Home laatste nieuws Uitslagen NK meisjes in Peins. Lollum wint!

Uitslagen NK meisjes in Peins. Lollum wint!

2151
0

In Peins werd vandaag het NK meisjes gekaatst. De deelname was zo groot dat er al om 9 uur gestart werd. Op de lijst stonden 26 parturen. Opmerkelijk (en leuk!) is dat de kleine vereniging uit Nijewier twee parturen gestuurd heeft.

De winnaars

  1. Lollum-Waaksens: Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldau Koopmans
  2. Balk: Maren de Vries, Brecht Renema, Hendrika Stegenga
  3. Menaam: Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe, Selma van der Wal
  4. Sint Annaparochie: Sophie Kroondijk, Dido Iedema, Noëlle Hiddinga

Finale

26.Balk2-5
2-6
11.Lollum

Halve finale

21.Menaam0-5
6-6
26.Balk
11.Lollum16.Sint Annaparochie

Derde omloop

26.Balk5-3
6-2
2.Easterein
6.Bolsward1-5
2-6
11.Lollum
16.Sint Annaparochie5-4
6-4
20.Makkum
21.Menaam

Tweede omloop

2.Easterein5-3
6-4
3.Stiens
6.Bolsward5-3
6-2
8.Sexbierum
9.Goënga 11-5
0-6
11.Lollum
13.Exmorra0-5
2-6
16.Sint Annaparochie
18.Reahûs-Tirns3-5
2-6
20.Makkum
21.Menaam5-4
6-4
23.Witmarsum
26.Balk

Eerste omloop

1.Sint Annaparochie3-5
6-6
2.Easterein
3.Stiens5-2
6-6
4.Easterein 2
5.Mantgum0-5
0-6
6.Bolsward
7.Arum1-5
2-6
8.Sexbierum
9.Goënga5-3
6-4
10.Dronryp
11.Lollum5-3
6-4
12.Hijum-Finkum
13.Exmorra5-0
6-4
14.Moarre
15.Nijewier 13-5
2-6
16.Sint Annaparochie 1
17.Nijewier 25-5
2-6
18.Reahûs -Tirns
19.Wommels3-5
0-6
20.Makkum
21.Menaam5-3
6-4
22.Goënga 2
23Witmarsum5-0
6-0
24.Ie
25.Winsum0-5
6-6
26Balk