2

Tweede omloop

31.St Jacob5-1
6-0
1.Dokkum
4.St Annaparochie5-0
6-6
6.Minnertsga
7.Stiens5-3
6-4
10Easterlittens
11.Nijewier5-5
6-4
13.Tzummarum 1
15.Hallum3-5
4-6
17.Hantum
20Mantgum3-5
2-6
21.Moarre
23.Witmarsum 12-5
4-6
25.Wommels
27.Menaam 15-5
4-6
30.Tzummarum 2

Eerste omloop

1.Dokkum5-2
6-2
2.Scharnegoutum
3.Jubbega3-5
0-6
4.Sint Annaparochie
5.Menaam 23-5
2-6
6.Minnertsga
7.Stiens5-4
6-2
8.Reduzum
9.Ferwert5-5
6-6
10.Easterlittens
11.Nijewier5-5
6-4
12.Blije
13Tzummarum 15-1
6-0
14.Oudebildtzijl 2
15.Hallum5-2
6-2
16Makkum
17.Hantum5-2
6-2
18.Dronryp
19.Witmarsum 32-5
4-6
20.Mantgum
21.Moarre5-3
6-2
22.Minnertsga 1
23.Witmarsum 15-2
6-0
24.Oude Bildtzijl 1
25.Wommels5-2
6-2
26.Witmarsum 4
27.Menaam 15-5
6-0
28.Bolsward
29.Witmarsum 24-5
2-6
30.Tzummarum 2
31.Sint Jacobiparochie