Home laatste nieuws De loting voor het NK meisjes in Peins

De loting voor het NK meisjes in Peins

1007
0

In Peins wordt zaterdag 1 juni het NK meisjes gekaatst. De deelname is zo groot dat er al om 9 uur gestart wordt. Op de lijst staan 26 parturen. Dit is de eerste omloop

1.Sint Annaparochie2.Easterein
3.Stiens4.Easterein 2
5.Mantgum6.Bolsward
7.Arum8.Sexbierum
9.Goënga10.Dronryp
11.Lollum12.Hijum-Finkum
13.Exmorra14.Moarre
15.Nijewier 116.Sint Annaparochie 1
17.Nijewier 218.Reahûs -Tirns
19.Wommels20.Makkum
21.Menaam22.Goënga 2
23Witmarsum24.Ie
25.Winsum26Balk