Home laatste nieuws Alle uitslagen van het NK Jongens in Winsum. Bolsward wint!

Alle uitslagen van het NK Jongens in Winsum. Bolsward wint!

2171
0

Met 36 parturen op de lijst wordt een lang kaatsdagje verwacht. Een reden voor de KNKB om om 9:00 te beginnen. Overigens een leuk weetje. Zweins doet na 36 jaar afwezigheid weer mee aan het NK Jongens.

  1. Bolsward (Jurre Reitsma | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma)

2. Oudebildtzijl (Jarno Tjepkema | Martin Tjepkema | Sjoerd van der Schaar)

3. Winsum (Jesse Greidanus | Jelmar de Vries)

4. Zweins (Jardo Sterkenburg | Erwin Vos | Rinse Dijkstra)

4. Damwâld (Jille Jongsma | Jacob Boersma | Martijn Mossel)

Finale

21.Oudebildtzijl2-5
6-6
25.Bolsward

Halve finale

25.Bolsward 15-4
6-4
34.Winsum
21.Oudebildtzijl

Vierde omloop

34.Winsum5-3
6-4
1.Damwâld
13.Zweins2-5
4-6
21.Oudebildtzijl
25.Bolsward 1

Derde omloop

1.Damwâld5-4
6-4
7.Folsgare
9.Dronryp 24-5
0-6
13.Zweins
20.Sexbierum4-5
4-6
21.Oudebildtzijl
25.Bolsward 15-5
6-4
29.Reduzum
34.Winsum

Tweede omloop

1.Damwâld5-3
6-4
4.Grou
6.Blije1-5
4-6
7.Folsgare
9.Dronryp 25-3
6-4
12.Bolsward2
13.Zweins5-4
6-2
16.Dronryp1
17.Mantgum1-5
4-6
20.Sexbierum
21.Oudebildtzijl5-2
6-6
24Marsum
25.Bolsward 15-1
6-4
27.Stiens
29.Reduzum5-0
6-4
31.Franeker
34.Winsum5-3
6-4
35.Achlum

Eerste omloop

1.Damwâld5-3
6-4
2.Heerenveen
3.Sneek2-5
6-6
4.Grou
5.Easterlittens0-5
4-6
6.Blije
7.Folsgare5-3
6-6
8.Wommels
9.Dronryp 25-3
6-6
10.Witmarsum
11.Hommerts5-5
2-6
12.Bolsward 2
13.Zweins5-1
6-2
14.Leeuwarden
15.Tzum1-5
4-6
16.Dronryp 1
17.Mantgum5-4
6-6
18.Baard
19.Lollum4-5
6-6
20.Sexbierum
21.Oudebildtzijl5-5
6-0
22.Makkum
23.Dokkum3-5
6-6
24.Marsum
25.Bolsward 15-3
6-0
26.Sint Annaparochie
27.Stiens5-2
6-2
28.Bitgum
29.Reduzum5-3
6-6
30.Exmorra
31.Franeker5-5
8-6
32.Arum
33.Minnertsga1-5
4-6
34.Winsum
35.Achlum5-2
6-4
36.Raerd